Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Inlagda ändringar i det publicerade utbudet 2018/2019

Läsår

Kurser

ACE030: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-19 4,5 hp, 0118] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2019-01-22, examinator (inlagt: 2019-01-22)
[2019-03-19 4,5 hp, 0118] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2019-01-22, examinator (inlagt: 2019-01-22)
[2019-03-19 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-15, grunnet (inlagt: 2019-01-15)
[2019-06-10 4,5 hp, 0118] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2019-01-22, examinator (inlagt: 2019-01-22)
[2019-06-10 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-22 4,5 hp, 0118] Tentamensdatum ändrat från 2019-08-22 till 2019-08-26 // Beslut: 2019-01-22, examinator (inlagt: 2019-01-24)
[2019-08-22 4,5 hp, 0118] Längd för tentamen ändrad från 4 till 5 timmar // Beslut: 2019-01-22, examinator (inlagt: 2019-01-22)
[2019-08-22 4,5 hp, 0118] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2019-01-22, Examinator (inlagt: 2019-01-22)
[2019-08-26 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-04, grunnet (inlagt: 2019-07-04)

ACE035: Byggnadsmaterial
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-17 E, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 4,0 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-03-25, grunnet (inlagt: 2019-03-25)
[2019-08-21 4,0 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-06-28, grunnet (inlagt: 2019-06-28)
[2019-08-21 4,0 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till SB Multisal // Beslut: 2019-06-28, grunnet (inlagt: 2019-06-28)

ACE040: Avancerad avloppsreningsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-08-19 4,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)

ACE045: Geologisk och geoteknisk karakterisering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2018-04-13, Schemagruppen (inlagt: 2018-04-13)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-07 F, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)

ACE050: Vägutformning och trafikanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-19 F, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-24 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-21, grunnet (inlagt: 2019-03-21)
[2019-08-26 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-05, grunnet (inlagt: 2019-07-05)

ACE055: Avancerade transportsystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från tasic - Ivana Tasic till xiaobo - Xiaobo Qu // Beslut: 2019-02-14, Viceprefekt (inlagt: 2019-02-14)

ACE060: Djup grundläggning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-03 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-27, grunnet (inlagt: 2019-03-27)
[2019-08-23 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

ACE065: Innemiljö och klimatsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-07 3,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-06-07 3,0 hp, 0118] Inställt // Beslut: 2019-01-28, examinator (inlagt: 2019-01-28)
[2019-08-22 3,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-06-28, grunnet (inlagt: 2019-06-28)
[2019-08-26 3,0 hp, 0118] Tentamensdatum ändrat från 2019-08-26 till 2019-08-22 // Beslut: 2019-01-28, examinator (inlagt: 2019-01-28)

ACE070: Akustik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-12 2,5 hp, 0118] Ges av institution // Beslut: 2019-01-29, examinator (inlagt: 2019-01-29)
[2019-08-27 2,5 hp, 0118] Ges av institution // Beslut: 2019-01-29, examinator (inlagt: 2019-01-29)

ACE080: Hydrogeologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-08 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-29 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-07, grunnet (inlagt: 2019-05-07)

ACE090: Hållbar behandling av urbana vatten
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till D+ // Beslut: 2018-04-05, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-05)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-04-25 3,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-21 3,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-06-27, grunnet (inlagt: 2019-06-27)

ACEX20: Examensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till sasic - Angela Sasic Kalagasidis // Beslut: 2019-02-07, Viceprefekt (inlagt: 2019-02-07)

AFO170: Kropp, rum, bilder
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från peter - Peter Christensson till linton - Johan Linton // Beslut: 2019-01-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-01-21)
[Kurstillfälle 2] Examinator ändrad från peter - Peter Christensson till linton - Johan Linton // Beslut: 2019-01-17, Viceprefekt (inlagt: 2019-01-21)

AMA010: Paris: Exkursion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sgromark - Sten Gromark till linton - Johan Linton // Beslut: 2018-11-28, Viceprefekt (inlagt: 2018-11-28)
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2018-03-05, PA (inlagt: 2018-03-06)

ARK079: Nordisk arkitektur
Ändring gjord på kurs:
Enda rapportering // Beslut: 2018-03-07, UBS (inlagt: 2018-03-07)

ARK137: Rum för hälsa, boende och arbete 2: Bostadsformer och utveckling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från nylander - Ola Nylander till bjogro00 - Björn Gross // Beslut: 2018-05-24, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-25)

ARK153: Arkitekttävlingar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från sgromark - Sten Gromark till bjogro00 - Björn Gross // Beslut: 2018-06-14, Viceprefekt (inlagt: 2018-06-15)

ARK201: Arkitektur och teknikhistoria
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-19 3,0 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-15, grunnet (inlagt: 2019-01-15)
[2019-03-19 3,0 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-23, grunnet (inlagt: 2019-01-23)
[2019-06-10 3,0 hp, 0114] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)

ARK350: Hållbart byggande: Tävling
Ändring gjord på kurs:
[Rekommendation. Obligatoriskt valbara: Minst två studios krävs för examen från MPARC, totalt under åk 1 o 2 (ARK123, ARK137, ARK132, ARK142), (ARK128, ARK258, ARK263, ARK338, ARK350, AUT164). I MPARC Årskurs 2] ARK350 borttagen från gruppering // Beslut: 2018-03-29, UOL (inlagt: 2018-04-03)
[Rekommendation. Obligatoriskt valbara: Minst två studios krävs för examen från MPDSD, totalt under åk 1 o 2 (ARK625, ARK496, ARK466), (ARK174, ARK324, ARK350). I MPDSD Årskurs 2] ARK350 borttagen från gruppering // Beslut: 2018-03-29, UOL (inlagt: 2018-04-03)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från rubino - Barbara Rubino till magnpers - Magnus Persson // Beslut: 2018-05-24, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-24)

ARK380: Materiell arkitekturteori
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från caldenby - Claes Caldenby till peter - Peter Christensson // Beslut: 2019-04-15, Viceprefekt (inlagt: 2019-04-15)

ARK446: Att undersöka arkitektur 1
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. Omformulering av text under Innehåll // Beslut: 2018-12-17, PA (inlagt: 2019-01-14)
Innehåll ändrat. Omformulering av text under Innehåll // Beslut: 2019-01-14, Examinator/PA (inlagt: 2019-01-15)
Lärandemål ändrat. Omformulering av text under Lärandemål // Beslut: 2018-12-17, PA (inlagt: 2019-01-14)
Lärandemål ändrat. Omformulering av text under Lärandemål // Beslut: 2019-01-14, Examinator/PA (inlagt: 2019-01-15)
Organisation ändrad. Omformulering av text under Organisation // Beslut: 2018-12-17, PA (inlagt: 2019-01-14)
Syfte ändrat. Omformulering av text under Syfte // Beslut: 2018-12-17, PA (inlagt: 2019-01-14)
Syfte ändrat. Omformulering av text under Syfte // Beslut: 2019-01-14, Examinator/PA (inlagt: 2019-01-15)

