Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
AUT101 - Resurseffektivt byggande för framtiden 3C
 
Kursplanen fastställd 2008-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDSD
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 55 - ARKITEKTUR

Detta kurstillfälle är inställt


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0107 Projekt, del A 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPSTR STRUCTURAL ENGINEERING AND BUILDING PERFORMANCE DESIGN, MSC PROGR - Building Performance Design, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Michael Edén


Ersätter

AUT100   Resurseffektivt byggande för framtiden


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

For Architects:
Att ha gått Environmental approaches och 3B
Att följa kursen Communcating Sustaianable building
For engineers

Syfte

The aim of this studio is that the students shall be able to carry out design for sustainable building, integrating environmental, functional, technical and aesthetical qualities in a design concept. Furthermore, they shall be able to cooperate over professional boundaries in design processes. They are also expected to be able to formulate and communicate their main ideas and goals in an entry for an architectural competition.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- to design sustainable architecture
- to visualize the performance concerning energy, environment and indoor climate in a building
- to synthesize programme issues into a competition entry
- to describe and analyse the basic features in sustainable building
- to design systems for good indoor climate and energy efficiency
- to cooperate across disciplinary boundaries in design processes.

Innehåll

The studio consists of a competition in which architects and civil engineers cooperate in groups. The task is defined in a competition programme concerning a project on a specific place for a specific client. The programme contains specified environmental goals, in addition to the basic demands in any architectural project, such as functionality, universal design, low running costs and high aesthetical qualities. The competition is supported by workshops, seminars and lectures. The jury is external. After the competition the entries will be analysed and assessed by teachers and students in seminars. The final outcome will be presented in a report.

Litteratur

Literature will be distributed in connection with the exercises

Examination

In order to obtain a pass in this studio the following requirements must be fulfilled. Participation in workshops and seminars during the competition. A competition entry of sufficient quality. An external jury of at least three persons appointed by Architecture, Civil Engineering and the Swedish Construction Industry will assess the competition. The jury decides about the awards in the competition. The team of teachers from Architecture and Civil Engineering will cooperate in the assessment of the course as a whole.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.