Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF080 - Experimentell fysik 1 - mätteknik
 
Kursplanen fastställd 2010-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
9,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0105 Laboration, del A 3,0hp Betygskala: UG   1,5hp 1,5hp    
0205 Laboration, del B 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    
0305 Projekt, del C 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Per Hyldgaard
Docent  Magnus Karlsteen
Professor  Igor Zoric


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/738476104


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Både delkurs B och delkurs C kräver att man genomgått delkurs A

Syfte

Att genom laborationer och projekt ge träning i experimentellt arbete och experimentell problemlösning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Delkurs A, som är en ren laborationskurs, skall ge en ökad laborationsvana och baskunskaper som är nödvändiga för kommande laborationskurser. Vidare ska kursen ge kunskaper om grundläggande elektrisk mätteknik som en förberedelse inför delkurs B.

Del B har som mål att ge kunskap om och övning i hur man genom självständigt arbete och litteraturstudier löser en uppgift där man ej helt behärskar den bakomliggande teorin.

Del C:
Utveckla experimentell skicklighet
Göra god experimentell fysik
Formulera problem själva
Bygga experimentell uppställning
Göra noggranna mätningar med avancerad utrustning
Skriva tekniska rapporter

Innehåll

Del A Grundläggande elektrisk mätteknik
Del B Avancerad elektrisk mätteknik
Del C Experimentell fysik

Organisation

Förstudier, laborationer, projekt, muntlig presentation, rapportskrivning

Litteratur

Lab-PM

Examination

Del A Godkänt deltagande på laborationer
Del B Förstudie, Godkänt deltagande på laborationer, Muntlig presentation, Rapport
Del C Mekanikprojekt med skriftlig rapport


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.