Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Inlagda ändringar i det publicerade utbudet 2019/2020

Läsår

Kurser

ACE030: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-22, grunnet (inlagt: 2020-01-22)

ACE035: Byggnadsmaterial
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 4,0 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-07 4,0 hp, 0218] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

ACE040: Avancerad avloppsreningsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

ACE045: Geologisk och geoteknisk karakterisering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-07 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

ACE060: Djup grundläggning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

ACE065: Innemiljö och klimatsystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från guste - Jan Gustén till sasic - Angela Sasic Kalagasidis // Beslut: 2019-12-02, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-02)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-08-20 3,0 hp, 0118] Ges av institution // Beslut: 2020-06-04, Angela Sasic Kalagasidis (inlagt: 2020-06-04)

ACE080: Hydrogeologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-27, grunnet (inlagt: 2019-09-27)

ACE110: Publika byggnader
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från norelld - Daniel Norell till kengo - Kengo Skorick // Beslut: 2019-10-31, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-03)

ACE130: Bygglogistik och supply chain management i byggsektorn
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-04-11, grunnet (inlagt: 2019-04-11)

ACE140: Bergmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

ACE145: Förorenade områden och efterbehandling
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

ACE155: Städernas resursomsättning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 40 till 25 // Beslut: 2019-04-03, UBS (inlagt: 2019-04-03)

ACE165: Installationsteknisk projektering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 2,5 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

ACE185: Hydrologi och dagvatten
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

ACEX65: Masterexamensarbete i Arkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPARC åk 2 // Beslut: 2020-04-21, UBS/UOL (inlagt: 2020-04-21)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPDSD åk 2 // Beslut: 2020-04-21, UBS/UOL (inlagt: 2020-04-21)

AFO170: Kropp, rum, bilder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från linton - Johan Linton till peter - Peter Christensson // Beslut: 2020-01-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-20)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från linton - Johan Linton till peter - Peter Christensson // Beslut: 2020-01-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-20)

AFO190: Berlin: Exkursion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-03-17, UOL (inlagt: 2020-03-17)

AMA010: Paris: Exkursion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-03-17, UOL (inlagt: 2020-03-17)

ARK063: Stadsbostaden
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från eranna - Anna Braide Eriksson till nylander - Ola Nylander // Beslut: 2020-05-29, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-01)

ARK064: Bevarande och omvandling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kiab - Kia Bengtsson Ekström till kgo - Karl-Gunnar Olsson // Beslut: 2020-06-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-12)

ARK079: Nordisk arkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från linton - Johan Linton till caldenby - Claes Caldenby // Beslut: 2020-01-17, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-20)

ARK201: Arkitektur och teknikhistoria
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från seelow - Atli Magnus Seelow till linton - Johan Linton // Beslut: 2019-11-18, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 3,0 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

ARK218: Byggnad och struktur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från magnpers - Magnus Persson till goranlin - Göran Lindahl // Beslut: 2019-08-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-26)

ARK263: Rum för hälsa, boende och arbete 3: Vårdens arkitektur
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från frostp - Peter Fröst till goranlin - Göran Lindahl // Beslut: 2019-05-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-05-17)

ARK350: Hållbart byggande: Tävling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från magnpers - Magnus Persson till goranlin - Göran Lindahl // Beslut: 2019-08-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-26)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från goranlin - Göran Lindahl till walteru - Walter Unterrainer // Beslut: 2020-05-28, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-29)

ARK375: Arkitekturens materiella modeller
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från pl - Peter Lindblom till zboinska - Malgorzata Zboinska // Beslut: 2020-04-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-04-20)

ARK380: Materiell arkitekturteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från caldenby - Claes Caldenby till peter - Peter Christensson // Beslut: 2019-04-15, Viceprefekt (inlagt: 2019-04-15)
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-03-18, PA/UOL (inlagt: 2020-03-18)

ARK415: Klimat- och dagsljussimulering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från magnpers - Magnus Persson till goranlin - Göran Lindahl // Beslut: 2019-08-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-26)

ARK442: Gestaltnings- och kommunikationsverktyg
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från norelld - Daniel Norell till jonlundb - Jonas Lundberg // Beslut: 2020-01-17, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-20)

ARK452: Att undersöka arkitektur 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jonlundb - Jonas Lundberg till kgo - Karl-Gunnar Olsson // Beslut: 2020-06-29, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-29)

ARK466: Arkitektur och hållbar gestaltning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från magnpers - Magnus Persson till // Beslut: 2019-08-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-26)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till walteru - Walter Unterrainer // Beslut: 2020-01-15, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-15)

ARK496: Reality studio
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från marnys - Maria Nyström till brandao - Emilio da Cruz Brandao // Beslut: 2020-01-13, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-14)

ARK530: Fastighetsrätt och entreprenadjuridik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

ARK545: Grundläggande fastighetsrätt och entreprenadjuridik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

ARK570: Modellering med analoga och digitala verktyg
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jonlundb - Jonas Lundberg till kengo - Kengo Skorick // Beslut: 2020-02-27, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-27)

ARK595: Historia, teori och metod 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fredrik - Fredrik Nilsson till doucet - Isabelle Doucet // Beslut: 2019-03-11, Viceprefekt (inlagt: 2019-03-11)

ARK615: Historia, teori och metod 6
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från brandao - Emilio da Cruz Brandao till julfre00 - Julia Fredriksson // Beslut: 2020-01-09, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-10)

ARK670: Ombyggnad och underhåll
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från magnpers - Magnus Persson till // Beslut: 2019-08-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-26)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till miek - Mikael Ekegren // Beslut: 2019-12-02, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-02)

ARK700: Historia, teori och metod 7
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från marnys - Maria Nyström till brandao - Emilio da Cruz Brandao // Beslut: 2020-01-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-20)

BBT005: Proteiners veckning och funktion
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

BBT020: Avancerad bioanalytisk kemi: metabolomik och proteomik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

BBT030: Metabolism och molekylär bioteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)

BBT035: Teknisk mikrobiologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

BBT040: Enzymteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2019-09-09, UOL (inlagt: 2019-09-11)

Ändring gjord på tentamen:
[4,0 hp, 0118] Inställt // Beslut: 2019-09-09, UOL (inlagt: 2019-09-11)
[4,0 hp, 0118] Inställt // Beslut: 2019-09-11, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-11)

BBT045: Tillämpad bioinformatik
Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. obligatorisk valbara; (BBT005, BBT020, BBT040, KBB058, KBB101, KBB111, KFK022, KKR063, KLI011, KLI021, KLI032, KLI042, KLI065, KPO045, KPO065, SEE015, SSY180, TIF050, TIF125). Krav 3 kurs(er). I MPBIO Årskurs 1] BBT045 tillagd i gruppering // Beslut: 2019-09-26, UOL (inlagt: 2019-09-27)

BBTX01: Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2019-09-02, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-03)

BBTX03: Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mariealm - Marie Alminger till // Beslut: 2019-10-16, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-17)

BBTX60: Masterexamensarbete vid Biologi och bioteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mariealm - Marie Alminger till // Beslut: 2019-10-16, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-17)

BMT016: Bärande konstruktioner
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 3,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

BOM065: Materialprestanda
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-30 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-10-26, annbe (inlagt: 2019-10-26)
[2020-01-09 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

BOM075: Dricksvattenteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

BOM125: Riskbedömning och beslutsstöd
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

BOM195: Byggnadsmaterial
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 4,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-07 4,0 hp, 0215] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

BOM200: Teknisk geologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

BOM205: Byggnaders funktioner och utformning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 1,5 hp, 0415] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 1,5 hp, 0415] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

BOM221: Fysik och kemi för samhällsbyggare
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 1,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-01-13 1,5 hp, 0317] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-09, grunnet (inlagt: 2020-01-09)
[2020-04-08 1,5 hp, 0217] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)
[2020-04-08 1,5 hp, 0317] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

BOM225: Ekonomi och organisation i byggsektorn
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 4,0 hp, 0315] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-04-08 4,0 hp, 0315] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 E till 2020-05-02 E // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

BOM230: Ljud och vibrationer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 1,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

BOM235: Ljud och vibrationer, grunder
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 1,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

BOM250: Livscykelteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-14 3,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)
[2020-03-14 3,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2020-02-24, annbe (inlagt: 2020-02-24)

BOM260: Ledarskap
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-11 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

BOM265: Byggnadsteknologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bmseger - Ingemar Segerholm till zarrabi - Bijan Adl-Zarrabi // Beslut: 2020-03-16, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-17)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

BOM270: Vattenresurser och hydraulik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-12 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-27, grunnet (inlagt: 2019-09-27)

BOM285: Byggnadens tekniska funktion och utformning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 3,0 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)
[2020-01-13 3,0 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)

BOM290: Grundläggande fysik, kemi och akustik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bjorkluk - Karin Björklund till karinka - Karin Karlfeldt Fedje // Beslut: 2020-05-22, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-25)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 4,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 4,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

BOM320: Byggnadsfysik och byggnadsakustik, högskoleingenjör
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)

BOM325: Hydrogeologi och geoteknik, högskoleingenjör
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. "Hydrogeology for Rock Engineers (Gunnar Gustafson)" borttagen // Beslut: 2019-06-07, Examinator (inlagt: 2019-06-10)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från minnaka - Minna Karstunen till karma - Mats Karlsson // Beslut: 2019-06-07, Viceprefekt (inlagt: 2019-06-10)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

BOM330: Installationsteknik, högskoleingenjör
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 2,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-31 2,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-10-30, annbe (inlagt: 2019-10-30)
[2020-01-09 2,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Palmstedtssalen // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
[2020-01-09 2,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Palmstedtssalen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-07, grunnet (inlagt: 2020-01-07)

BOM340: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,5 hp, 0117] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2020-02-10, Examinator (inlagt: 2020-02-10)
[2020-03-17 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)
[2020-06-08 4,5 hp, 0117] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2020-02-10, Examinator (inlagt: 2020-02-10)
[2020-08-24 4,5 hp, 0117] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2020-02-10, Examinator (inlagt: 2020-02-10)

BOM345: Vattenteknik och miljö
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-01-14 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

BOM355: Geoteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-07 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)
[2020-01-07 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

BOM365: Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)

BOM370: Hydrogeologi och geoteknik, civilingenjör
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. "Hydrogeology for Rock Engineers (Gunnar Gustafson)" borttagen // Beslut: 2019-06-07, Examinator (inlagt: 2019-06-10)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från minnaka - Minna Karstunen till karma - Mats Karlsson // Beslut: 2019-06-07, Viceprefekt (inlagt: 2019-06-10)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

BOM375: Installationsteknik, civilingenjör
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 2,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

BOM380: Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-11 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

BOM575: Teknisk samhällsplanering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mihail - Mihail Serkitjis till zarrabi - Bijan Adl-Zarrabi // Beslut: 2020-03-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

BOM580: Bärande konstruktioner
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 3,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

CIU187: Information visualization
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sjolie - Daniel Sjölie till yemao - Yemao Man // Beslut: 2020-02-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-14)

DAT017: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)
[2020-03-16 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)
[2020-06-05 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

DAT038: Datastrukturer och algoritmer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2019-05-03, UOL (inlagt: 2019-05-03)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 4,5 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 4,5 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 E till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

DAT043: Objektorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-14 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)

DAT050: Objektorienterad programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från holmer - Uno Holmer till myreen - Magnus Myreen // Beslut: 2019-11-22, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-25)

DAT055: Objektorienterade applikationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från holmer - Uno Holmer till almstroj - Jonas Duregård // Beslut: 2019-11-22, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-25)

DAT060: Matematisk logik för datavetenskap
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

DAT067: Projekt
Ändring gjord på modul:
[0219 Inlämningsuppgift 1,5 hp] Institution ändrad från DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK till VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE // Beslut: 2019-06-11, PA (inlagt: 2019-06-17)

DAT076: Web-applikationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från robinad - Robin Adams till hajo - Joachim von Hacht // Beslut: 2019-11-22, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-25)

DAT085: Datavetenskapligt projekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jomoa - Moa Johansson till almgren - Magnus Almgren // Beslut: 2019-10-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-23)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från jomoa - Moa Johansson till almgren - Magnus Almgren // Beslut: 2019-10-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-23)
[Kurstillfälle 3] Examinator ändrad från jomoa - Moa Johansson till almgren - Magnus Almgren // Beslut: 2019-09-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-23)
[Kurstillfälle 4] Examinator ändrad från jomoa - Moa Johansson till almgren - Magnus Almgren // Beslut: 2019-09-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-23)

DAT093: Introduktion till elektroniksystemkonstruktion
Ändring gjord på modul:
[0213 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-04-04, grunnet (inlagt: 2019-04-04)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 2,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 2,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

DAT105: Datorarkitektur
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 6,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

DAT151: Programspråk
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-01-13 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-08, annbe (inlagt: 2020-01-10)

DAT157: Design av användarupplevelser
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till msantos - Mafalda Samuelsson Gamboa // Beslut: 2020-02-28, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-28)

DAT171: Objektorienterad programmeringsteknik i Python
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-22, grunnet (inlagt: 2020-01-22)
[2020-03-17 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2020-03-12, annbe (inlagt: 2020-03-12)

DAT216: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

DAT262: Modellbaserad testning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0218] Inställt - Inställd på begäran av examinator // Beslut: 2019-08-15, Examinator (inlagt: 2019-08-15)

