Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK315 - Examensarbete förberedelsekurs
 
Kursplanen fastställd 2008-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPARC
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 55 - ARKITEKTUR


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0108 Projekt 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPARC ARCHITECTURE, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Minimum 40 credits from courses (the first year of the masterprogramme) with architectural design focus or corresponding qualifications. English.

Syfte

The Thesis Course is designed to prepare and to formulate a programme for a given assignment in general and a Diploma work in particlular. This is done within respective master programme and their sub-tracks in relation to chosen active teachers in respective studio sub-track as supervisors.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Generic
Achieve the capacity to individually formulate an extensive and elaborated work programme for an architectural project.
In regard to the Diploma thesis
Search, find and present relevant background information about the project and its problem area
Define the aim and scope of the project
Discuss and choose methods relevant for the problem area
Formulate a work plan within the given time limits for the thesis

Innehåll

The course contains a common part for all sub-courses concerning programming, planning and presentation. The contents of the work will be defined by the students in cooperation with their examiners respectively and the masters coordinators.

Examination


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.