ARK451: Att undersöka arkitektur 2
Ändring gjord på kurs:
Innehåll ändrat. Omformulering av text under Innehåll // Beslut: 2019-01-21, Examinator/PA (inlagt: 2019-01-22)
Lärandemål ändrat. Omformulering av text under Lärandemål // Beslut: 2019-01-21, Examinator/PA (inlagt: 2019-01-22)
Organisation ändrad. Omformulering av text under Organisation // Beslut: 2019-01-21, Examinator/PA (inlagt: 2019-01-22)
Syfte ändrat. Omformulering av text under Syfte // Beslut: 2019-01-21, Examinator/PA (inlagt: 2019-01-22)

ARK466: Arkitektur och hållbar gestaltning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från rubino - Barbara Rubino till magnpers - Magnus Persson // Beslut: 2019-02-05, Viceprefekt (inlagt: 2019-02-06)

ARK530: Fastighetsrätt och entreprenadjuridik
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK till MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER // Beslut: 2018-08-15, Viceprefekt (inlagt: 2018-08-28)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ulfje - Ulf Jensen till severin - Robert Severin // Beslut: 2018-08-15, Viceprefekt (inlagt: 2018-08-28)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-27 E, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 E, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-19 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)

ARK540: Samhällsplanering ur ett byggherreperspektiv
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från tvilde - Dag Tvilde till mhs - Marie Strid // Beslut: 2019-02-04, Viceprefekt (inlagt: 2019-02-05)

ARK545: Grundläggande fastighetsrätt och entreprenadjuridik
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK till MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER // Beslut: 2018-08-15, Viceprefekt (inlagt: 2018-08-28)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ulfje - Ulf Jensen till severin - Robert Severin // Beslut: 2018-08-15, Viceprefekt (inlagt: 2018-08-28)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-27 E, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 E, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-19 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)

ARK595: Historia, teori och metod 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fredrik - Fredrik Nilsson till doucet - Isabelle Doucet // Beslut: 2019-03-11, Viceprefekt (inlagt: 2019-03-11)

ARK626: Arkitekturarv och omvandling
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till kiab - Kia Bengtsson Ekström // Beslut: 2019-02-05, Viceprefekt (inlagt: 2019-02-05)

ARK636: Förberedelsekurs för examensarbete 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Inställt // Beslut: 2018-07-04, PA (inlagt: 2018-07-05)

ARK641: Förberedelsekurs för examensarbete 2
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 2] Inställt // Beslut: 2018-07-04, PA (inlagt: 2018-07-05)

ARK690: Fastighetsfinansiering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-16 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-21 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-06-28, grunnet (inlagt: 2019-06-28)

ARK695: Digitala verktyg - parametrisk design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2018-03-27, PA (inlagt: 2018-03-27)

ASB130: Rom: Exkursion
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från rubino - Barbara Rubino till linton - Johan Linton // Beslut: 2018-11-28, Viceprefekt (inlagt: 2018-11-28)

AST121: Geografiskt informationssystem: Geografisk modellering i två och tre dimensioner
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2018-10-29, PA (inlagt: 2018-11-01)

AUT164: Rum för hälsa, boende och arbete 1: Vård i hemmet - bostäder för äldre
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från imalm - Inga Malmqvist till amorgan - Morgan Andersson // Beslut: 2018-06-19, Viceprefekt (inlagt: 2018-06-19)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till amorgan - Morgan Andersson // Beslut: 2018-08-31, Viceprefekt (inlagt: 2018-09-01)

BBT005: Proteiners veckning och funktion
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-23 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-06-12 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-05-23, grunnet (inlagt: 2019-05-23)
[2019-08-21 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-06-27, grunnet (inlagt: 2019-06-27)

BBT010: Etik inom bioteknik
Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPBIO, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2018-03-13, UOL/PA (inlagt: 2018-03-13)

BBT020: Avancerad bioanalytisk kemi: metabolomik och proteomik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2018-10-12 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2019-08-27 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

BBT030: Metabolism och molekylär bioteknik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Byte till ny bok för en två böcker. // Beslut: 2018-04-18, Examinator PA (inlagt: 2018-04-25)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 E, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-26 7,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-04, grunnet (inlagt: 2019-07-04)

BBT035: Teknisk mikrobiologi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 E, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-08 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-03-27, grunnet (inlagt: 2019-03-27)
[2019-08-21 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-06-27, grunnet (inlagt: 2019-06-27)

BBT040: Enzymteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2018-07-11, Viceprefekt/PA (inlagt: 2018-07-12)

BMT016: Bärande konstruktioner
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-17 F, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-08-22 3,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)

BOM017: Projektledning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från bpetra - Petra Bosch till kochch - Christian Koch // Beslut: 2018-12-06, Viceprefekt (inlagt: 2018-12-06)

BOM060: Miljöriskanalys för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-19 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-15, grunnet (inlagt: 2019-01-15)
[2019-08-23 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

BOM065: Materialprestanda
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-31 F, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-09 E, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-27 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

BOM070: Strategiskt management
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 65 till 25 // Beslut: 2018-10-23, UBS/PA (inlagt: 2018-10-23)
[Kurstillfälle 1] Min antal deltagare ändrat // Beslut: 2018-09-10, UBS (inlagt: 2018-09-10)

BOM075: Dricksvattenteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-20 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-22, grunnet (inlagt: 2019-01-22)
[2019-06-11 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-26 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-04, grunnet (inlagt: 2019-07-04)

BOM090: Kunskap och lärande i projektorganisationer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 65 till 25 // Beslut: 2018-10-22, UBS/PA (inlagt: 2018-10-23)
[Kurstillfälle 1] Min antal deltagare ändrat // Beslut: 2018-09-10, UBS (inlagt: 2018-09-10)

BOM125: Riskbedömning och beslutsstöd
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-22 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-08-20 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, arhanto (inlagt: 2019-05-07)

BOM135: Fastighetsekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-29 F, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2018-10-29 F, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-09 F, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-21 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-06-27, grunnet (inlagt: 2019-06-27)

BOM195: Byggnadsmaterial
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-17 E, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 4,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-21, grunnet (inlagt: 2019-03-21)
[2019-08-21 4,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-06-28, grunnet (inlagt: 2019-06-28)

BOM200: Teknisk geologi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 E, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-03 4,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-20, grunnet (inlagt: 2019-05-20)
[2019-08-27 4,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

BOM205: Byggnaders funktioner och utformning
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-29 E, 0415] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 F, 0415] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-20 1,5 hp, 0415] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-06, arhanto (inlagt: 2019-05-06)

BOM210: Tätorters funktioner och utformning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-10 3,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-22 3,0 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)

BOM221: Fysik och kemi för samhällsbyggare
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 F, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-01-14 F, 0317] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 1,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-04-26 1,5 hp, 0317] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-25, grunnet (inlagt: 2019-04-25)
[2019-08-19 1,5 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)
[2019-08-19 1,5 hp, 0317] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-06-28, grunnet (inlagt: 2019-06-28)
[2019-08-19 1,5 hp, 0317] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-08-07, grunnet (inlagt: 2019-08-07)