DAT278: Hållbar databehandling
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 6,0 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

DAT280: Parallell funktionell programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPHPC åk 1 // Beslut: 2019-03-07, UBS/PA/UOL (inlagt: 2019-03-07)

DAT326: Matematikens domänspecifika språk
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,0 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 0202-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)

DAT340: Tillämpad maskininlärning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 45 till 65 // Beslut: 2019-12-05, UOL (inlagt: 2019-12-09)

DAT346: Tekniker för storskalig datahantering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 20 till 30 // Beslut: 2019-11-21, UBS (inlagt: 2019-11-25)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-11 4,0 hp, 0119] Inställt // Beslut: 2019-09-18, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-18)

DAT380: Teknikdriven experimentell speldesign
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från staffanb - Staffan Björk till marcof - Marco Fratarcangeli // Beslut: 2019-10-01, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-01)

DAT400: Hög-prestanda parallell programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 4,5 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 4,5 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

DAT405: Introduktion till data science och AI
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från dag - Dag Wedelin till marinaa - Marina Axelson-Fisk // Beslut: 2019-07-03, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från clastr - Claes Strannegård till marinaa - Marina Axelson-Fisk // Beslut: 2019-07-03, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från marinaa - Marina Axelson-Fisk till clastr - Claes Strannegård // Beslut: 2019-11-25, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-25)

DAT415: Beräkningsbarhet
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

DAT420: Människa - dator interaktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fanch - Fang Chen till ljungbls - Sara Ljungblad // Beslut: 2020-02-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-14)

EDA093: Operativsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

EDA122: Feltoleranta datorsystem
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-08-13, PA (inlagt: 2019-08-13)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-09 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
[2020-01-09 6,0 hp, 0107] Inställt // Beslut: 2019-08-13, PA (inlagt: 2019-08-13)
[2020-08-20 6,0 hp, 0107] Inställt // Beslut: 2019-08-13, PA (inlagt: 2019-08-13)

EDA216: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)

EDA217: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från rolf - Rolf Snedsböl till johan - Johan Karlsson // Beslut: 2020-01-17, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-17)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)

EDA223: Realtidssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Ändrat till inte sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2019-03-18, UBS/PA (inlagt: 2019-03-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)

EDA263: Datasäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

EDA284: Parallell datorarkitektur
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

EDA322: Digital konstruktion
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)

EDA333: Datorsystemteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

EDA343: Datakommunikation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Undervisningsspråk ändrat från sv till en // Beslut: 2020-02-17, PA (inlagt: 2020-02-18)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från e3mahdi - Ali S Sahleson till duvignau - Romaric Duvignau // Beslut: 2020-02-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 5,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)
[2020-06-02 5,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

EDA344: Datakommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 5,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)
[2020-06-02 5,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

EDA387: Datornätverk
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

EDA397: Agile development processes
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från knauss - Eric Knauss till durisic - Darko Durisic // Beslut: 2020-02-27, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-27)

EDA433: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-13 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)

EDA452: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-01-13 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-10, annbe (inlagt: 2020-01-10)
[2020-03-16 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)

EDA482: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)
[2020-03-16 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)
[2020-06-05 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

EDA487: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)
[2020-06-05 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

EDA491: Nätverkssäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

EEF031: Elektromagnetisk fältteori
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 7,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-07 7,5 hp, 0194] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 E till 2020-05-02 E // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

EEK141: Elkraftteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 3,7 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

EEK202: Skydd och övervakning av elkraftssystemet
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

EEM015: Elektromagnetiska fält
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-08 6,0 hp, 0198] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 E till 2020-05-02 E // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

EEM021: Högfrekvensteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)

EEM066: Elektricitetslära med biomedicinsk teknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

EEM076: Elektriska kretsar och fält
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

EEN016: Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

EEN020: Datorseende
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)
[Kurstillfälle 1] Ändrat till sökbar för utbytesstudenter // Beslut: 2019-04-11, UBS/Examinator (inlagt: 2019-04-11)

EEN025: Villkorsprogrammering och tillämpad optimering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 5,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 5,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

EEN035: Biomedicinsk modellering och simulering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

EEN040: Utveckling av medicintekniska produkter
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Literture updated // Beslut: 2019-10-29, Examinator (inlagt: 2019-10-29)

EEN050: Robust och olinjär reglering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till D // Beslut: 2019-04-15, examinator (inlagt: 2019-04-15)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 4,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 4,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
[2020-08-26 4,0 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-08-26 E till 2020-08-28 F // Beslut: 2020-01-30, examinator (inlagt: 2020-01-30)

EEN060: Tillämpad objektorienterad programmering
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-04, vana (inlagt: 2020-03-04)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från thomase - Thomas Eriksson till mpaolo - Paolo Monti // Beslut: 2019-08-26, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-26)

Ändring gjord på tentamen:
[0119 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-04, vana (inlagt: 2020-03-04)

EEN065: Tillämpad objektorienterad programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från thomase - Thomas Eriksson till mpaolo - Paolo Monti // Beslut: 2019-08-26, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-26)

EME102: Aktiva mikrovågskretsar
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

EMI084: Kretsanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 4,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-08 4,5 hp, 0111] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

ENM045: Värme, ventilation och luftbehandlingsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-22, grunnet (inlagt: 2020-01-22)

ENM051: Analys och kontroll av elkraftsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

ENM056: Elektriska maskiner - design och analys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

ENM061: Kraftelektroniska omvandlare
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Palmstedtssalen // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-01-18 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Palmstedtssalen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 6,0 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 E till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

ENM066: Avancerad kraftssystemsanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 5,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

ENM070: Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

ENM076: Elektriska drivsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

ENM090: Miljökonsekvensbeskrivning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-08 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

ENM095: Hållbar elproduktion och hållbara transporter
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-08 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

ENM100: Kraftelektronik i elkraftsystemet
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

ENM125: Hållbara elkraftsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

ENM140: Spelteori och rationalitet
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

ENM160: Energiteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-08 4,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)
[2020-05-02 4,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-05-02 F till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-04-02, Beslut Grulg (inlagt: 2020-04-02)

ENM165: Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad
Ändring gjord på modul:
[0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-03-09, Valentina (inlagt: 2020-03-09)

Ändring gjord på tentamen:
[0116 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-03-09, Valentina (inlagt: 2020-03-09)
[2020-03-18 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

ERE033: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 5,5 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 5,5 hp, 0207] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

ERE091: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2020-06-05 4,5 hp, 0194] Tentamensdatum ändrat från 2020-06-05 till 2020-06-03 // Beslut: 2020-04-01, Rickard Johansson (inlagt: 2020-04-01)

ERE103: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 4,5 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 E till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

ESS011: Matematisk statistik och signalbehandling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mckelvey - Tomas McKelvey till karlgr - Karl Granström // Beslut: 2019-08-12, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-14)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från karlgr - Karl Granström till eriksj - Erik Sjödin // Beslut: 2020-02-25, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-25)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

ESS101: Modellering och simulering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från grosse - Sébastien Gros till egardt - Bo Egardt // Beslut: 2019-06-06, Viceprefekt (inlagt: 2019-06-10)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-09 4,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

ESS116: Elektriska nät och system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2019-06-04, PA (inlagt: 2019-06-13)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)
[2020-04-08 7,5 hp, 0111] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 F till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

ESS217: Reglerteknik och mätteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

ETI147: Analog elektronik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från boh - Bo Håkansson till karljohf - Karl-Johan Fredén Jansson // Beslut: 2020-01-07, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-07)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

FFM234: Vektorfält och klassisk fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 3,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 3,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

FFM332: Mekanik
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från FYSIK till MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP // Beslut: 2020-01-08, Viceprefekt/PA (inlagt: 2020-01-08)

Ändring gjord på modul:
[0102 Tentamen 7,5 hp] Institution ändrad från FYSIK till MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP // Beslut: 2020-01-08, Viceprefekt/PA (inlagt: 2020-01-08)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ostlund - Stellan Östlund till fogelstr - Mikael Fogelström // Beslut: 2020-01-08, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-08)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

FFM516: Mekanik 1
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-08 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-07, vana (inlagt: 2020-01-07)
[2020-01-14 3,0 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-01-14 3,0 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)
[2020-03-19 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)
[2020-04-06 3,0 hp, 0113] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)
[2020-08-19 3,0 hp, 0113] Längd för tentamen ändrad från 5 till 3 timmar // Beslut: 2019-11-25, Rickard Johansson (inlagt: 2019-11-25)

FFM521: Mekanik 2
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

FFR105: Stokastiska optimeringsmetoder
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

FFR110: Beräkningsbiologi 1
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

FFR115: Beräkningsbiologi 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2019-09-04, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-04)

FFR135: Artificiella neurala nätverk
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-08 7,5 hp, 0100] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

FFR141: Seminarier inom komplexa system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2019-05-14, examinator (inlagt: 2019-05-14)

FFR160: Hållbar utveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

FFR166: Mekanismerna bakom miljöförändringar
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2109-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

FFR170: Framtida hållbara energisystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

FFY012: Fasta tillståndets fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 6,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

FFY091: Optik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jorgenb - Jörgen Bengtsson till gu95asha - Åsa Haglund // Beslut: 2019-06-24, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från gu95asha - Åsa Haglund till jorgenb - Jörgen Bengtsson // Beslut: 2020-01-13, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

FFY144: Fysik 2
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-08 6,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

FFY401: Fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

FFY616: Elektrisk mätteknik och vågfysik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 4,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

FFY621: Fysik för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

FKA121: Beräkningsfysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D+ till D // Beslut: 2019-05-14, lina haglund (inlagt: 2019-05-14)

FKA132: Kvantteknologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 7,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)

FKA173: Kvantinformation och kvantoptik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bauch - Thilo Bauch till witlef - Witlef Wieczorek // Beslut: 2020-01-08, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-08)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från witlef - Witlef Wieczorek till bauch - Thilo Bauch // Beslut: 2020-01-16, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 7,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-29 7,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-10-26, annbe (inlagt: 2019-10-26)

FKA196: Grunderna i mikro- och nanoteknologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

FMI036: Supraledning och lågtemperaturfysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från delsing - Per Delsing till winkler1 - Dag Winkler // Beslut: 2019-11-20, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-20)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 7,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

FMI040: Halvledarfysik - material och heterostrukturer
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

FTF131: Matematisk fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 4,5 hp, 0100] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-09, grunnet (inlagt: 2020-01-09)

FTF140: Termodynamik och statistisk mekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 7,5 hp, 0195] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0195] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-10, grunnet (inlagt: 2019-09-10)

FTF195: Mekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ruberto - Carlo Ruberto till faldt - Åke Fäldt // Beslut: 2020-01-30, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-30)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 6,0 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-12 6,0 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-27, grunnet (inlagt: 2019-09-27)

FUF045: Speciell relativitetsteori
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

FUF050: Subatomär fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

FUF060: Fysik, projektkurs
Ändring gjord på kurs:
Syfte ändrat. Syfte uppdaterat // Beslut: 2019-09-08, PA (inlagt: 2019-09-09)

FUF080: Partikelfysik inom och bortom Standardmodellen
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B+ till B // Beslut: 2019-04-29, lina haglund (inlagt: 2019-04-29)

IAR061: Produktutveckling - organisation, ledning och styrning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

IBB136: Project management
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från wickenbe - Jan Wickenberg till mignon - Ingrid Johansson Mignon // Beslut: 2019-09-16, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-16)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från wickenbe - Jan Wickenberg till mignon - Ingrid Johansson Mignon // Beslut: 2019-09-16, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-16)
[Kurstillfälle 2] Max antal deltagare ändrat från 90 till 125 // Beslut: 2020-01-08, UBS (inlagt: 2020-01-08)
[Kurstillfälle 2] Max antal deltagare ändrat från 125 till 90 // Beslut: 2020-01-08, UBS (inlagt: 2020-01-08)

IBY015: Tjänsteproduktion i byggande och fastighetsförvaltning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

IDY024: Lönsamhetsanalys och styrning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-07 5,0 hp, 0119] Längd för tentamen ändrad från 3 till 4 timmar // Beslut: 2020-02-10, examinator (inlagt: 2020-02-10)
[2020-04-07 5,0 hp, 0119] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)
[2020-08-20 5,0 hp, 0119] Längd för tentamen ändrad från 3 till 4 timmar // Beslut: 2020-02-10, examinator (inlagt: 2020-02-10)

IDY040: Technological change and industrial transformation
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

IEK313: Kvalitetsledning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-10, grunnet (inlagt: 2019-09-10)
[2020-03-16 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)

IKA097: Leading in a digital world
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-11, Valentina (inlagt: 2020-03-11)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2019-11-04, Schema (inlagt: 2019-11-04)

Ändring gjord på tentamen:
[0119 Tentamen 5,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-11, Valentina (inlagt: 2020-03-11)
[2020-03-18 5,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)

IMA044: Industriell marknadsföring
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

IMS020: Simulering och visualisering av produktionssystem
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. "Dugga" borttagen // Beslut: 2019-06-13, PA/UOL (inlagt: 2019-06-17)
Litteratur ändrad. Uppdaterat litteratur // Beslut: 2019-06-13, PA/UOL (inlagt: 2019-06-17)

IMS035: Projekt i teknisk design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från strombeh - Helena Strömberg till bijan - Bijan Aryana // Beslut: 2019-10-08, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-08)

IMS055: Kvalitetssäkring och processtyrning baserat på oförstörande provning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,5 hp, 0119] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2019-11-13, Rickard Johansson (inlagt: 2019-11-13)
[2020-01-15 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

IOE011: Ekonomisk analys 3: Innovationsekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

IPR011: Managing development projects
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-09 1,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
[2020-01-09 1,5 hp, 0116] Inställt - Felaktigt publicerad tentamen. Kontakta examinator för examination. // Beslut: 2019-10-14, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-14)
['30693', '50229', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-12-20, Alvar Palm (inlagt: 2019-12-20)

ITR234: Logistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från olsson - Peter Olsson till olahul - Ola Hultkrantz // Beslut: 2019-09-24, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-24)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
[2020-01-09 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-12-18, vana (inlagt: 2019-12-18)
[2020-01-09 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till SB Multisal // Beslut: 2020-01-08, grunnet (inlagt: 2020-01-08)

KAA052: Matematisk modellering i kemitekniken
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från rasmuson - Anders Rasmuson till ronniea - Ronnie Andersson // Beslut: 2019-11-19, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-12 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-27, grunnet (inlagt: 2019-09-27)

KAA060: Transportprocesser
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0193] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-07 7,5 hp, 0193] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

KAA095: Separations- och apparatteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 6,0 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg // Beslut: 2019-08-14, Examinator (inlagt: 2019-08-14)
[2019-11-01 6,0 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KAA102: Avancerad separationsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KAA146: Grundläggande kemiteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KAA150: Separationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2019-11-18, UOL (inlagt: 2019-11-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KAM010: Analytisk kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från cans - Ann-Sofie Cans till aldo - Aldo Jesorka // Beslut: 2019-08-16, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-16)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från aldo - Aldo Jesorka till abmaria - Maria Abrahamsson // Beslut: 2019-08-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-27)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 4,5 hp, 0193] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 4,5 hp, 0193] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

KBB032: Biokemi och molekylärbiologi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 1 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KBB101: Biokemisk toxikologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)

KBT011: Separationsteknik 2
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2019-08-14, Examinator (inlagt: 2019-08-14)
[2019-11-01 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KBT016: Biokemi och bioteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 6,0 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KBT020: Kemisk miljövetenskap
Ändring gjord på modul:
[0105 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2019-11-12, vana (inlagt: 2019-11-12)

Ändring gjord på tentamen:
[0105 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2019-11-12, vana (inlagt: 2019-11-12)
[2020-01-13 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-04-07 7,5 hp, 0105] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

KBT026: Polymerkemi och -fysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från cmuller - Christian Müller till ergang - Ergang Wang // Beslut: 2019-10-15, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-15)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

KBT036: Avancerad organisk kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sundenh - Henrik Sundén till jerker - Jerker Mårtensson // Beslut: 2020-05-25, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-25)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 4,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KBT045: Galenisk farmaci
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-08-21, UOL (inlagt: 2019-08-26)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2019-08-21, UOL (inlagt: 2019-08-26)

KBT080: Galenisk farmaci, projektarbete
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-08-21, UOL (inlagt: 2019-08-26)

KBT086: Galenisk farmaci, fördjupningskurs
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-08-21, UOL (inlagt: 2019-08-26)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2019-08-21, UOL (inlagt: 2019-08-26)

KBT090: Industriell bioteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KBT095: Korrosion
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KBT101: Fasta tillståndets kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KBT110: Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-14 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)

KBT115: Avancerad kemisk reaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

KBT120: Planering och utvärdering av experiment
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KBT130: Cellulosateknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2019-04-26, PA/UOL (inlagt: 2019-04-27)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPISC, Årskurs 1 regel OV] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2019-04-26, PA/UOL (inlagt: 2019-04-27)
[MPISC, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2019-04-26, PA/UOL (inlagt: 2019-04-27)
[MPSYS, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2019-04-26, PA/UOL (inlagt: 2019-04-27)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KBT135: Hantering och återvinning av avfall
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)

KBT140: Global kemisk hållbarhet
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KBT145: Bioraffinaderi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KBT156: Projektering av kemiska processanläggningar
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 3,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 3,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KBT160: Avancerad organisk syntes
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till C // Beslut: 2019-09-13, UBS (inlagt: 2019-09-13)

KBT168: Kärnkemi 2
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 5,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)

KBT175: Individuellt projekt i bioteknik, grundläggande nivå
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från albers - Eva Albers till annastr - Anna Ström // Beslut: 2019-11-25, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-26)

KBT192: Kärnkemi 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till C+ // Beslut: 2019-04-11, examinator (inlagt: 2019-04-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 5,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-29 5,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-10-26, annbe (inlagt: 2019-10-26)
[2020-01-07 5,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KBT196: Vätskeextraktionskemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till A // Beslut: 2019-09-12, UBS (inlagt: 2019-09-12)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KBT201: Produkter och processer i ett hållbart samhälle
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KBT210: Galenisk farmaci
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-08-21, UOL (inlagt: 2019-08-26)

KBT211: Galenisk farmaci
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-08-21, UOL (inlagt: 2019-08-26)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2019-08-21, UOL (inlagt: 2019-08-26)

KBT221: Radiofarmaceutisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KBT241: Analytisk kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från cans - Ann-Sofie Cans till aldo - Aldo Jesorka // Beslut: 2019-08-16, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-16)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från aldo - Aldo Jesorka till abmaria - Maria Abrahamsson // Beslut: 2019-08-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-27)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

KBT245: Grön kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 5,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-29 5,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-10-26, annbe (inlagt: 2019-10-26)
[2020-01-07 5,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)
[2020-01-07 5,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KBT250: Kemi med biokemi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,5 hp, 0414] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-22, grunnet (inlagt: 2020-01-22)

KBT255: Kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 3,0 hp, 0414] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-22, grunnet (inlagt: 2020-01-22)

KBT260: Kemi med biokemi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,5 hp, 0414] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-22, grunnet (inlagt: 2020-01-22)

KBT271: Perspektiv på kemiteknisk verksamhet
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 2,5 hp, 0318] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KBT276: Kemisk reaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-12 4,5 hp, 0119] Inställt // Beslut: 2019-09-23, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-23)

KBT290: Kemi och material
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KFK022: Biofysikalisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 6,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)

KFK053: Fysikalisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KFK150: Tillämpad optisk spektroskopi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0195] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KFK163: Fysikalisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

KFK176: Kolloid- och ytkemi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KFK181: Bionanoteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-06-22, PA (inlagt: 2019-08-14)
[Obligatoriskt valbara. 4 av de 13 kurserna från år 1 och 2 måste väljas. Kurserna FKA173, KBT120, MCC075, MKM135, TIF030 och TIF181 rekommenderas i år 2. (FKA173, FMI036, KBT120, KFK022, KFK150, KFK181, MCC026, MCC075, MCC130, MKM135, TIF106, TIF181, TIF300). Krav 4 kurs(er). I MPNAT Årskurs 1] KFK181 borttagen från gruppering // Beslut: 2019-06-22, PA (inlagt: 2019-08-14)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPBIO, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2019-06-22, PA (inlagt: 2019-08-14)
[MPNAT, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2019-06-22, PA (inlagt: 2019-08-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 5,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KKE013: Keramiska material
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från elisc - Elis Carlström till uk - Uta Klement // Beslut: 2019-10-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-24)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KKM051: Kemisk miljövetenskap
Ändring gjord på modul:
[0194 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2019-11-12, vana (inlagt: 2019-11-12)

Ändring gjord på tentamen:
[0194 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2019-11-12, vana (inlagt: 2019-11-12)
[2020-01-13 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-04-07 4,5 hp, 0194] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

KKM052: Kemisk miljövetenskap
Ändring gjord på modul:
[0116 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2019-11-12, vana (inlagt: 2019-11-12)

Ändring gjord på tentamen:
[0116 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2019-11-12, vana (inlagt: 2019-11-12)
[2020-01-13 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-04-07 6,0 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

KKM081: Biokemisk miljövetenskap
Ändring gjord på modul:
[0115 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-13, Valentina (inlagt: 2020-03-13)

Ändring gjord på tentamen:
[0115 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-13, Valentina (inlagt: 2020-03-13)
[0115 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-13, Valentina (inlagt: 2020-03-13)
[2020-04-07 6,0 hp, 0115] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

KKR063: Metabolic engineering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2019-05-14, lina haglund (inlagt: 2019-05-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

KKR091: Bioreaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

KLI011: Livsmedelskemi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

KLI021: Livsmedelsmikrobiologi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KLI032: Livsmedelsteknik och hållbara livsmedelssystem
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

KLI065: Livsmedelsbioteknik och utvärdering av bioaktivitet
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KMB041: Metabolism och teknisk mikrobiologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 6,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KMB056: Molekylär bioteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 9,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 9,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

KMG037: Avancerad molekylärbiologi
Ändring gjord på tentamen:
[7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Kontakta examinator // Beslut: 2019-12-05, lina haglund (inlagt: 2019-12-05)
[7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Kontakta examinator till Kontakta examinator // Beslut: 2019-12-05, lina haglund (inlagt: 2019-12-05)
[7,5 hp, 0114] Ges av institution // Beslut: 2019-12-05, lina haglund (inlagt: 2019-12-05)
[7,5 hp, 0114] Ges ej av institution // Beslut: 2019-12-05, lina haglund (inlagt: 2019-12-05)

KMG042: Modellorganismer i molekylärbiologi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 5,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KMG046: Utveckling av läkemedel
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sunnerha - Per Sunnerhagen till mahlapuu - Margit Mahlapuu // Beslut: 2020-01-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-01-24)

KMG050: Cell- och molekylärbiologi 2
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 4,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KMG060: Systembiologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

KMG076: Genetiskt modifierade nyttoväxter
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till clarkad - Adrian Clark // Beslut: 2019-03-04, UOL (inlagt: 2019-03-04)

KOK032: Tillämpad molekylspektroskopi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

KOK081: Oorganisk och organisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KOO093: Syntes, egenskaper och struktur hos fasta material
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från stene - Sten Eriksson till ohrstrom - Lars Öhrström // Beslut: 2019-05-10, Viceprefekt (inlagt: 2019-05-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

KPO041: Ytteknologi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KPO045: Biologiska material
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2019-04-23, lina haglund (inlagt: 2019-04-23)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)

KPO065: Tissue engineering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KSK041: Pappersteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

KTK012: Katalys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KTK042: Nanomaterialkemi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

KTK095: Ytkemi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

KTK106: Kolloider och polymerer
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

KTK112: Kemi för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 6,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

KTK116: Yt- och materialkemi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

KVM013: Industriella energisystem
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 6,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

KVM071: Design av energitekniska anläggningar
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 6,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

KVM091: Termodynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 5,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 5,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

LBT431: Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

LET375: Algoritmer och datastrukturer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från holmer - Uno Holmer till peb - Peter Ljunglöf // Beslut: 2019-11-22, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-25)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-08-28 6,0 hp, 0105] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-08-28 F till 2020-08-20 F // Beslut: 2020-06-01, examinator (inlagt: 2020-06-01)

LET627: Realtidssystem, grundkurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 64 till 56 // Beslut: 2019-03-29, UBS/Examinator (inlagt: 2019-03-30)

LEU061: Datakommunikation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Undervisningsspråk ändrat från sv till en // Beslut: 2019-09-25, PA (inlagt: 2019-09-26)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-06-08 7,5 hp, 0102] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-06-08 F till 2020-06-02 F // Beslut: 2020-01-17, examinator (inlagt: 2020-01-17)
[2020-08-20 7,5 hp, 0102] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-08-20 F till 2020-08-17 E // Beslut: 2020-01-17, examinator (inlagt: 2020-01-17)
[2020-08-20 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2020-01-17, examinator (inlagt: 2020-01-17)

LEU236: Dynamiska system med reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-06 6,0 hp, 0210] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)
[2020-05-02 6,0 hp, 0210] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-05-02 F till 2020-04-06 F // Beslut: 2020-04-01, Beslut Grulg (inlagt: 2020-04-01)

LEU432: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-01-13 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-12-12, grunnet (inlagt: 2019-12-12)
[2020-04-07 4,5 hp, 0116] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

LEU470: Elektriska kretsar
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-08 6,0 hp, 0104] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

LEU483: Programutveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-06 6,0 hp, 0219] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

LKT032: Allmän och oorganisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 6,0 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 6,0 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

LKT053: Fysikalisk kemi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ulf - Ulf Jäglid till leion - Henrik Leion // Beslut: 2019-11-20, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-20)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 6,0 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

LKT084: Industriell kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 3,0 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

LKT105: Organisk kemi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 6,0 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)
[2020-04-07 6,0 hp, 0110] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

LKT280: Materiallära
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jes - Jan-Erik Svensson till nlars - Lars Evenäs // Beslut: 2019-05-10, Viceprefekt (inlagt: 2019-05-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0197] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

LKT320: Teknisk termodynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 6,0 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

LKT325: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-08 7,5 hp, 0104] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 F till 2020-05-02 E // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

LKT331: Reaktorprocesser
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

LKT335: Separationsteknik 1
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

LKT340: Strömnings- och energiteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 6,0 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

LMA201: Tillämpad matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TIDAL åk 2 // Beslut: 2019-12-18, PA och UOL (inlagt: 2019-12-18)

LMA401: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till flinth - Axel Flinth // Beslut: 2019-08-13, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-14)