BOM225: Ekonomi och organisation i byggsektorn
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 E, 0315] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 4,0 hp, 0315] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-25, grunnet (inlagt: 2019-03-25)
[2019-08-23 4,0 hp, 0315] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-04)

BOM230: Ljud och vibrationer
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-21 1,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-06-11 1,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-05, grunnet (inlagt: 2019-04-05)
[2019-08-23 1,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-07-04, grunnet (inlagt: 2019-07-04)

BOM235: Ljud och vibrationer, grunder
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-21 1,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-06-11 1,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-05, grunnet (inlagt: 2019-04-05)
[2019-08-23 1,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-07-04, grunnet (inlagt: 2019-07-04)

BOM240: Ingenjörsmetodik CAD
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från roupe - Mattias Roupé till jomi - Mikael Johansson // Beslut: 2018-10-10, Viceprefekt (inlagt: 2018-10-10)

BOM245: Introduktion till organisering och ledning i bygg- och fastighetssektorn
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-30 F, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-08 F, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-19 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-30, arhanto (inlagt: 2019-04-30)
[2019-08-19 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-29, grunnet (inlagt: 2019-07-29)

BOM250: Livscykelteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 E, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-03-16 3,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-14, grunnet (inlagt: 2019-01-14)
[2019-04-26 3,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-06-11 3,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-30 3,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

BOM260: Ledarskap
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 F, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-05 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-28, grunnet (inlagt: 2019-03-28)
[2019-06-05 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-03-28, grunnet (inlagt: 2019-03-28)
[2019-08-28 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-08)

BOM265: Byggnadsteknologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-22 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-06-11 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-05, grunnet (inlagt: 2019-04-05)
[2019-06-11 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-23, grunnet (inlagt: 2019-05-23)
[2019-08-27 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

BOM270: Vattenresurser och hydraulik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 F, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-04 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-28, grunnet (inlagt: 2019-03-28)
[2019-08-20 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-03, arhanto (inlagt: 2019-05-03)

BOM275: Samhällsplanering - grunder och tillämpning
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 2,0 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2018-10-12 2,0 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2019-06-07 2,0 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-30 2,0 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

BOM280: Hållbar utveckling för samhällsbyggare
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från D till C // Beslut: 2018-10-16, Schemagruppen (inlagt: 2018-10-16)

BOM285: Byggnadens tekniska funktion och utformning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till A+ // Beslut: 2018-04-20, Schemagruppen (inlagt: 2018-04-21)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 E, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 3,0 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-22, grunnet (inlagt: 2019-03-22)
[2019-08-19 3,0 hp, 0217] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)

BOM290: Grundläggande fysik, kemi och akustik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-11-02 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-08 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-19 4,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)

BOM315: Projekteringsmetodik infrastruktur och anläggning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från andmarks - Anders Markstedt till mihail - Mihail Serkitjis // Beslut: 2018-06-12, Viceprefekt (inlagt: 2018-06-12)

BOM320: Byggnadsfysik och byggnadsakustik, högskoleingenjör
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-24 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-21, grunnet (inlagt: 2019-03-21)
[2019-08-22 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)
[2019-08-22 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till SB Multisal // Beslut: 2019-07-30, grunnet (inlagt: 2019-07-30)

BOM325: Hydrogeologi och geoteknik, högskoleingenjör
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-19 E, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-22, grunnet (inlagt: 2019-03-22)
[2019-08-23 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

BOM330: Installationsteknik, högskoleingenjör
Ändring gjord på tentamen:
[2018-11-01 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-09 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-21 2,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-06-28, grunnet (inlagt: 2019-06-28)

BOM340: Konstruktionsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2018-10-12, Schemagruppen (inlagt: 2018-10-12)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-19 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-01-15, grunnet (inlagt: 2019-01-15)
[2019-06-10 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-04-05, grunnet (inlagt: 2019-04-05)
[2019-06-10 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-16, grunnet (inlagt: 2019-05-16)
[2019-08-26 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2010-07-04, grunnet (inlagt: 2019-07-04)

BOM345: Vattenteknik och miljö
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-15 E, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-20 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, arhanto (inlagt: 2019-05-07)

BOM350: Hydrologi och dagvatten
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från thomasp - Thomas Pettersson till sokolova - Ekaterina Sokolova // Beslut: 2018-10-08, Viceprefekt (inlagt: 2018-10-09)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2019-06-08 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-27, grunnet (inlagt: 2019-03-27)
[2019-08-27 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

BOM355: Geoteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-07 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-19 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)

BOM365: Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-24 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-21, grunnet (inlagt: 2019-03-21)
[2019-08-22 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)
[2019-08-22 3,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till SB Multisal // Beslut: 2019-07-30, grunnet (inlagt: 2019-07-30)

BOM370: Hydrogeologi och geoteknik, civilingenjör
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-19 E, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-22, grunnet (inlagt: 2019-03-22)
[2019-08-23 5,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

BOM375: Installationsteknik, civilingenjör
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-04 2,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-03-28, grunnet (inlagt: 2019-03-28)

BOM380: Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-05 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-28, grunnet (inlagt: 2019-03-28)
[2019-06-05 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-05-24, grunnet (inlagt: 2019-05-24)
[2019-08-28 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-08)

BOM575: Teknisk samhällsplanering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jennyn - Jenny Norrman till mihail - Mihail Serkitjis // Beslut: 2018-09-20, Viceprefekt (inlagt: 2018-09-24)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2018-10-12 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2019-06-07 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-30 3,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

BOM580: Bärande konstruktioner
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-17 F, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 3,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-25, grunnet (inlagt: 2019-03-25)
[2019-08-22 3,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)

CIU176: Prototyping in interaction design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från josef70 - Josef Wideström till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2018-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2018-09-12)

CIU187: Information visualization
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-19 4,0 hp, 0315] Ges av institution // Beslut: 2019-01-14, Examinator (inlagt: 2019-01-14)
[2019-06-10 4,0 hp, 0315] Ges av institution // Beslut: 2019-01-17, Examinator (inlagt: 2019-01-14)
[2019-08-20 4,0 hp, 0315] Ges av institution // Beslut: 2019-01-14, Examinator (inlagt: 2019-01-14)

CIU200: Teknisk kommunikation 1
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till fibo - Fia Christina Börjeson // Beslut: 2018-03-03, Viceprefekt (inlagt: 2018-03-03)

CIU207: Lärande och ledarskap i praktiken 1
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP till VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE // Beslut: 2018-05-03, UOL (inlagt: 2018-05-04)

CIU212: Lärande och ledarskap i praktiken 2
Ändring gjord på kurs:
Institution ändrad från MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP till VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE // Beslut: 2018-05-03, UOL (inlagt: 2018-05-04)

CIU216: Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1
Ändring gjord på kurs:
Lärandemål ändrat. Omformulering av text under Lärandemål // Beslut: 2019-01-09, PA (inlagt: 2019-01-15)

CIU281: Emerging trends and critical topics in interaction design
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till D // Beslut: 2018-05-31, Examinator (inlagt: 2018-05-31)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ljungbls - Sara Ljungblad till dodig - Gordana Dodig Crnkovic // Beslut: 2018-09-12, Viceprefekt (inlagt: 2018-09-12)
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2018-10-30, UOL (inlagt: 2018-10-30)

CIU285: Avancerad teknisk och vetenskaplig kommunikation
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Inställt // Beslut: 2018-09-04, PA (inlagt: 2018-09-04)

CIU307: Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Uppdelning i två delkurser borttagen // Beslut: 2018-09-07, PA (inlagt: 2018-09-10)

DAT010: Projektarbete i datateknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från plundin - Peter Lundin till roger - Roger Johansson // Beslut: 2018-05-03, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-03)

DAT017: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2018-11-07, UBS/Examinator (inlagt: 2018-11-07)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-18 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-14, grunnet (inlagt: 2019-01-14)
[2019-06-08 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-06-08 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-05-16, grunnet (inlagt: 2019-05-16)
[2019-08-23 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)
['30024', '49128', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2018/2019, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-12-14, examinator (inlagt: 2018-12-14)

DAT037: Datastrukturer
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Undervisningsspråk ändrat från sv till en // Beslut: 2018-03-16, UBS (inlagt: 2018-03-17)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-15 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till SB Multisal // Beslut: 2019-04-08, grunnet (inlagt: 2019-04-08)
[2019-01-15 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till SB Multisal // Beslut: 2020-01-13, annbe (inlagt: 2020-01-13)
[2019-01-15 E, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-24 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-22 4,5 hp, 0214] Längd för tentamen ändrad från 4 till 4 timmar // Beslut: 2018-06-18, Schema (inlagt: 2018-06-18)
[2019-08-22 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)
[2019-08-22 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-07-30, grunnet (inlagt: 2019-07-30)
[2019-08-22 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-08-02, grunnet (inlagt: 2019-08-02)

DAT043: Objektorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-16 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-01-14, grunnet (inlagt: 2019-01-14)
[2019-06-12 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-04-10, grunnet (inlagt: 2019-04-10)
[2019-08-21 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-06-27, grunnet (inlagt: 2019-06-27)

DAT060: Matematisk logik för datavetenskap
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-30 E, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 E, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-19 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)

DAT066: Projekt
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-17 6,0 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2018-11-06, Examinator (inlagt: 2018-11-06)
[2019-04-24 6,0 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2018-11-06, Examinator (inlagt: 2018-11-06)
[2019-08-23 6,0 hp, 0117] Inställt // Beslut: 2018-11-06, Examinator (inlagt: 2018-11-06)

DAT085: Datavetenskapligt projekt
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2019-02-15, UOL (inlagt: 2019-02-17)

DAT093: Introduktion till elektroniksystemkonstruktion
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-27 F, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal, Data // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-08 2,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2018-11-14, leac (inlagt: 2018-11-14)
[2019-01-08 F, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-19 2,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal, Data // Beslut: 2019-04-29, grunnet (inlagt: 2019-04-29)
[2019-08-19 2,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-06-05, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

DAT105: Datorarkitektur
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-19 6,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, arhanto (inlagt: 2019-05-07)
[2019-01-19 E, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-24 6,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-20, grunnet (inlagt: 2019-03-20)
[2019-08-20 6,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-06-25, grunnet (inlagt: 2019-06-25)

DAT147: Teknisk rapportskrivning inom Datorer, Nätverk och System
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från jonsson - Erland Jonsson till vinmas - Vincenzo Massimiliano Gulisano // Beslut: 2018-05-04, Viceprefekt (inlagt: 2018-05-04)

DAT151: Programspråk
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 F, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-25, grunnet (inlagt: 2019-03-25)
[2019-08-29 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-07, grunnet (inlagt: 2019-05-07)

DAT157: Design av användarupplevelser
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från lundsus - Sus Lyckvi till oloft - Olof Torgersson // Beslut: 2019-01-30, Viceprefekt (inlagt: 2019-01-30)

DAT171: Objektorienterad programmeringsteknik i Python
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C+ till C // Beslut: 2018-10-05, schemagruppen (inlagt: 2018-10-05)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[TIDSL, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2018-10-03, UOL (inlagt: 2018-10-03)
[TKDES, Årskurs 3 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2018-09-28, UOL, PA (inlagt: 2018-09-28)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-19 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-15, grunnet (inlagt: 2019-01-15)
[2019-06-11 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-04-05, grunnet (inlagt: 2019-04-05)
[2019-08-20 4,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-05-06, arhanto (inlagt: 2019-05-06)

DAT216: Design och konstruktion av grafiska gränssnitt
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 E, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-07 4,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-20 4,0 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-03, arhanto (inlagt: 2019-05-03)

DAT220: Advanced software architecture
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från chaudron - Michel Chaudron till ricsca - Riccardo Scandariato // Beslut: 2019-02-01, Viceprefekt (inlagt: 2019-02-05)

DAT235: Forskningsinriktad kurs inom data- och informationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] // Beslut: 2019-02-15, UOL (inlagt: 2019-02-17)

DAT262: Modellbaserad testning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-05 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-28, grunnet (inlagt: 2019-03-28)
[2019-06-05 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-04-26, Examinator (inlagt: 2019-04-26)
[2019-06-05 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-16, grunnet (inlagt: 2019-05-16)
[2019-08-27 4,5 hp, 0218] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2019-06-19, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-19)
[2019-08-27 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)
[2019-08-27 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-06-10, Examinator (inlagt: 2019-06-10)

DAT277: Energieffektiva datorsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-08-22 2,0 hp, 0315] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-07, grunnet (inlagt: 2019-07-01)

DAT280: Parallell funktionell programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-08 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-22 6,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)

DAT326: Matematikens domänspecifika språk
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-19 4,0 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-15, grunnet (inlagt: 2019-01-15)
[2019-08-27 4,0 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

DAT335: Systematisk datahantering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2018-09-13, Schemagruppen (inlagt: 2018-09-13)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från hammouda - Imed Hammouda till phileitn - Philipp Leitner // Beslut: 2018-10-16, Viceprefekt (inlagt: 2018-10-16)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-18 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2018-12-19, examinator (inlagt: 2018-12-19)
[2019-06-11 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2018-12-19, examinator (inlagt: 2018-12-19)
[2019-08-21 4,5 hp, 0117] Tid för tentamen ändrad från em till fm // Beslut: 2019-06-19, Rickard Johansson (inlagt: 2019-06-19)
[2019-08-21 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Lindholmen-salar // Beslut: 2018-12-19, examinator (inlagt: 2018-12-19)

DAT340: Tillämpad maskininlärning
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Omformulering av text under Examination // Beslut: 2018-12-07, PA (inlagt: 2018-12-08)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 20 till 30 // Beslut: 2018-11-16, UBS (inlagt: 2018-11-16)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPSOF, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2018-03-19, UOL/PA (inlagt: 2018-03-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-21 4,0 hp, 0117] Ges av institution // Beslut: 2018-12-07, Examinator via schema (inlagt: 2018-12-07)
[2019-06-11 4,0 hp, 0117] Ges av institution // Beslut: 2018-12-07, Examinator via schema (inlagt: 2018-12-07)
[2019-08-21 4,0 hp, 0117] Ges av institution // Beslut: 2018-12-07, Examinator via schema (inlagt: 2018-12-07)