LMA521: Tillämpad matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-08 7,5 hp, 0103] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 F till 2020-05-02 E // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

LMT202: Mekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från peol - Peter Olsson till thomson - Robert Thomson // Beslut: 2020-02-24, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-25)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från thomson - Robert Thomson till peol - Peter Olsson // Beslut: 2020-05-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-20)

LMU111: Hållfasthetslära, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
['30712', '50648', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-10-24, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-24)

LMU450: Ekonomi och organisation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från danpau - Dan Paulin till sjoberge - Carl Sjöberger // Beslut: 2020-03-18, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-08-17 6,0 hp, 0103] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-08-17 F till 2020-08-29 F // Beslut: 2020-05-20, examinator (inlagt: 2020-05-20)

LNC352: Fartygs befraktning, operation och ship management
Ändring gjord på modul:
[0117 Dugga 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-03-09, Tentaadm (inlagt: 2019-03-09)
[0117 Dugga 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2019-03-09, Tentaadm (inlagt: 2019-03-09)

LSP305: Teknisk kommunikation 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mahans - Hans Malmström till magusta - Magnus Gustafsson // Beslut: 2019-08-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-27)

MCC011: Icke-jämviktsprocesser i fysik, kemi och biologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MCC020: Nanobiovetenskap för informationsbehandling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-01-20, UOL (inlagt: 2020-01-20)

Ändring gjord på tentamen:
[7,5 hp, 0106] Inställt // Beslut: 2020-01-20, UOL (inlagt: 2020-01-20)

MCC046: Fotonik och laserteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MCC055: Optoelektronik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MCC075: Molekylelektronik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)

MCC080: Vätskekristaller: fysik och tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MCC086: Mikroelektronik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 3,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 3,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-10, grunnet (inlagt: 2019-09-10)

MCC092: Introduktion till integrerad kretskonstruktion
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

MCC100: Fiberoptisk kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

MCC121: Mikrovågsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)

MCC130: Grafenvetenskap och -teknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MCC141: Integrerad fotonik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MCC150: Konstruktion av DSP-system
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Renamed mini project to design project // Beslut: 2019-12-02, PA (inlagt: 2019-12-02)
Organisation ändrad. Renamed mini project to design project // Beslut: 2019-12-02, PA (inlagt: 2019-12-02)

MEN120: Värme- och kraftverkssystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 7,5 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MEN127: Hållbar produktutveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 3,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MHA021: Finit elementmetod (FEM)
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 7,5 hp, 0197] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)

MHA043: Materialmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 1,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MHA063: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MHA081: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0100] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MKM105: Grunder till byggsätt för mikrosystem
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MKM110: Mikrosystemteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från boris - Per Lundgren till enok - Peter Enoksson // Beslut: 2019-03-07, Viceprefekt (inlagt: 2019-03-07)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MKM135: Halvledarkomponenter
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

MMA092: Stelkroppsdynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MMF062: Fordonsdynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 3,0 hp, 0203] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 3,0 hp, 0203] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 E till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

MMF176: Ingenjörsmetodik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från joma - Johan Malmqvist till iola - Ola Isaksson // Beslut: 2019-04-10, Viceprefekt (inlagt: 2019-04-10)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 3,0 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-08 3,0 hp, 0115] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

MMF274: Design och användaranpassning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2019-03-18, UBS/PA/UOL (inlagt: 2019-03-18)

MMF293: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 4,5 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 4,5 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

MMK073: Materialteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 3,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 3,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MMK082: Materialkaraktärisering och haverianalys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 4,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MMK162: Fastransformationer
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-10-23, annbe (inlagt: 2019-10-23)
[2020-01-07 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
[2020-08-26 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunent (inlagt: 2019-09-09)

MMK232: Metalliska material, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MMS030: Förbränningsmodellering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 2,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 2,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

MMS050: Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2019-05-15, examinator (inlagt: 2019-05-15)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-01-13 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2020-01-08, grunnet (inlagt: 2020-01-08)
[2020-01-13 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till SB Multisal // Beslut: 2020-01-09, grunnet (inlagt: 2020-01-09)
[2020-01-13 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2020-01-09, grunnet (inlagt: 2020-01-09)

MMS065: Hamnar och distributionsnoder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sl1anna - Anna Hedén till sk3olfr - Fredrik Olindersson // Beslut: 2019-06-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)

MMS090: Lasthantering och farligt gods
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-06 7,5 hp, 0119] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

MMS095: Handelsrätt
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-08 2,5 hp, 0219] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

MMS100: Sjö- och transporträtt
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-10-17, PA och UOL (inlagt: 2019-10-17)

MMS101: Multimodal transporträtt och logistikavtal
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-02, vana (inlagt: 2020-03-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från danieer - Daniel Eriksson till severin - Robert Severin // Beslut: 2019-12-03, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-04)

Ändring gjord på tentamen:
[0119 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-02, vana (inlagt: 2020-03-02)

MMS105: Fartygs befraktning, operation och ship management
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sl1anna - Anna Hedén till martila - Martin Larsson // Beslut: 2020-05-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-11)

MPM052: Komposit- och nanokompositmaterial
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 7,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MPR034: Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MPR095: Material- och tillverkningsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-08 6,0 hp, 0111] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 E till 2020-05-02 E // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

MPR213: Robotteknik och automation
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MTF042: Termodynamik med energiteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 5,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MTF053: Strömningsmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

MTF072: Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD)
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MTF115: Värmeöverföring
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från chernora - Valery Chernoray till huadong - Huadong Yao // Beslut: 2019-10-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-17)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MTF171: Gasturbinteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 7,5 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MTF225: Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MTF236: Fordonsaerodynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 5,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MTF240: Förbränningsmotorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-31 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-10-30, annbe (inlagt: 2019-10-30)
[2020-01-08 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MTF270: Turbulensmodellering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MTM021: Statik och hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 6,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)
[2020-03-16 6,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MTM026: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 6,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MTT010: Materialteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MTT031: Tillverkningsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

MTT035: Högspänningsteknik 1
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MTT040: Högspänningsteknik 2
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MTT047: Metallformning och fogning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MTT060: Elinstallation med författningskunskap
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 3,0 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MTT081: Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 4,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MTT085: Materialteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-26 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-01-07 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)
[2020-01-07 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

MTT090: Polymera materials bearbetning och egenskaper
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från antal - Antal Boldizar till kroland - Roland Kádár // Beslut: 2019-10-22, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-22)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

MTT100: Mekanisk prestanda för konstruktionsmaterial
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MTT110: Tillverkningsprocesser
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 3,0 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MTT120: Additiv tillverkning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MVE012: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-30 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MVE017: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 6,0 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

MVE022: Linjär algebra
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MVE025: Komplex matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MVE030: Fourieranalys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MVE035: Flervariabelanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-14 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)
[2020-03-14 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-02-24, annbe (inlagt: 2020-02-24)

MVE041: Flervariabelmatematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till twernst - Thomas Wernstål // Beslut: 2019-10-16, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-16)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från twernst - Thomas Wernstål till raufi - Hossein Raufi // Beslut: 2019-12-09, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-09)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 6,0 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MVE045: Matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-29 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-10-26, annbe (inlagt: 2019-10-26)
[2020-01-07 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

MVE051: Matematisk statistik och diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mostad - Petter Mostad till nancya - Nancy Abdallah // Beslut: 2019-09-05, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-09)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-07 6,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

MVE055: Matematisk statistik och diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mostad - Petter Mostad till nancya - Nancy Abdallah // Beslut: 2019-06-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-06-17)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

MVE065: Specialkurs teknisk matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 1 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

MVE080: Vetenskaplig visualisering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

MVE090: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MVE095: Optioner och matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-11 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-24, grunnet (inlagt: 2019-09-24)
['31041', '50432', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-10-22, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-22)
['31041', '50432', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE136: Analys av stokastiska signaler
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 6,0 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MVE140: Sannolikhetsteorins grunder
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-01-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
['31458', '51252', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-10-22, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-22)

MVE150: Algebra
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)
['31147', '51253', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-01-21, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-01-21)
['31147', '51253', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE155: Statistisk slutledning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)
['31074', '51254', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-01-21, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-01-21)
['31074', '51254', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE162: Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-07 7,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)
['30857', '50009', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['30857', '50009', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE170: Grundläggande stokastiska processer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)
['31148', '51256', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-10-22, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-22)
['31148', '51256', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE171: Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
[2019-12-07 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-12-05, grunnet (inlagt: 2019-12-05)
[2020-04-06 7,5 hp, 0116] Ges ej av institution // Beslut: 2019-10-22, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-22)
[2020-08-25 7,5 hp, 0116] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)
[2020-08-25 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)
[2020-08-25 7,5 hp, 0116] Ges ej av institution // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)
[7,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE187: Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 5,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 5,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
['31475', '51741', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['31475', '51741', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE190: Linjära statistiska modeller
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
['30986', '50483', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-10-22, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-22)
['30986', '50483', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE200: Design och analys av kliniska försök
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)
['30874', '51540', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-01-21, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-01-21)
['30874', '51540', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE220: Finansiell risk
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-09 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
['31076', '50085', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['31076', '50085', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE251: Sannolikhetsteori och stokastiska processer, avancerad nivå
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-07 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MVE255: Matematisk analys i flera variabler
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från stig - Stig Larsson till flinth - Axel Flinth // Beslut: 2019-12-09, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-09)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MVE270: Flervariabelanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-14 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)

MVE290: Fouriermetoder
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 6,0 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MVE295: Komplex analys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 6,0 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 6,0 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MVE302: Sannolikhet och statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0118] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2019-08-13, Schema (inlagt: 2019-08-13)
[2019-10-11 6,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-11 6,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MVE326: Principer för statistisk slutledning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från langa - Annika Lang till picchini - Umberto Picchini // Beslut: 2019-11-06, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-07)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)
['30566', '51431', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-01-21, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-01-21)
['30566', '51431', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE330: Stokastiska processer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från micbjo - Michael Björklund till jakobbj - Jakob Björnberg // Beslut: 2019-12-13, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-08-17 7,5 hp, 0109] Inställt - The form of examination has changed. Contact the examiner for more information. // Beslut: 2020-06-22, Elisabeth Eriksson, MV (inlagt: 2020-06-23)
['30782', '51063', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE346: Miljö och matematisk modellering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 5,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MVE365: Problemlösning och lärande
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från torbjrn - Torbjörn Lundh till raufi - Hossein Raufi // Beslut: 2019-10-24, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-28)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MVE375: Matematik, undervisning och bedömning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MVE380: Modeller för förståelse
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från torbjrn - Torbjörn Lundh till samuel - Samuel Bengmark // Beslut: 2019-10-24, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-28)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från samuel - Samuel Bengmark till gerlee - Philip Gerlee // Beslut: 2019-10-28, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-29)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-11 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-25, grunnet (inlagt: 2019-09-25)
[2020-06-01 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2020-01-30, grunnet (inlagt: 2020-01-30)
[2020-08-28 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg, Data // Beslut: 2020-01-30, grunnet (inlagt: 2020-01-30)

MVE395: Sannolikhet, statistik och risk
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0113] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2019-06-17, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-17)
[2019-10-11 4,5 hp, 0113] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2019-08-13, Schema (inlagt: 2019-08-13)
[2019-10-11 4,5 hp, 0113] Tid för tentamen ändrad från fm till fm // Beslut: 2019-08-13, Schema (inlagt: 2019-08-13)
[2019-10-11 4,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MVE405: Individuellt projekt i matematik och matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 1 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

MVE425: Matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-08 4,5 hp, 0314] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 E till 2020-04-14 F // Beslut: 2020-01-16, PA (inlagt: 2020-01-16)
[2021-01-04 7,5 hp, 0114] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-01-04 E till 2020-01-08 F // Beslut: 2020-08-27, Mikael/Schema, fel i tidigare ändring (inlagt: 2020-08-27)
[2021-02-15 7,5 hp, 0214] Tentamensdatum och tid ändrad från 2021-02-15 F till 2020-02-14 E // Beslut: 2020-08-27, Mikael/Schema, fel i tidigare ändring (inlagt: 2020-08-27)

MVE450: Beräkningsmatematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till blom - Katarina Blom // Beslut: 2019-06-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)

MVE455: Partiella differentialekvationer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 3,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MVE460: Envariabelanalys och analytisk geometri
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från gerlee - Philip Gerlee till perala - Antti Perälä // Beslut: 2019-08-14, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MVE465: Linjär algebra och analys fortsättning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 6,0 hp, 0215] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

MVE470: Flervariabelanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från twernst - Thomas Wernstål till perala - Antti Perälä // Beslut: 2019-12-05, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MVE480: Linjär algebra
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 6,0 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)

MVE490: Matematik, matematisk statistik med metoder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från broman - Erik Broman till muszta - Anders Muszta // Beslut: 2019-06-07, Viceprefekt (inlagt: 2019-06-10)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 9,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-31 9,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 9,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

MVE500: Serier och derivator i flera variabler
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-10, grunnet (inlagt: 2019-09-10)

MVE505: Diskret matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MVE510: Introduktion till bioinformatik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MVE515: Beräkningsmatematik, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MVE520: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från nancya - Nancy Abdallah till jonny - Jonny Lindström // Beslut: 2019-12-11, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-12)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 3,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

MVE525: Matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 6,0 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