DAT345: Tekniker för storskalig datahantering
Ändring gjord på kurs:
Examination ändrad. Omformulering av text under Examination // Beslut: 2018-12-07, PA (inlagt: 2018-12-08)

Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till B+ // Beslut: 2018-04-06, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-06)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B+ till A // Beslut: 2018-10-31, Schemagruppen (inlagt: 2018-10-31)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 20 till 30 // Beslut: 2018-11-16, UBS (inlagt: 2018-11-16)

Ändring gjord på kurs i programplan:
[MPSOF, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget // Beslut: 2018-03-19, UOL/PA (inlagt: 2018-03-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-05 4,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-03-28, grunnet (inlagt: 2019-03-28)
[2019-06-07 4,0 hp, 0117] Tentamensdatum och tid ändrad från 2019-06-07 E till 2019-06-05 F // Beslut: 2018-11-19, Schemagruppen (inlagt: 2018-11-19)
[2019-08-23 4,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

DAT360: Mjukvaruarkitektur
Ändring gjord på tentamen:
[2018-11-02 4,5 hp, 0117] Tentamensdatum och tid ändrad från 2018-11-02 E till 2018-11-02 F // Beslut: 2018-10-10, Schemaläggare (inlagt: 2018-10-10)
['29970', '47888', '1'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2018/2019, ordinal 1 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-10-10, Examinator (inlagt: 2018-10-10)
['29970', '47888', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2018/2019, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-10-10, Examinator (inlagt: 2018-10-10)
['29970', '47888', '3'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2018/2019, ordinal 3 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-10-10, Examinator (inlagt: 2018-10-10)

DAT380: Teknikdriven experimentell speldesign
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat // Beslut: 2018-04-16, Schemaläggare (inlagt: 2018-04-16)
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från B till D // Beslut: 2018-05-31, Examinator (inlagt: 2018-05-31)

DAT390: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från labe - Lars R Bengtsson till ppedro - Pedro Petersen Moura Trancoso // Beslut: 2018-12-03, Viceprefekt (inlagt: 2018-12-03)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-18 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-14, grunnet (inlagt: 2019-01-14)
[2019-03-18 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Lindholmen-salar // Beslut: 2019-01-15, grunnet (inlagt: 2019-01-15)
[2019-08-23 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Lindholmen-salar till SB Multisal // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)
['30331', '49836', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2018/2019, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-12-14, examinator (inlagt: 2018-12-14)

DATX02: Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2019-01-15, Viceprefekt (inlagt: 2019-01-21)
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från till // Beslut: 2019-02-14, Viceprefekt (inlagt: 2019-02-14)

DATX05: Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från peb - Peter Ljunglöf till staffanb - Staffan Björk // Beslut: 2019-03-04, Viceprefekt (inlagt: 2019-03-04)

DATX60: Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från peb - Peter Ljunglöf till staffanb - Staffan Björk // Beslut: 2019-03-08, Viceprefekt (inlagt: 2019-03-08)

EDA093: Operativsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-27 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-20 6,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, arhanto (inlagt: 2019-05-06)

EDA122: Feltoleranta datorsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-09 E, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-22 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)

EDA216: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-27 4,5 hp, 0106] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[2018-10-27 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[2019-06-04 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-28, grunnet (inlagt: 2019-03-28)
[2019-08-22 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)
[4,5 hp, 0106] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[4,5 hp, 0106] Ges ej av institution // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)

EDA217: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-18 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-14, GRUNNET (inlagt: 2019-01-14)
[2019-03-18 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till SB Multisal // Beslut: 2019-01-23, grunnet (inlagt: 2019-01-23)
[2019-06-04 4,5 hp, 0112] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[2019-06-04 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Johanneberg // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[2019-06-04 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-28, grunnet (inlagt: 2019-03-28)
[2019-08-22 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)
[4,5 hp, 0112] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[4,5 hp, 0112] Ges ej av institution // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)

EDA223: Realtidssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat från 64 till 56 // Beslut: 2018-08-28, UBS (inlagt: 2018-08-28)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-18 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-01-14, grunnet (inlagt: 2019-01-14)
[2019-03-18 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-14, grunnet (inlagt: 2019-01-14)
[2019-06-12 4,5 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)

EDA263: Datasäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-23 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-06-10 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-28 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-08, grunnet (inlagt: 2019-05-08)

EDA284: Parallell datorarkitektur
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-29 F, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 E, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-23 4,5 hp, 0218] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

EDA322: Digital konstruktion
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-20 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-22, grunnet (inlagt: 2019-01-22)
[2019-06-12 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-29 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, grunnet§ (inlagt: 2019-05-07)

EDA332: Datorsystemteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 E, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-07 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-20 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, arhanto (inlagt: 2019-05-07)

EDA343: Datakommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-20 5,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-22, grunnet (inlagt: 2019-01-22)
[2019-03-20 5,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-03-12, grunnet (inlagt: 2019-03-12)
[2019-06-04 5,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-24, grunnet (inlagt: 2019-01-24)
[2019-06-04 5,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2019-03-27, grunnet (inlagt: 2019-03-27)
[2019-08-19 5,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)
[2019-08-19 5,5 hp, 0209] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-26, grunnet (inlagt: 2019-07-26)

EDA344: Datakommunikation
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-20 5,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-22, grunnet (inlagt: 2019-01-22)
[2019-03-20 5,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-03-12, grunnet (inlagt: 2019-03-12)
[2019-06-04 5,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-28)
[2019-08-19 5,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)
[2019-08-19 5,5 hp, 0214] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-26, grunnet (inlagt: 2019-07-26)

EDA387: Datornätverk
Ändring gjord på tentamen:
[2018-11-01 F, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-08 E, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-29 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, grunnet (inlagt: 2019-05-07)

EDA422: Parallella och distribuerade realtidssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från risat - Risat Pathan till janjo - Jan Jonsson // Beslut: 2018-06-14, Viceprefekt (inlagt: 2018-06-14)
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2018-08-28, UBS (inlagt: 2018-08-28)

EDA433: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-27 F, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-14 4,5 hp, 0112] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[2019-01-14 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[2019-08-22 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)
[4,5 hp, 0112] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[4,5 hp, 0112] Ges ej av institution // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)

EDA452: Grundläggande datorteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 F, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-03-18 4,5 hp, 0112] Längd för tentamen ändrad // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[2019-03-18 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Johanneberg // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[2019-03-18 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-14, GRUNNET (inlagt: 2019-01-14)
[2019-08-22 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)
[4,5 hp, 0112] Tentamensdatum och tid ändrad // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)
[4,5 hp, 0112] Ges ej av institution // Beslut: 2018-12-07, examinator (inlagt: 2018-12-07)

EDA482: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-18 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-06-08 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-23 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)
['29397', '49113', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2018/2019, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-12-14, examinator (inlagt: 2018-12-14)

EDA487: Maskinorienterad programmering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-18 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-06-08 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-23 4,5 hp, 0216] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)
['29416', '49174', '2'] Tentamensdatum tillagt. Ny tenta för läsår 2018/2019, ordinal 2 (ej nedlagd kurs) // Beslut: 2018-12-14, examinator (inlagt: 2018-12-14)

EDA491: Nätverkssäkerhet
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2019-06-03 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-27, grunnet (inlagt: 2019-03-27)
[2019-08-30 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-03, grunnet (inlagt: 2019-05-03)

EEF031: Elektromagnetisk fältteori
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-17 E, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 7,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-22, grunnet (inlagt: 2019-03-22)
[2019-04-25 7,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-22 7,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)
[2019-08-22 7,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till SB Multisal // Beslut: 2019-07-30, grunnet (inlagt: 2019-07-30)

EEK137: Miljöteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-04-24 2,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-20, grunnet (inlagt: 2019-03-20)
[2019-08-22 2,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)

EEK140: Elteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-16 E, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 3,7 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-25, grunnet (inlagt: 2019-03-25)
[2019-08-27 3,7 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)
[2019-08-27 3,7 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-07-05, grunent (inlagt: 2019-07-05)

EEK201: Avreglerade elmarknader
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-19 F, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-25, grunnet (inlagt: 2019-03-25)
[2019-08-30 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-05, grunnet (inlagt: 2019-07-05)

EEM015: Elektromagnetiska fält
Ändring gjord på tentamen:
[2019-04-26 6,0 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-25, grunnet (inlagt: 2019-03-25)
[2019-08-21 6,0 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-06-28, grunnet (inlagt: 2019-06-28)
[2019-08-21 6,0 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-08-02, grunnet (inlagt: 2019-08-02)

EEM021: Högfrekvensteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 E, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-20 6,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, arhanto (inlagt: 2019-05-07)

EEM066: Elektricitetslära med biomedicinsk teknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från elfmp - Mikael Persson till xuezhi - Xuezhi Zeng // Beslut: 2018-04-25, Viceprefekt (inlagt: 2018-04-26)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 F, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-03 4,5 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-27, grunnet (inlagt: 2019-03-27)
[2019-08-29 4,5 hp, 0115] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-07, grunnet (inlagt: 2019-05-07)

EEM076: Elektriska kretsar och fält
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ants - Ants Silberberg till maxo - Max Jair Ortiz Catalan // Beslut: 2019-01-24, Viceprefekt (inlagt: 2019-01-28)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2019-06-04 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-03-27, grunnet (inlagt: 2019-03-27)
[2019-08-19 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)
[2019-08-19 6,0 hp, 0105] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-26, grunnet (inlagt: 2019-07-26)

EEN015: Litiumjonbatterisystem för fordon och stationära energilager
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C till C+ // Beslut: 2018-04-26, Examinator via schema (inlagt: 2018-04-26)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-17 E, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-25, grunnet (inlagt: 2019-03-25)
[2019-08-21 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-06-27, grunnet (inlagt: 2019-06-27)
[2019-08-21 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-07-30, grunnet (inlagt: 2019-07-30)
[2019-08-21 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-08-02, grunnet (inlagt: 2019-08-02)

EEN020: Datorseende
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2018-08-31, Utbildningsstöd (inlagt: 2018-08-31)

EEN025: Villkorsprogrammering och tillämpad optimering
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-29 F, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-08 F, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-27 5,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

EENX15: Kandidatarbete vid Elektroteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från fredrikb - Fredrik Brännström till // Beslut: 2018-10-16, Viceprefekt (inlagt: 2018-10-18)

EME102: Aktiva mikrovågskretsar
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-21 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-08-19 6,0 hp, 0211] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)

EMI084: Kretsanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-19 F, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 4,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-25, grunnet (inlagt: 2019-04-25)
[2019-08-23 4,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

ENM021: Tillämpad industriell ekologi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-03 3,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-05-29, grunnet (inlagt: 2019-05-29)
[2019-08-20 3,0 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, arhanto (inlagt: 2019-05-07)

ENM045: Värme, ventilation och luftbehandlingsteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-18 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-14, GRUNNET (inlagt: 2019-01-14)
[2019-08-30 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

ENM051: Analys och kontroll av elkraftsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-29 F, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-08 E, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-22 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)

ENM056: Elektriska maskiner - design och analys
Ändring gjord på tentamen:
[2018-11-02 F, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 E, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-26 7,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-07-05, grunnet (inlagt: 2019-07-05)

ENM061: Kraftelektroniska omvandlare
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-19 E, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-24 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-20, grunnet (inlagt: 2019-03-20)
[2019-08-27 6,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

ENM066: Avancerad kraftssystemsanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-23 5,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-06-11 5,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-29 5,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, grunnet (inlagt: 2019-05-07)
[2019-08-29 5,0 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-08-02, grunnet (inlagt: 2019-08-02)

ENM070: Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från abdulaho - Tarik Abdulahovic till thorbear - Torbjörn Thiringer // Beslut: 2019-01-18, Viceprefekt (inlagt: 2019-01-21)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2019-06-08 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-06-08 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-05-16, grunnet (inlagt: 2019-05-16)
[2019-08-30 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)
[2019-08-30 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-08-05, grunnet (inlagt: 2019-08-05)
[2019-08-30 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-08-06, grunnet (inlagt: 2019-08-06)

ENM076: Elektriska drivsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-20 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-22, grunnet (inlagt: 2019-01-22)
[2019-06-10 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-23 4,5 hp, 0118] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

ENM090: Miljökonsekvensbeskrivning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-08 F, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)

ENM095: Hållbar elproduktion och hållbara transporter
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-08 E, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-20 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, arhanto (inlagt: 2019-05-07)

ENM100: Kraftelektronik i elkraftsystemet
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-15 E, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-28 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

ENM125: Hållbara elkraftsystem
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-19 E, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-25 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-25, grunnet (inlagt: 2019-03-25)
[2019-08-20 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-06, arhanto (inlagt: 2019-05-06)

ENM160: Energiteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-19 F, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-30 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-03, grunnet (inlagt: 2019-05-03)

ENM165: Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-20 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-22, grunnet (inlagt: 2019-01-22)
[2019-08-29 4,0 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-06-05, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

ERE033: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-18 F, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-24 5,5 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-20, grunnet (inlagt: 2019-03-20)
[2019-04-24 5,5 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-23 5,5 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)
[2019-08-23 5,5 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-07-31, grunnet (inlagt: 2019-07-31)
[2019-08-23 5,5 hp, 0207] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-08-02, grunnet (inlagt: 2019-08-02)

ERE091: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-08 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-06-08 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-16, grunnet (inlagt: 2019-05-16)
[2019-08-30 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)
[2019-08-30 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-08-05, grunnet (inlagt: 2019-08-05)

ERE103: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-18 E, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-24 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-20, grunnet (inlagt: 2019-03-20)
[2019-08-22 4,5 hp, 0215] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)