MVE530: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 3,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 3,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MVE535: Matematisk analys, del 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från raufi - Hossein Raufi till nancya - Nancy Abdallah // Beslut: 2019-12-04, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-05)

MVE550: Stokastiska processer och Bayesiansk inferens
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 6,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalsvägen, Data // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-01-18 6,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Hörsalsvägen, Data till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

MVE560: Arkitektur och geometri
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till moklas - Klas Modin // Beslut: 2019-06-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-06-17)

MVE565: Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)
[2020-08-27 7,5 hp, 0119] Inställt - The form of examination has changed and will consist of oral examination. Contact the examiner for more information. // Beslut: 2020-05-27, Institutionen (inlagt: 2020-05-27)
['31730', '51938', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-01-20, examinator (inlagt: 2020-01-20)
['31730', '51938', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-01-21, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-01-21)
['31730', '51938', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

MVE570: Linjär algebra och differentialekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till chrjohv - Christian Johansson // Beslut: 2019-06-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-06-17)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från chrjohv - Christian Johansson till jakobpal - Jakob Palmkvist // Beslut: 2019-09-08, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-09)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0119] Tentamensdatum ändrat från 2020-01-14 till 2020-01-16 // Beslut: 2019-06-25, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-25)
[2020-04-06 7,5 hp, 0119] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)
[2020-04-07 7,5 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 F till 2020-04-06 E // Beslut: 2019-06-25, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-25)
[2020-08-19 7,5 hp, 0119] Tentamensdatum ändrat från 2020-08-19 till 2020-08-17 // Beslut: 2019-06-25, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-25)

MVE575: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till johanbe - Johan Berglind // Beslut: 2019-06-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-06-17)

MVE580: Linjär algebra och differentialekvationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till freohl - Fredrik Ohlsson // Beslut: 2019-09-08, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-09)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-06 7,5 hp, 0119] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

MVE585: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 6,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

MVE595: Inledande matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
[2020-01-09 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-08, annbe (inlagt: 2020-01-08)

MVE600: Flervariabelanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-14 6,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)

PPU055: Virtuell produktion
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 5,2 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)

PPU080: Avancerad CAD
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

PPU085: Produktplanering - behov och möjligheter
Ändring gjord på modul:
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

Ändring gjord på tentamen:
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)
[2020-01-15 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

PPU156: Datorstödd maskinkonstruktion (CAD)
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-07 4,0 hp, 0114] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

PPU160: Produktionssystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
[2020-01-09 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-12-18, grunnet (inlagt: 2019-12-18)

PPU191: Konstruktionsoptimering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 4,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 4,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

PPU196: Produktutvecklingsprojekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från malemyr - Mats Alemyr till gorang - Göran Gustafsson // Beslut: 2019-09-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-17)

PPU210: Maskinelement
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

PPU221: Skiss- och presentationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2019-05-23, PA/UOL (inlagt: 2019-05-23)

RRY016: Rymdfysik och rymdteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

RRY025: Bildbehandling
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

RRY036: Elektromagnetiska vågor och komponenter
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

RRY041: Det interstellära mediet och stjärnbildning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

RRY056: Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 6,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

RRY070: Millimetervågs- och THz-teknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)

RRY075: Mätteknik med miljöinriktning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2019-12-20, UOL (inlagt: 2019-12-20)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-06-02 7,5 hp, 0107] Inställt // Beslut: 2019-12-20, UOL (inlagt: 2019-12-20)

RRY085: Plasmafysik med tillämpningar
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunent (inlagt: 2019-09-09)

RRY125: Modern astrofysik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

RRY131: Radioastronomiska tekniker och interferometri
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

RRY135: Elektriska kretsar och elenergi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 6,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-08 6,5 hp, 0213] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 E till 2020-05-02 E // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

RRY145: Stjärnornas fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

SEE015: Hållbart uttag av biomassa
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 4,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

SEE020: Termisk energiomvandling
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 5,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)

SJM005: Terresternavigation och sjömanskap
Ändring gjord på modul:
[0316 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-02-25, vana (inlagt: 2020-02-25)

Ändring gjord på tentamen:
[0316 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-02-25, vana (inlagt: 2020-02-25)
[0316 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-02-25, vana (inlagt: 2020-02-25)
[2020-04-06 4,5 hp, 0316] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)
[2020-04-06 4,5 hp, 0316] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar // Beslut: 2020-03-10, Valentina (inlagt: 2020-03-10)
[2020-04-06 4,5 hp, 0316] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)
[2020-08-19 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)
[2020-08-25 4,5 hp, 0316] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)
[2020-08-25 4,5 hp, 0316] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar // Beslut: 2020-03-12, Vlentina (inlagt: 2020-03-12)

SJM010: Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-08 7,5 hp, 0116] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

SJM015: Trafiksituationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från zimpa - Johan Cimbritz till sk3olfr - Fredrik Olindersson // Beslut: 2020-03-12, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-12)

SJM020: Meteorologi och oceanografi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-06-03 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)
[2020-08-28 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)

SJM025: Marin kommunikation
Ändring gjord på kurs:
Lärandemål ändrat. Uppdaterat lärandemål L5; ändrat från "Använda" till "Förklara hur du som radiooperatör använder" // Beslut: 2020-04-27, PA (inlagt: 2020-04-27)

SJM045: Maskin- och elteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-07-12, PA/UOL (inlagt: 2019-08-14)

SJM070: Sjukvård
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 2,5 hp, 0218] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-03-20 E till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-04-16, Beslut Grulg (inlagt: 2020-04-16)
[2020-05-02 2,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Distans // Beslut: 2020-04-16, Beslut Grulg (inlagt: 2020-04-16)

SJM102: Bryggtjänst: profilkurs kryssning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från axvi - Lars Axvi till reto - Reto Weber // Beslut: 2019-06-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)

SJM107: Bryggtjänst: profilkurs offshore
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från axvi - Lars Axvi till reto - Reto Weber // Beslut: 2019-06-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)

SJM111: Bryggtjänst: profilkurs tank
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från axvi - Lars Axvi till reto - Reto Weber // Beslut: 2019-06-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)

SJO133: Juridisk och ekonomisk översiktskurs
Ändring gjord på modul:
[0118 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-05-28, grunnet (inlagt: 2019-05-28)
[0118 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-06-07, grunnet (inlagt: 2019-06-07)
[0118 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-10-03, grunnet (inlagt: 2019-10-03)
[0218 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-06-07, grunnet (inlagt: 2019-06-07)
[0318 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-06-07, grunnet (inlagt: 2019-06-07)
[0318 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från severin - Robert Severin till danieer - Daniel Eriksson // Beslut: 2019-06-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)

Ändring gjord på tentamen:
[0118 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-10-03, grunnet (inlagt: 2019-10-03)
[0118 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-10-03, grunnet (inlagt: 2019-10-03)
[2020-01-08 1,5 hp, 0318] Tentamensdatum ändrat från 2020-01-08 till 2020-01-16 // Beslut: 2019-09-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-26)
[2020-01-09 3,0 hp, 0118] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-01-09 F till 2020-01-17 E // Beslut: 2019-09-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-26)
[2020-01-09 3,0 hp, 0218] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-01-09 F till 2020-01-17 E // Beslut: 2019-09-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-26)

SJO168: Förbränningsmotorteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ulrikl - Ulrik Larsen till johael - Johan Eliasson // Beslut: 2019-06-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)

SJO296: Skeppsmäkleri
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2019-04-26, Examinator (inlagt: 2019-04-26)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till // Beslut: 2019-05-14, Examinator (inlagt: 2019-05-14)

SJO561: Fartygsmaskinsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-11 3,0 hp, 0217] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2019-11-18, Rickard Johansson (inlagt: 2019-11-18)
[2020-01-11 3,0 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-11-18, Rickard Johansson (inlagt: 2019-11-18)
[2020-04-06 3,0 hp, 0217] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)
[3,0 hp, 0217] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2019-11-18, Rickard Johansson (inlagt: 2019-11-18)
[3,0 hp, 0217] Ges ej av institution // Beslut: 2019-11-18, R (inlagt: 2019-11-18)

SJO631: Fördjupningskurs i sjöfartens marknader
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sl1anna - Anna Hedén till martila - Martin Larsson // Beslut: 2020-05-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-11)

SJO775: Oceannavigering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)
[2020-06-10 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)
[2020-08-27 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)

SJO786: Avancerade fartygsoperationer och dess tekniska aspekter
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2019-11-18, PA och UOL (inlagt: 2019-11-18)

SJO837: Risk- och säkerhetsstyrning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kaberg - Karin Mannerstedt Berg till fb72liol - Olle Lindmark // Beslut: 2019-03-11, Viceprefekt (inlagt: 2019-03-11)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fb72liol - Olle Lindmark till ringsber - Henrik Ringsberg // Beslut: 2020-05-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-11)

SJO875: Fartygskommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 1,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-03-18 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-04-16, Beslut Grulg (inlagt: 2020-04-16)
[2020-05-02 1,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Distans // Beslut: 2020-04-16, Beslut Grulg (inlagt: 2020-04-16)

SJO885: Sjövägsregler
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sk3olfr - Fredrik Olindersson till zimpa - Johan Cimbritz // Beslut: 2019-06-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)

SJO890: Fartygsadministration
Ändring gjord på modul:
[0116 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-02-14, Tentamensadministrationen (inlagt: 2020-02-14)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från severin - Robert Severin till danieer - Daniel Eriksson // Beslut: 2020-05-11, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-11)

Ändring gjord på tentamen:
[0116 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-02-14, Tentamensadministrationen (inlagt: 2020-02-14)
[0116 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-02-14, Tentamensadministrationen (inlagt: 2020-02-14)

SJO955: Juridisk introduktionskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från kaberg - Karin Mannerstedt Berg till severin - Robert Severin // Beslut: 2019-08-21, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-21)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 1 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

SJO965: Maritim ergonomi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2019-11-22, PA och UOL (inlagt: 2019-11-18)

SSY020: Linjära system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hanatre - Hana Dobsicek Trefna till maaskant - Rob Maaskant // Beslut: 2020-02-25, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-25)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från maaskant - Rob Maaskant till hanatre - Hana Dobsicek Trefna // Beslut: 2020-05-20, Viceprefekt (inlagt: 2020-05-20)

SSY032: Grundläggande elteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-08 6,0 hp, 0112] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

SSY042: Signaler och system
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 7,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)
[2020-03-19 7,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

SSY051: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-09 5,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

SSY061: Mekatronik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 5,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 5,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

SSY066: Industriautomation
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

SSY080: Transformer, signaler och system
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

SSY085: Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-11-01 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-10-29, annbe (inlagt: 2019-10-29)
[2020-01-09 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

SSY115: Hälsoinformatik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bensjo - Bengt-Arne Sjöqvist till candstef - Stefan Candefjord // Beslut: 2019-12-02, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-02)

SSY121: Introduktionskurs i kommunikationsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

SSY125: Digital kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

SSY130: Tillämpad signalbehandling
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-01-15 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

SSY135: Trådlös kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

SSY145: Trådlösa nät
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

SSY150: Multimedia- och videokommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

SSY165: Händelsediskreta system
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 5,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-26 5,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-30, grunnet (inlagt: 2019-09-30)
[2020-01-08 5,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

SSY180: Medicin för tekniker
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 4,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-28 4,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-01-17 3,5 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

SSY186: Medicinska bildsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,0 hp, 0314] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

SSY230: Maskininlärning av dynamiska system med systemidentifiering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

SSY235: Reglerteori, avancerad kurs
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 4,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

SSY261: Konstruktion av mekatroniska system
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B+ till D // Beslut: 2019-12-09, lina haglund (inlagt: 2019-12-09)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från falcone - Paolo Falcone till bill - Bill Karlström // Beslut: 2019-11-30, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-30)
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2019-04-08, UOL (inlagt: 2019-04-08)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 3,0 hp, 0111] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-01-17 E till 2020-06-02 E // Beslut: 2020-01-27, lina haglund (inlagt: 2020-01-27)
[2020-04-08 3,0 hp, 0111] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 E till 2020-10-09 F // Beslut: 2020-01-27, lina haglund (inlagt: 2020-01-27)
[2020-10-09 3,0 hp, 0111] Inställt // Beslut: 2020-06-18, Schemagrupp (inlagt: 2020-06-18)

SSY281: Modellprediktiv reglering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D+ till D // Beslut: 2019-09-26, examinator (inlagt: 2019-09-26)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från falcone - Paolo Falcone till egardt - Bo Egardt // Beslut: 2019-10-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-24)

SSY285: Design av linjära reglersystem
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 4,5 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-01-13 4,5 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)
[2020-04-06 4,5 hp, 0211] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-04-02, Beslut Grulg (inlagt: 2020-04-02)

SSY300: Tillämpad mekatronik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2019-03-18, UBS/PA/UOL (inlagt: 2019-03-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 3,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

SSY305: Kommunikationssystem
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 7,5 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

SSY310: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2020-06-05 4,5 hp, 0213] Tentamensdatum ändrat från 2020-06-05 till 2020-06-03 // Beslut: 2020-04-01, Rickard Johansson (inlagt: 2020-04-01)