ESS011: Matematisk statistik och signalbehandling
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 E, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-03 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-27, grunnet (inlagt: 2019-03-27)
[2019-06-03 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-05-16, arhanto (inlagt: 2019-05-16)
[2019-08-19 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-30, paula arhanto (inlagt: 2019-04-30)

ESS017: Reglerteknik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-31 E, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-09 E, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-23 5,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-07-04, grunnet (inlagt: 2019-07-04)

ESS076: Robust och olinjär reglering
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-30 F, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 E, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-29 5,0 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

ESS101: Modellering och simulering
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-09 E, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-26 4,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-10, grunnet (inlagt: 2019-05-10)
[2019-08-26 4,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-07-31, grunnet (inlagt: 2019-07-31)
[2019-08-26 4,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2019-07-31, grunnet (inlagt: 2019-07-31)

ESS116: Elektriska nät och system
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 E, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-23, grunnet (inlagt: 2019-04-23)
[2019-08-23 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

ESS217: Reglerteknik och mätteknik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från A till D+ // Beslut: 2018-06-13, Schema (inlagt: 2018-06-15)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-16 F, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-24 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-20, grunnet (inlagt: 2019-03-20)
[2019-08-28 4,5 hp, 0116] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

ETI146: Elektronik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 6,0 hp, 0206] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2019-06-07 6,0 hp, 0206] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-26 6,0 hp, 0206] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-05, grunnet (inlagt: 2019-07-05)

FFM234: Vektorfält och klassisk fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-29 E, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 F, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-19 3,0 hp, 0117] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-02, arhanto (inlagt: 2019-05-02)

FFM332: Mekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från ferretti - Gabriele Ferretti till ostlund - Stellan Östlund // Beslut: 2018-11-19, Viceprefekt (inlagt: 2018-11-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 E, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-03 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-27, grunnet (inlagt: 2019-03-27)
[2019-08-28 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-08, grunnet (inlagt: 2019-05-08)

FFM516: Mekanik 1
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-08 E, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-01-15 E, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-03-21 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-23, grunnet (inlagt: 2019-01-23)
[2019-04-24 3,0 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-20, grunnet (inlagt: 2019-03-20)
[2019-08-21 3,0 hp, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-08-08, grunnet (inlagt: 2019-08-08)
[2019-08-21 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-06-27, grunnet (inlagt: 2019-06-27)
[2019-08-21 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-07-30, grunnet (inlagt: 2019-07-30)
[2019-08-21 4,5 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-08-02, grunnet (inlagt: 2019-08-02)

FFM521: Mekanik 2
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 F, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-07 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-29 4,5 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

FFR105: Stokastiska optimeringsmetoder
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-31 E, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 F, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-29 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

FFR110: Beräkningsbiologi 1
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-21 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-06-12 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-04-10, grunnet (inlagt: 2019-04-10)
[2019-08-28 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-04-30, grunnet (inlagt: 2019-04-30)

FFR135: Artificiella neurala nätverk
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Max antal deltagare ändrat // Beslut: 2018-05-22, UBS (inlagt: 2018-05-22)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-08 E, 0100] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-22 7,5 hp, 0100] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-07-02, GRUNNET (inlagt: 2019-07-02)

FFR160: Hållbar utveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-29 F, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 F, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-21 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-06-27, grunnet (inlagt: 2019-06-27)

FFR166: Mekanismerna bakom miljöförändringar
Ändring gjord på tentamen:
[2018-11-02 F, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-09 F, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-30 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

FFR170: Framtida hållbara energisystem
Ändring gjord på tentamen:
[2018-11-01 F, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-09 E, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-29 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-07, grunnet (inlagt: 2019-05-07)

FFY012: Fasta tillståndets fysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från mgranath - Mats Granath till matthu - Mattias Thuvander // Beslut: 2018-11-19, Viceprefekt (inlagt: 2018-11-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-21 6,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-01-23, grunnet (inlagt: 2019-01-23)
[2019-06-12 6,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-22 6,0 hp, 0213] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-02, grunnet (inlagt: 2019-07-02)

FFY091: Optik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-19 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-15, grunnet (inlagt: 2019-01-15)
[2019-06-12 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-26 4,5 hp, 0194] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-05, grunnet (inlagt: 2019-07-05)

FFY143: Fysik 2
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-27 F, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-08 E, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-27 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

FFY401: Fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2019-06-07 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-21 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-06-28, grunnet (inlagt: 2019-06-28)

FFY616: Elektrisk mätteknik och vågfysik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-17 F, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-24 4,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-21, grunnet (inlagt: 2019-03-21)
[2019-08-23 4,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

FFY621: Fysik för ingenjörer
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-30 F, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-09 F, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-20 7,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, arhanto (inlagt: 2019-05-07)

FKA081: Kvantmekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-31 E, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 E, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-20 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-06, arhanto (inlagt: 2019-05-06)

FKA132: Kvantteknologi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-31 E, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)

FKA173: Kvantinformation och kvantoptik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-30 F, 0113] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)

FKA196: Grunderna i mikro- och nanoteknologi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-29 F, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 E, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)

FMI036: Supraledning och lågtemperaturfysik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från delsing - Per Delsing till winkler1 - Dag Winkler // Beslut: 2018-10-10, Viceprefekt (inlagt: 2018-10-10)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-20 7,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-22, grunnet (inlagt: 2019-01-22)
[2019-08-22 7,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-05-02, grunnet (inlagt: 2019-05-02)

FMI040: Halvledarfysik - material och heterostrukturer
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 F, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-07 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-03-29, grunnet (inlagt: 2019-03-29)
[2019-08-23 7,5 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

FSP046: Engelska för ingenjörsstudenter
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-30 7,5 hp, 0110] Ges av institution // Beslut: 2018-08-20, Examinator via schema (inlagt: 2018-08-20)
[2018-10-30 7,5 hp, 0110] Ges ej av institution // Beslut: 2018-08-20, Examinator via schema (inlagt: 2018-08-20)
[2019-01-09 7,5 hp, 0110] Ges av institution // Beslut: 2018-08-20, Examinator via schema (inlagt: 2018-08-20)
[2019-03-22 7,5 hp, 0110] Ges av institution // Beslut: 2018-08-20, Examinator via schema (inlagt: 2018-08-20)
[2019-08-29 7,5 hp, 0110] Ges av institution // Beslut: 2018-08-20, Examinator via schema (inlagt: 2018-08-20)
[2019-08-29 7,5 hp, 0110] Ges av institution // Beslut: 2018-08-20, Examinator via schema (inlagt: 2018-08-20)

FTF131: Matematisk fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-14 E, 0100] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 4,5 hp, 0100] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-26 4,5 hp, 0100] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-04, grunnet (inlagt: 2019-07-04)

FTF140: Termodynamik och statistisk mekanik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-11-02 F, 0195] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 F, 0195] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-27 7,5 hp, 0195] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)

FTF195: Mekanik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. Ändrat kurslitteratur // Beslut: 2019-03-15, UBS (inlagt: 2019-03-18)

Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 F, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-08 6,0 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-06-08 6,0 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-05-16, grunnet (inlagt: 2019-05-16)
[2019-08-28 6,0 hp, 0102] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-08, grunnet (inlagt: 2019-05-08)

FUF040: Kvantfysik
Ändring gjord på kurs:
Litteratur ändrad. // Beslut: 2018-08-13, Examinator (inlagt: 2018-08-13)

FUF045: Speciell relativitetsteori
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-15 4,5 hp, 0106] Tentamensdatum ändrat från 2019-01-15 till 2019-01-16 // Beslut: 2018-11-20, Schema (inlagt: 2018-11-20)
[2019-01-15 E, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-01-16 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2018-11-20, leac (inlagt: 2018-11-20)
[2019-01-16 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-25, leac (inlagt: 2018-11-25)
[2019-01-16 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Samhällsbyggnad till SB Multisal // Beslut: 2019-01-04, grunnet (inlagt: 2019-01-04)
[2019-04-24 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-21, grunnet (inlagt: 2019-03-21)
[2019-08-23 4,5 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

FUF050: Subatomär fysik
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-12 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-10-01, leac (inlagt: 2018-10-01)
[2019-06-04 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-27, grunnet (inlagt: 2019-03-27)
[2019-08-29 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, grunnet (inlagt: 2019-05-07)

FUF070: Avancerad kvantmekanik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från f2bcf - Christian Forssén till gonoskov - Arkady Gonoskov // Beslut: 2018-11-19, Viceprefekt (inlagt: 2018-11-19)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-18 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-01-14, grunnet (inlagt: 2019-01-14)
[2019-08-22 7,5 hp, 0108] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-05-02, grunnet (inlagt: 2019-05-02)

FUF085: Elektrodynamik
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Block ändrat från C+ till B+ // Beslut: 2018-04-26, Schema (inlagt: 2018-04-26)

IAR061: Produktutveckling - organisation, ledning och styrning
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-29 E, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-09 E, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-20 7,5 hp, 0107] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, arhanto (inlagt: 2019-05-07)

IBY015: Tjänsteproduktion i byggande och fastighetsförvaltning
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-19 F, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2019-04-26 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-20 7,5 hp, 0199] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-05-07, arhanto (inlagt: 2019-05-07)

IDY023: Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från susannek - Susanne Kullberg till gunwra - Gunnar Wramsby // Beslut: 2018-08-30, Viceprefekt (inlagt: 2018-08-30)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-04-25 3,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-03-25, grunnet (inlagt: 2019-03-25)
[2019-08-22 3,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-08, arhanto (inlagt: 2019-05-08)

IDY029: Ekonomisk analys 2: Externanalys
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-11 3,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-05, grunnet (inlagt: 2019-04-05)
[2019-08-27 3,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)
[2019-08-27 3,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-07-31, grunnet (inlagt: 2019-07-31)
[2019-08-27 3,0 hp, 0112] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad // Beslut: 2019-08-02, grunnet (inlagt: 2019-08-02)

IDY040: Technological change and industrial transformation
Ändring gjord på tentamen:
[2018-11-01 E, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-09 F, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Samhällsbyggnad, Data // Beslut: 2018-11-08, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-08)
[2019-08-28 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal, Data // Beslut: 2019-04-29, grunnet (inlagt: 2019-04-29)
[2019-08-28 7,5 hp, 0104] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

IEK102: Industriell ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2018-10-13 F, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2018-08-30, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-08-30)
[2019-06-08 4,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-03-26, grunnet (inlagt: 2019-03-26)
[2019-08-23 4,5 hp, 0103] Längd för tentamen ändrad från 3 till 4 timmar // Beslut: 2019-08-14, Examinator (inlagt: 2019-08-14)
[2019-08-23 4,5 hp, 0103] Längd för tentamen ändrad från 4 till 4 timmar // Beslut: 2019-08-14, Examinator (inlagt: 2019-08-14)
[2019-08-23 4,5 hp, 0103] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

IEK312: Kvalitetsutveckling
Ändring gjord på tentamen:
[2018-11-01 F, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal, Data // Beslut: 2018-09-07, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-09-07)
[2019-01-07 7,5 hp, 0111] Inställt // Beslut: 2018-08-20, examinator (inlagt: 2018-08-20)
[2019-01-07 7,5 hp, 0111] Inställt // Beslut: 2018-08-20, examinator (inlagt: 2018-08-20)
[2019-03-18 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-08-23 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal, Data // Beslut: 2019-04-29, grunnet (inlagt: 2019-04-29)
[2019-08-23 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal, Data // Beslut: 2019-04-29, grunnet (inlagt: 2019-04-29)
[2019-08-23 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)
[2019-08-23 7,5 hp, 0111] Plats för tentamen ändrad från SB Multisal, Data till SB Multisal // Beslut: 2019-05-06, grunnet (inlagt: 2019-05-06)

IEK415: Industriell ekonomi
Ändring gjord på tentamen:
[2019-06-12 4,5 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-23 4,5 hp, 0198] Längd för tentamen ändrad från 3 till 4 timmar // Beslut: 2019-08-14, Examinator (inlagt: 2019-08-14)
[2019-08-23 4,5 hp, 0198] Längd för tentamen ändrad från 4 till 4 timmar // Beslut: 2019-08-14, Examinator (inlagt: 2019-08-14)
[2019-08-23 4,5 hp, 0198] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-07-03, grunnet (inlagt: 2019-07-03)

IKA096: Informationssystem
Ändring gjord på kurstillfälle:
[Kurstillfälle 1] Examinator ändrad från magjoha - Johan Magnusson till teigland - Robin Teigland // Beslut: 2019-01-14, Viceprefekt (inlagt: 2019-01-14)

Ändring gjord på tentamen:
[2019-03-20 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen // Beslut: 2019-01-31, grunnet (inlagt: 2019-01-31)
[2019-03-20 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Hörsalar på hörsalsvägen till SB Multisal, Data // Beslut: 2019-02-25, grunnet (inlagt: 2019-02-25)
[2019-03-23 6,0 hp, 0106] Tentamensdatum och tid ändrad från 2019-03-23 E till 2019-03-20 F // Beslut: 2018-12-17, schema (inlagt: 2018-12-17)
[2019-06-11 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till SB Multisal, Data // Beslut: 2019-04-09, grunnet (inlagt: 2019-04-09)
[2019-08-28 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg till "Maskin"-salar // Beslut: 2019-05-09, grunnet (inlagt: 2019-05-09)
[2019-08-28 6,0 hp, 0106] Plats för tentamen ändrad från "Maskin"-salar till SB Multisal // Beslut: 2019-07-15, grunnet (inlagt: 2019-07-15)

IMA044: Industriell marknadsföring
Ändring gjord på tentamen:
[2019-01-15 F, 0106] Plats för tentamen ändrad från Johanneberg, Data till SB Multisal, Data // Beslut: 2018-11-12, TENTAMENSADM (inlagt: 2018-11-12)
[2