SSY315: Bayesiansk statistik
Ändring gjord på kurs:
[Obligatoriskt valbara. - (EDA491, MCC046, MCC141, RRY056, RRY080, SSY098, SSY100, SSY115, SSY145, SSY150, SSY196, SSY205, SSY210, SSY315). Krav 1 kurs(er). I MPCOM Årskurs 1] SSY315 borttagen från gruppering // Beslut: 2020-03-24, UOL (inlagt: 2020-03-24)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från pale - Lennart Svensson till graell - Alexandre Graell i Amat // Beslut: 2020-03-13, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-13)
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2020-03-24, UOL (inlagt: 2020-03-24)

SSY335: El- och reglerteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från boh - Bo Håkansson till karljohf - Karl-Johan Fredén Jansson // Beslut: 2019-03-08, Viceprefekt (inlagt: 2019-03-08)

TDA144: Grundläggande programmeringsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)
[2020-03-17 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TDA206: Diskret optimering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)
[2020-03-18 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)
[2020-08-19 7,5 hp, 0101] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2020-04-20, examinator (inlagt: 2020-04-20)
[7,5 hp, 0101] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2020-04-20, examinator (inlagt: 2020-04-20)
[7,5 hp, 0101] Ges ej av institution // Beslut: 2020-04-20, examinator (inlagt: 2020-04-20)

TDA232: Algoritmer för maskininlärning och slutledning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,5 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-12 4,5 hp, 0219] Inställt // Beslut: 2019-09-18, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-18)

TDA297: Distribuerade system, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)
[2020-03-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TDA342: Avancerad funktionell programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 3,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TDA352: Kryptografi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-07 6,0 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)
['30565', '51406', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-03-26, examinator (inlagt: 2020-03-26)

TDA357: Databaser
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-03-20 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TDA362: Computer graphics
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TDA384: Principer för parallell programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKITE åk 3 // Beslut: 2019-04-11, UOL (inlagt: 2019-04-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 4,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 4,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
[2020-03-17 4,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)

TDA417: Datastrukturer och algoritmer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 4,5 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 4,5 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 E till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

TDA452: Funktionell programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hallgren - Thomas Hallgren till dave - David Sands // Beslut: 2019-04-08, Viceprefekt (inlagt: 2019-04-08)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-07 4,5 hp, 0211] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 E till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

TDA486: Human-centred design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fanch - Fang Chen till yemao - Yemao Man // Beslut: 2020-02-28, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-28)

TDA493: Graphical interfaces
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Litteratur tillagd // Beslut: 2019-05-27, Examinator (inlagt: 2019-05-27)

Ändring gjord på modul:
[0315 Tentamen 2,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-04-23, grunnet (inlagt: 2019-04-23)

TDA497: Interaction design methodology
Ändring gjord på modul:
[0112 Tentamen 4,0 hp] Modultyp ändrad från Tentamen till Hemtentamen // Beslut: 2019-11-20, PA (inlagt: 2019-11-20)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från lundsus - Sus Lyckvi till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2019-04-30, Viceprefekt (inlagt: 2019-04-30)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från oloft - Olof Torgersson till it1erev - Eva Eriksson // Beslut: 2019-05-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-05-17)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från it1erev - Eva Eriksson till msantos - Mafalda Samuelsson Gamboa // Beslut: 2020-02-28, Viceprefekt (inlagt: 2020-02-28)

TDA518: Kommunikation engelska och ingenjörskompetens
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från negretti - Raffaella Negretti till strong - Kathryn Strong Hansen // Beslut: 2020-03-05, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-05)

TDA540: Objektorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 4,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-08 4,5 hp, 0104] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

TDA547: Objektorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 5,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TDA548: Grundläggande programvaruutveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

TDA550: Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från holmer - Uno Holmer till ahrendt - Wolfgang Ahrendt // Beslut: 2019-10-03, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-04)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 4,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 4,5 hp, 0104] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 F till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

TDA555: Introduktion till funktionell programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från dave - David Sands till hallgren - Thomas Hallgren // Beslut: 2019-04-08, Viceprefekt (inlagt: 2019-04-08)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-07 4,5 hp, 0204] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

TDA567: Testning, felsökning och verifiering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jomoa - Moa Johansson till ahrendt - Wolfgang Ahrendt // Beslut: 2019-11-22, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-25)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 5,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TDA596: Distribuerade system
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TEK010: Entreprenörskap
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TEK017: Strategi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,5 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TEK040: Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

TEK119: Distribution networks
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

TEK123: Godstransportsystem
Ändring gjord på modul:
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-09, grunnet (inlagt: 2020-01-09)

Ändring gjord på tentamen:
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-09, grunnet (inlagt: 2020-01-09)
[2020-01-15 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TEK125: Logistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från olahul - Ola Hultkrantz till perarn - Per-Olof Arnäs // Beslut: 2019-09-16, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)

TEK140: Kontraktsrelationer i byggandet
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

TEK145: Kvalitets- och verksamhetsutveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 15,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 15,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TEK150: Integrerad produktutveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-01-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TEK156: Operations strategy
Ändring gjord på modul:
[0111 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-09-19, grunnet (inlagt: 2019-09-19)
[0111 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-02, vana (inlagt: 2020-03-02)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från wmats - Mats Winroth till petera - Peter Almström // Beslut: 2019-08-20, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-20)

Ändring gjord på tentamen:
[0111 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-02, vana (inlagt: 2020-03-02)
[2020-03-19 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)

TEK161: Design for quality
Ändring gjord på modul:
[0109 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

Ändring gjord på tentamen:
[0109 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)
[2020-01-14 7,5 hp, 0109] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

TEK195: Produktionsstrategi
Ändring gjord på modul:
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-09-19, grunnet (inlagt: 2019-09-19)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från wmats - Mats Winroth till petera - Peter Almström // Beslut: 2019-08-19, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-20)

Ändring gjord på tentamen:
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-09-19, grunnet (inlagt: 2019-09-19)
[2019-10-11 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TEK211: Hantering av varumärkesidentiteter
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TEK237: Social innovation och socialt entreprenörskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från palmas - Karl Palmås till marhultm - Martin Hultman // Beslut: 2019-09-24, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-24)

TEK240: Produktionslogistik
Ändring gjord på modul:
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-11-12, vana (inlagt: 2019-11-12)

Ändring gjord på tentamen:
[0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-11-12, vana (inlagt: 2019-11-12)
[2020-01-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

TEK250: Industriell produktion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från magper - Magnus Persson till torjac - Torbjörn Jacobsson // Beslut: 2019-11-25, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-25)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TEK255: Ekonomisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-14 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-02-24, annbe (inlagt: 2020-02-24)
[2020-08-18 7,5 hp, 0107] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-08-18 E till 2020-08-21 E // Beslut: 2020-01-21, examinator (inlagt: 2020-01-21)

TEK261: Industriell marknadsföring och inköp
Ändring gjord på modul:
[0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-03, grunnet (inlagt: 2020-01-03)
[0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)

Ändring gjord på tentamen:
[0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-03, grunnet (inlagt: 2020-01-03)
[0213 Tentamen 5,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-10, grunnet (inlagt: 2020-01-10)
[2020-01-14 5,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TEK266: Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2019-04-29, schemaläggare (inlagt: 2019-04-29)

TEK280: Strategy creation and change
Ändring gjord på modul:
[0108 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-09-30, grunnet (inlagt: 2019-09-30)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 100 till 50 // Beslut: 2019-04-24, UBS (inlagt: 2019-04-24)

Ändring gjord på tentamen:
[0108 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-09-30, grunnet (inlagt: 2019-09-30)
[0108 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-09-30, grunnet (inlagt: 2019-09-30)
[2019-10-26 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-26 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till SB Multisal // Beslut: 2019-09-30, grunnet (inlagt: 2019-09-30)
[2020-01-07 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TEK285: Logistics and supply chain management
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TEK290: Research methodology
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till B // Beslut: 2019-12-04, Examinator (inlagt: 2019-12-04)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till C // Beslut: 2020-01-24, PA (inlagt: 2020-01-24)

TEK315: Strategic management and economics of intellectual property
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TEK350: Intellektuell egendom och innovationsstrategier
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 6,0 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TEK360: International business relationships
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TEK366: Project management
Ändring gjord på tentamen:
[1,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2019-12-18, examinator (inlagt: 2019-12-18)
[1,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2020-01-15, examinator (inlagt: 2020-01-15)
[1,5 hp, 0116] Ges ej av institution // Beslut: 2019-12-18, examinator (inlagt: 2019-12-18)
[1,5 hp, 0116] Ges ej av institution // Beslut: 2020-01-15, examinator (inlagt: 2020-01-15)
[2020-04-06 1,5 hp, 0116] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2019-12-18, examinator (inlagt: 2019-12-18)
[2020-04-06 1,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg // Beslut: 2019-12-18, lina haglund (inlagt: 2019-12-18)

TEK380: Logistik
Ändring gjord på modul:
[0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-08-26, grunnet (inlagt: 2019-08-26)
[0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-12-17, vana (inlagt: 2019-12-17)

Ändring gjord på tentamen:
[0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-08-26, grunnet (inlagt: 2019-08-26)
[0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-08-26, grunnet (inlagt: 2019-08-26)
[0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-12-17, vana (inlagt: 2019-12-17)
[0110 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-12-17, vana (inlagt: 2019-12-17)
[2020-01-09 6,0 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
[2020-01-09 6,0 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-12-18, vana (inlagt: 2019-12-18)

TEK416: Inköp och strategisk leverantörsamarbete
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

TEK421: Operations planning and control
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TEK441: Industriell ekonomi, produktion och organisation
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-11, Valentina (inlagt: 2020-03-11)

Ändring gjord på tentamen:
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-11, Valentina (inlagt: 2020-03-11)
[2019-10-11 6,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-11 6,0 hp, 0119] Inställt - Felaktigt publicerad tentamen // Beslut: 2019-10-07, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-07)

TEK452: Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer
Ändring gjord på tentamen:
[1,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2019-12-18, examinator (inlagt: 2019-12-18)
[1,5 hp, 0116] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2020-01-15, examinator (inlagt: 2020-01-15)
[1,5 hp, 0116] Ges ej av institution // Beslut: 2019-12-18, examinator (inlagt: 2019-12-18)
[1,5 hp, 0116] Ges ej av institution // Beslut: 2020-01-15, examinator (inlagt: 2020-01-15)
[2020-04-06 1,5 hp, 0116] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2019-12-18, examinator (inlagt: 2019-12-18)
[2020-04-06 1,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg // Beslut: 2019-12-18, lina haglund (inlagt: 2019-12-18)

TEK481: Ekonomistyrning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2019-05-08, Examinator (inlagt: 2019-05-08)

TEK500: Marknad och ekonomi
Ändring gjord på modul:
[0214 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-08, grunnet (inlagt: 2020-01-08)

Ändring gjord på tentamen:
[0214 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-08, grunnet (inlagt: 2020-01-08)
[0214 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2020-01-08, grunnet (inlagt: 2020-01-08)
[2019-10-31 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

TEK520: Affärsjuridik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TEK525: Ekonomi och organisation i byggsektorn fortsättning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 3,5 hp, 0315] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TEK530: Marknadsföring
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TEK545: Operations management
Ändring gjord på modul:
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-02, vana (inlagt: 2020-03-02)

Ändring gjord på tentamen:
[0116 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2020-03-02, vana (inlagt: 2020-03-02)
[2020-03-18 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)
[2020-03-18 7,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TEK556: Industriell ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-14 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)
[2020-03-14 4,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till SB Multisal // Beslut: 2020-02-24, annbe (inlagt: 2020-02-24)

TEK570: Teknikens etik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från palmas - Karl Palmås till karlpe - Karl de Fine Licht // Beslut: 2019-09-24, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-24)

TEK575: Affärsutveckling och entreprenörskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från matlun - Mats Lundqvist till katomas - Tomas Karlsson // Beslut: 2019-09-19, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-16)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från katomas - Tomas Karlsson till matlun - Mats Lundqvist // Beslut: 2019-09-27, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-28)

TEK605: Production flow management
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TEK610: Supply chain strategy
Ändring gjord på modul:
[0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-05-15, grunnet (inlagt: 2019-05-15)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2019-09-23, Schema (inlagt: 2019-09-23)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TEK615: Supply chain analytics
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2019-10-17, PA och UOL (inlagt: 2019-10-17)

TEK620: Ledning och styrning av fysisk distribution
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TEK625: Marknad och ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

TEK630: Marknadsföring och kommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2020-08-26 4,0 hp, 0118] Tentamensdatum ändrat från 2020-08-26 till 2020-08-21 // Beslut: 2019-09-19, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-19)

TEK635: Entreprenörskap som samhällsförändring
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-08 3,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TEK675: Miljöriskanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TEK680: Cirkulär ekonomi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPTSE åk 1 // Beslut: 2019-04-11, UOL (inlagt: 2019-04-11)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. FFR170, ENM090, ENM035 och ENM130 rekommenderas år 2 (ENM021, ENM035, ENM090, ENM130, FFR170, TEK675, UNA016, VMI035, VTM081). Krav 4 kurs(er). I MPTSE Årskurs 1] TEK680 tillagd i gruppering // Beslut: 2019-04-11, UOL (inlagt: 2019-04-11)

TEK685: Produktionsutveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 5,5 hp, 0219] Tentamensdatum ändrat från 2020-01-17 till 2020-01-13 // Beslut: 2019-06-25, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-25)
[2020-04-08 5,5 hp, 0219] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

TEK705: Logistik
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-08-26, grunnet (inlagt: 2019-08-26)

Ändring gjord på tentamen:
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-08-26, grunnet (inlagt: 2019-08-26)
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till digital examination Digital examination från 0 till 1 // Beslut: 2019-08-26, grunnet (inlagt: 2019-08-26)
[2020-01-09 6,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-12-18, vana (inlagt: 2019-12-18)

TEK710: Organisation och ledarskap
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från carwan - Carl Wänström till petera - Peter Almström // Beslut: 2019-09-23, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-23)

TEK720: Industriell ekonomi och organisation
Ändring gjord på modul:
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2019-08-27, grunnet (inlagt: 2019-08-27)

Ändring gjord på tentamen:
[0119 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination Digital examination från 1 till 0 // Beslut: 2019-08-27, grunnet (inlagt: 2019-08-27)
[2020-04-06 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 F till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

TEK725: Industriell organisation och ekonomi
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från danpau - Dan Paulin till sjoberge - Carl Sjöberger // Beslut: 2020-03-18, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-18)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sjoberge - Carl Sjöberger till suneson - Kaj Sunesson // Beslut: 2020-03-18, Viceprefekt (inlagt: 2020-03-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-08-25 6,0 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-08-25 F till 2020-08-29 F // Beslut: 2020-05-20, examinator (inlagt: 2020-05-20)

TEK735: Teknik för ett hållbart globalt samhälle
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 4,5 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-30 4,5 hp, 0219] Inställt - Hemtenta ges istället av institution // Beslut: 2019-09-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-26)
[2020-01-08 4,5 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
[2020-01-08 4,5 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Johanneberg // Beslut: 2019-12-18, grunnet (inlagt: 2019-12-18)
[2020-01-08 4,5 hp, 0219] Inställt - Hemtenta ges istället av institution // Beslut: 2019-09-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-26)
[2020-08-20 4,5 hp, 0219] Ges av institution // Beslut: 2019-09-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-26)

TEKX01: Examensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2019-12-10, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-11)

TEKX08: Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2019-12-10, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-11)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från till // Beslut: 2019-12-10, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-11)

TIF050: Medicinska material
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

TIF082: Experimentell fysik 1 - mätteknik
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-06-13, PA/UOL (inlagt: 2019-06-13)

TIF085: Fysik för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-08 6,0 hp, 0105] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-08 F till 2020-05-02 E // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

TIF090: Experimentell fysik 2 - bas
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-06-13, PA/UOL (inlagt: 2019-06-13)

TIF095: Experimentell fysik 2 - tillägg
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-06-13, PA/UOL (inlagt: 2019-06-13)

TIF101: Tillämpad kvantfysik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-07 4,5 hp, 0119] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 F till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

TIF106: Icke-jämviktsprocesser i fysik, kemi och biologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TIF125: Cell- och vävnadsinteraktion med biomaterial
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TIF150: Informationsteori för komplexa system
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TIF155: Dynamiska system
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-12-03, grunnet (inlagt: 2019-12-03)
[2020-01-13 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-09, grunnet (inlagt: 2020-01-09)

TIF190: Fysik för ingenjörer 1: Fysik för hållbar utveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TIF220: Fysik för ingenjörer 2: Elektromagnetism och modern fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-09 6,0 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

TIF300: Spektroskopi
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TIF305: Statistisk fysik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Wolfgang Nolting: Theoretical Physics 8 - Statistical Physics, Springer (2018) borttagen // Beslut: 2019-05-29, Examinator (inlagt: 2019-05-29)

TIF315: Biologisk och bioteknisk fysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2020-01-28, lina haglund (inlagt: 2020-01-28)

TIF325: Hårda och mjuka material
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TIF335: Elektromagnetiska fält och optiska material: fysik och tillämpningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till C // Beslut: 2019-04-30, Philippe Tassin (inlagt: 2019-04-30)

TIN093: Algoritmer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från ptr - Peter Damaschke till grohe - Birgit Grohe // Beslut: 2019-08-08, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-13)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-08 7,5 hp, 0114] Inställt - Inställd av institutionen // Beslut: 2019-08-14, Examinator (inlagt: 2019-08-14)
[2020-03-18 7,5 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-24, grunnet (inlagt: 2020-01-24)

TIN213: Programmeringsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från robinad - Robin Adams till krasimir - Krasimir Angelov // Beslut: 2019-11-02, Viceprefekt (inlagt: 2019-11-02)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från krasimir - Krasimir Angelov till robinad - Robin Adams // Beslut: 2020-04-27, Viceprefekt (inlagt: 2020-04-27)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-04-08 3,0 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

TMA014: Ordinära differentialekvationer och dynamiska system
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-03-13, PA (inlagt: 2019-03-13)
[Obligatoriskt valbara. Fyra av kurserna inom parentesen till höger måste väljas (ENM140, FFR105, FFR110, FFR135, KMG060, MTF072, MTF270, MVE080, MVE095, MVE140, MVE150, MVE162, MVE165, MVE170, MVE187, MVE190, MVE440, MVE510, MVE565, SSY200, TIF155, TIN093, TMA014, TMA026, TMA265, TMA285, TMA372, TMA401, TME225, TME235, TMS016, TMS088, TMS150, TMS165, TMV100). Krav 4 kurs(er). I MPENM Årskurs 1] TMA014 borttagen från gruppering // Beslut: 2019-03-13, UOL (inlagt: 2019-03-13)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPENM, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2019-03-13, UOL (inlagt: 2019-03-13)
[MPENM, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2019-03-13, UOL (inlagt: 2019-03-13)

TMA026: Partiella differentialekvationer fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
['31201', '49916', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['31201', '49916', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

TMA044: Flervariabelanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-10, grunnet (inlagt: 2019-09-10)

TMA074: Matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bodavid - David Bolin till smoriz - Fel Fel // Beslut: 2019-07-11, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-06)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-30 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-10-26, annbe (inlagt: 2019-10-26)
[2020-01-07 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

TMA226: Matematisk fördjupning
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-10-17, PA och UOL (inlagt: 2019-10-17)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 6,0 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[6 hp, 0113] Inställt // Beslut: 2020-01-23, Tentamensadm (inlagt: 2020-01-23)

TMA265: Numerisk linjär algebra
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
['31533', '51078', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['31533', '51078', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-05-13, Institutionen (inlagt: 2020-05-13)

TMA285: Finansiella derivat och partiella differentialekvationer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-17 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-22, grunnet (inlagt: 2020-01-22)
['31202', '51079', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-01-21, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-01-21)
['31202', '51079', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

TMA321: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TMA362: Fourieranalys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
['31534', '51639', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['31534', '51639', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

TMA372: Partiella differentialekvationer, grundkurs
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-21, grunnet (inlagt: 2020-01-21)
['30414', '51640', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-01-21, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-01-21)
['30414', '51640', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

TMA401: Funktionalanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
['31535', '51641', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['31535', '51641', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

TMA462: Waveletanalys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
['31262', '51642', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-10-22, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-22)
['31262', '51642', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

TMA521: Storskalig optimering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 1 // Beslut: 2019-03-18, UOL (inlagt: 2019-03-19)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKITE åk 2 // Beslut: 2019-03-18, UOL (inlagt: 2019-03-19)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKITE åk 3 // Beslut: 2019-03-18, UOL (inlagt: 2019-03-19)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[Obligatoriskt valbara. Fyra av kurserna inom parentesen till höger måste väljas (ENM140, FFR105, FFR110, FFR135, KMG060, MTF072, MTF270, MVE080, MVE095, MVE140, MVE150, MVE162, MVE165, MVE170, MVE187, MVE190, MVE440, MVE510, MVE565, SSY200, TIF155, TIN093, TMA026, TMA265, TMA285, TMA372, TMA401, TME225, TME235, TMS016, TMS088, TMS150, TMS165, TMV100). Krav 4 kurs(er). I MPENM Årskurs 1] TMA521 tillagd i gruppering // Beslut: 2019-03-18, UOL (inlagt: 2019-03-19)

TMA632: Partiella differentialekvationer, projektkurs
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mihaly - Mihaly Kovacs till stig - Stig Larsson // Beslut: 2019-12-09, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-11)
[Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 // Beslut: 2019-04-03, UBS/UOL (inlagt: 2019-04-03)

TMA660: Linjär algebra och geometri
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-07 4,5 hp, 0193] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

TMA671: Linjär algebra och numerisk analys
Ändring gjord på kurs:
Kursen är nedlagd // Beslut: 2019-06-13, PA/UOL (inlagt: 2019-06-13)
Litteratur ändrad. Ändrat litteratur // Beslut: 2019-03-13, UBS (inlagt: 2019-03-18)
Litteratur ändrad. Ändrat litteratur // Beslut: 2019-03-13, UBS (inlagt: 2019-03-18)

Ändring gjord på tentamen:
['30722', '51646', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-12, Examinator (inlagt: 2019-08-12)

TMA672: Linjär algebra och numerisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till thobac - Thomas Bäckdahl // Beslut: 2019-06-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-06-17)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 6,0 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-12 6,0 hp, 0219] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2019-09-25, grunnet (inlagt: 2019-09-25)
[2019-10-12 6,0 hp, 0219] Inställt - Inställd pga att kursen först går i LP4 VT20 // Beslut: 2019-08-12, Examinator (inlagt: 2019-08-12)

TMA683: Tillämpad matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till fardin - Fardin Saedpanah // Beslut: 2019-09-30, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-30)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 6,0 hp, 0215] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 F till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

TMA690: Partiella differentialekvationer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TMA881: Högprestandaberäkning
Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPENM, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2019-03-27, UOL (inlagt: 2019-03-27)

TMA947: Olinjär optimering
Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPENM, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2019-03-27, UOL (inlagt: 2019-03-27)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 6,0 hp, 0203] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-03 6,0 hp, 0203] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-02, annbe (inlagt: 2020-01-02)
['30450', '50027', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['30450', '50027', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

TMA970: Inledande matematisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-09 6,0 hp, 0197] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

TMA976: Matematisk analys, fortsättning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-07 6,0 hp, 0105] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

TMA982: Linjära system och transformer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 5,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TME010: Mekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 6,0 hp, 0205] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TME011: Mekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 6,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 6,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

TME017: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 5,0 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TME031: Mekanik - dynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 6,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 6,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
[2020-01-09 6,0 hp, 0210] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-07, annbe (inlagt: 2020-01-07)

TME055: Strömningsmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till Johanneberg // Beslut: 2019-11-08, Rickard Johansson (inlagt: 2019-11-08)
[2020-01-17 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TME061: Hållfasthetslära och maskinelement
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 5,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TME085: Kompressibel strömning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TME095: El- och hybridfordon
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TME102: Fordonsdynamik, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TME121: Fordonssystemteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 3,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 3,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

TME136: Programmering i matlab
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 2,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 2,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TME141: Strukturdynamik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TME146: Strukturdynamik - vibrationskontroll
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TME160: Flerfasströmning
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

TME170: Drivlinans mekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TME186: Strukturmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 5,0 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TME192: Aktiv säkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 4,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 4,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TME196: Skadebiomekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 3,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TME202: Fordons- och trafiksäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 2,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

TME210: Turbomaskiner
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 7,5 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

TME225: Strömningsmekanik, fortsättningskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-28 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TME235: Solidmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-31 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

TME240: Kompositmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TME245: Finita elementmetoden - strukturer
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TME250: Finita elementmetoden - solider
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-18 7,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 0202-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

TME255: Hållfasthetslära
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från brkarin - Karin Brolin till hogper - Per Mottram Hogström // Beslut: 2020-06-03, Viceprefekt (inlagt: 2020-06-03)

TME260: Utmattning och brott
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 7,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TME271: Produktutvecklingsprojekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från malemyr - Mats Alemyr till gorang - Göran Gustafsson // Beslut: 2019-09-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-17)

TME275: Mekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-11 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till SB Multisal // Beslut: 2019-09-27, grunnet (inlagt: 2019-09-27)

TME295: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
[2020-01-09 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till SB Multisal // Beslut: 2020-01-07, annbe (inlagt: 2020-01-07)
[2020-01-09 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2020-01-07, annbe (inlagt: 2020-01-07)

TME300: Hållfasthetslära
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
[2020-01-09 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till SB Multisal // Beslut: 2020-01-07, annbe (inlagt: 2020-01-07)
[2020-01-09 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2020-01-07, annbe (inlagt: 2020-01-07)

TME305: Strukturmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

TMS016: Spatial statistik och bildanalys
Ändring gjord på kurs:
Flera inrapporteringar // Beslut: 2019-06-24, PA (inlagt: 2019-09-03)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bodavid - David Bolin till rudemo - Mats Rudemo // Beslut: 2019-12-09, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-11)

Ändring gjord på tentamen:
['31210', '50082', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['31210', '50082', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

TMS032: Försöksplanering och urvalsteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt - Kurstillfället ges vartannat år. Ges inte 2019/2020 // Beslut: 2019-10-30, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-30)
[Kurstillfälle 1] Inställt - Kurstillfället ges vartannat år. Ges inte 2019/2020 // Beslut: 2019-10-30, Rickard Johansson (inlagt: 2019-10-30)

TMS064: Matematisk statistik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från johant - Johan Tykesson till maria - Maria Roginskaya // Beslut: 2019-12-09, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
['31375', '50848', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-06-19, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-19)

TMS088: Finansiella tidsserier
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-03 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-02, annbe (inlagt: 2020-01-02)
['31211', '51883', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['31211', '51883', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

TMS137: Sannolikhetsteori och statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TMS146: Grundkurs i matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-07 6,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

TMS165: Stokastisk analys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-03 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-02, annbe (inlagt: 2020-01-02)
['31608', '50416', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2019-08-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-26)
['31608', '50416', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2020-04-29, elisabeth eriksson (inlagt: 2020-04-29)

TMV028: Ändliga automater och formella språk
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 6,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TMV137: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 6,0 hp, 0112] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

TMV138: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 6,0 hp, 0112] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

TMV142: Linjär algebra
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TMV143: Linjär algebra
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TMV151: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 7,5 hp, 0108] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

TMV157: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-30 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2019-10-30 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TMV166: Linjär algebra
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TMV170: Matematisk analys
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till zorank - Zoran Konkoli // Beslut: 2019-09-11, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-11)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-23, grunnet (inlagt: 2020-01-23)

TMV181: Matematisk analys i en variabel
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-06 7,5 hp, 0107] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

TMV186: Linjär algebra
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TMV200: Diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från salberg - Per Salberger till sj - Stefan Lemurell // Beslut: 2019-08-19, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-20)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till chrjohv - Christian Johansson // Beslut: 2019-08-19, Viceprefekt (inlagt: 2019-08-20)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-07 7,5 hp, 0104] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 E till 2020-05-02 F // Beslut: 2020-04-02, Beslut Grulg (inlagt: 2020-04-02)

TMV206: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sj - Stefan Lemurell till flinth - Axel Flinth // Beslut: 2019-12-04, Viceprefekt (inlagt: 2019-12-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TMV210: Inledande diskret matematik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hegarty - Peter Hegarty till jakobpal - Jakob Palmkvist // Beslut: 2019-06-05, Viceprefekt (inlagt: 2019-06-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-26 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TMV216: Linjär algebra
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från blom - Katarina Blom till flinth - Axel Flinth // Beslut: 2019-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2019-09-12)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-16 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2020-04-07 6,0 hp, 0112] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-07 E till 2020-06-12 F // Beslut: 2020-05-14, Rickard Johansson (inlagt: 2020-05-14)
[2020-04-07 6,0 hp, 0112] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)
[2020-06-12 6,0 hp, 0112] Återöppnat // Beslut: 2020-05-14, Stefan Lemurell (inlagt: 2020-05-14)

TMV225: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2001-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

UCM010: Inledande cell- och molekylärbiologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

UNA016: Miljöpolitiska styrmedel
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-21 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

VBB048: Betongbyggnad
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

VBB072: Armerad och förspänd betong
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

VBF019: Byggnadsfysik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-20 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

VIN032: Inomhusklimat och klimathållande system
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-16 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-22, grunnet (inlagt: 2020-01-22)

VMI010: Miljösystemanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-14 7,5 hp, 0100] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

VMI035: Miljömanagement
Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-19 7,5 hp, 0101] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

VSM167: Finita elementmetoden - grunder
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-17 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

VSM191: Stålbyggnad
Ändring gjord på tentamen:
[2019-11-01 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-08 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

VSM196: Träkonstruktioner
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från haghani - Reza Haghani Dogaheh till jockwer - Robert Jockwer // Beslut: 2019-10-08, Viceprefekt (inlagt: 2019-10-08)

Ändring gjord på tentamen:
[2020-03-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

VTA137: Introduktion till audioteknik och akustik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-29 5,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-09-09, grunnet (inlagt: 2019-09-09)
[2020-01-09 5,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
[2020-01-09 5,0 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

VTA141: Elektroakustik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-15 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

VTM081: Livscykelanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-12 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

Nedlagda kurser

BOM045: Geoteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-11 fm, 0107 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

BOM135: Fastighetsekonomi
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-09 fm, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

BOM245: Introduktion till organisering och ledning i bygg- och fastighetssektorn
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-08 fm, 0216 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

BOM275: Samhällsplanering - grunder och tillämpning
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-11 em, 0216 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

BOM350: Hydrologi och dagvatten
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

DAT037: Datastrukturer
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-04-06 4,5 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-30 F till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)
[2020-04-06 em, 0214 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 E till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, grunnet (inlagt: 2020-01-13)

DAT066: Projekt
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-08-21 fm, 0117 ] Inställt - På begäran av institutionen // Beslut: 2020-04-28, examinator (inlagt: 2020-04-28)

DAT345: Tekniker för storskalig datahantering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-11 fm, 0117 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

EDA332: Datorsystemteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-11 fm, 0116 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

EEK140: Elteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)

ENM050: Analys av elkraftsystem
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

ENM055: Elektriska drivsystem 1
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-07 em, 0107 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)
Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

ESS017: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-29 em, 0107 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-10-28, Tentamensadm (inlagt: 2019-10-28)
[2020-01-09 em, 0107 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)
Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

ESS076: Robust och olinjär reglering
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-07 em, 0107 ] Tentamensdatum ändrat från 2020-01-07 till 2020-01-08 // Beslut: 2019-09-12, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-12)
[2020-08-26 em, 0107 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-08-26 E till 2020-08-28 F // Beslut: 2020-01-30, examinator (inlagt: 2020-01-30)
[2020-08-27 fm, 0107 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-08-27 F till 2020-08-26 E // Beslut: 2019-09-11, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-11)

ETI146: Elektronik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-11 em, 0206 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

FFY143: Fysik 2
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-08 fm, 0106 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

FKA081: Kvantmekanik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-07 em, 0199 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

FSP025: Teknisk kommunikation
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-09 fm, 0205 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

IDY023: Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-04-07 em, 0106 ] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)
Längd för tentamen ändrad från 3 till 4 timmar // Beslut: 2020-02-10, examinator (inlagt: 2020-02-10)
Längd för tentamen ändrad från 3 till 4 timmar // Beslut: 2020-02-10, examinator (inlagt: 2020-02-10)

IEK102: Industriell ekonomi
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-12 fm, 0103 ] Längd för tentamen ändrad från 3 till 4 timmar // Beslut: 2019-08-14, Examinator (inlagt: 2019-08-14)
[2019-10-12 fm, 0103 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

IEK312: Kvalitetsutveckling
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-10, grunnet (inlagt: 2019-09-10)

ITR233: Logistik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-09 6,0 hp, 0110] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
[2020-01-09 7,5 hp, 0119] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-12-18, vana (inlagt: 2019-12-18)
Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till SB Multisal // Beslut: 2020-01-08, grunnet (inlagt: 2020-01-08)

KBT171: Lantaniders, aktiniders och supertunga grundämnens kemi
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-12 fm, 0109 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KBT270: Perspektiv på kemiteknisk verksamhet
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KBT275: Kemisk reaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KKM022: Ekologi för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-09 fm, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

KKM067: Ekodesign
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-12 fm, 0107 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

KKR100: Kemisk reaktionsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-12 fm, 0104 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-10-04, grunnet (inlagt: 2019-10-04)
['KKR100', '0104', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2019-09-17, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-17)

LEU482: Programutveckling
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-04-06 fm, 0215 ] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

LMA033: Matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-08-28 fm, 0299 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-05, grunnet (inlagt: 2019-07-05)

LMA400: Matematisk analys
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-04-06 em, 0104 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 E till 2020-01-08 E // Beslut: 2019-08-19, Examinator (inlagt: 2019-08-19)

LMT968: Industriell ekonomi och organisation
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-04-06 fm, 0112 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 F till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)
Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-30 F till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)
Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-08-25 F till 2020-08-29 F // Beslut: 2020-05-20, examinator (inlagt: 2020-05-20)

MCC140: Integrerad fotonik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-11 fm, 0118 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MTF052: Strömningsmekanik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

MVE021: Linjär algebra
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-12 em, 0209 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
['MVE021', '0209', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2019-06-17, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-17)

MVE275: Linjär algebra
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-07 em, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-12, grunnet (inlagt: 2019-09-12)

MVE300: Sannolikhet, statistik och risk
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['MVE300', '0109', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2019-03-27, examinator (inlagt: 2019-03-27)

MVE301: Sannolikhet, statistik och risk
Ändring gjord på tentamen:
[2019-10-11 6,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
[2019-10-11 6,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-11 em, 0116 ] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2019-08-13, Schema (inlagt: 2019-08-13)
[2019-10-11 fm, 0116 ] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2019-08-20, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-20)
[2020-08-18 fm, 0116 ] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2019-08-20, Rickard Johansson (inlagt: 2019-08-20)
['MVE301', '0116', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2019-06-17, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-17)
['MVE301', '0116', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (nedlagd kurs) // Beslut: 2019-06-19, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-19)
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

MVE415: Matematisk analys
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
['MVE415', '0214', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (nedlagd kurs) // Beslut: 2019-06-25, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-25)

MVE475: Inledande matematisk analys
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-31 em, 0115 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-10-28, Tentamensadm (inlagt: 2019-10-28)
[2020-01-09 fm, 0115 ] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-08, annbe (inlagt: 2020-01-08)
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2020-01-08, annbe (inlagt: 2020-01-08)

SJO132: Juridisk och ekonomisk översiktskurs
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-09 3,0 hp, 0218] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-01-09 F till 2020-01-17 E // Beslut: 2019-09-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-26)

Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-09 3,0 hp, 0218] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-01-09 F till 2020-01-17 E // Beslut: 2019-09-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-26)
Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-01-09 F till 2020-01-17 E // Beslut: 2019-09-26, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-26)

SJO151: Handelsrätt
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-04-08 em, 0217 ] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)

SSY190: Inbyggda styrsystem
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-11 fm, 0107 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TDA416: Datastrukturer och algoritmer
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-04-06 4,5 hp, 0219] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-30 F till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)
[2020-04-06 em, 0105 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-04-06 E till 2020-04-30 F // Beslut: 2020-03-31, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-31)

TDA551: Objektorienterad programmering och design
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-04-06 fm, 0216 ] Inställt - På begäran av institutionen // Beslut: 2020-01-16, examinator (inlagt: 2020-01-16)
[2020-08-19 fm, 0216 ] Inställt - På begäran av institutionen // Beslut: 2020-01-16, examinator (inlagt: 2020-01-16)

TEK117: Customer relationships
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-08 em, 0116 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

TEK118: Marketing and distribution management
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-08 em, 0118 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2020-01-06, annbe (inlagt: 2020-01-06)

TEK265: Affärsdriven produktutveckling
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-08 fm, 0108 ] Tid för tentamen ändrad från fm till em // Beslut: 2019-09-19, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-19)
[2020-01-09 fm, 0108 ] Tentamensdatum ändrat från 2020-01-09 till 2020-01-08 // Beslut: 2019-09-19, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-19)
[2020-01-09 fm, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar // Beslut: 0219-09-18, Tentamensadm (inlagt: 2019-09-19)
[2020-08-26 fm, 0108 ] Tentamensdatum och tid ändrad från 2020-08-26 F till 2020-08-21 F // Beslut: 2019-09-19, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-19)
[2020-08-26 fm, 0108 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-09-18, Tentamensadm (inlagt: 2019-09-19)

TEK330: Arbetsorganisation
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-04-08 em, 0109 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen, Data till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-09-19, Tentamensadm (inlagt: 2019-09-19)
[2020-04-08 em, 0109 ] Inställt // Beslut: 2020-03-30, Beslut Grulg (inlagt: 2020-03-30)
[2020-08-25 fm, 0109 ] Tentamensdatum ändrat från 2020-08-25 till 2020-08-21 // Beslut: 2019-09-19, Rickard Johansson (inlagt: 2019-09-19)
[2020-08-25 fm, 0109 ] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen, Data till Lindholmen, Data // Beslut: 2019-09-18, Tentamensadm (inlagt: 2019-09-19)

TEK440: Industriell produktion och organisation
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-11 fm, 0112 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)
Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TEK550: Operationsanalys
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-12 fm, 0216 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TIF015: Mjuka materials fysik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-09 fm, 0105 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

TIF030: Moderna avbildnings-, spektroskopi- och diffraktionsmetoder
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-08 fm, 0105 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TIF215: Introduktion till kärnreaktorer
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-08 fm, 0109 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TIF260: Energirelaterade material
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-12 em, 0111 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TIN212: Programmeringsteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-08-21 fm, 0313 ] Inställt - Ändring begärd av examinator // Beslut: 2020-06-02, Robin Adams (inlagt: 2020-06-09)

TMA671: Linjär algebra och numerisk analys
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-12 fm, 0199 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-25, Tentamensadm (inlagt: 2019-09-25)
['TMA671', '0199', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 1 (nedlagd kurs) // Beslut: 2020-02-26, examinator (inlagt: 2020-02-26)

TMS063: Matematisk statistik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2019-10-11 fm, 0113 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-04, grunnet (inlagt: 2019-09-04)

TMV027: Ändliga automater och formella språk
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2020-03-09, annbe (inlagt: 2020-03-09)

TMV122: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen:
[2020-01-08 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)
[2020-01-08 6,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

TMV177: Inledande matematik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

VGE022: Teknisk geologi, avancerad nivå
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-07 em, 0101 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-09-20, grunnet (inlagt: 2019-09-20)

VMT060: Vägteknik
Ändring gjord på tentamen (gammal kurs):
[2020-01-09 fm, 0101 ] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-09-23, grunnet (inlagt: 2019-09-23)

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.