Registrering på kurs i Ladok

Nu måste du registrera dig på varje kurs du ska läsa, varje termin och varje läsperiod. Kursregistrering ersätter tidigare terminsregistrering. Observera att informationen på denna sida enbart gäller för antagna programstudenter. Är du antagen till fristående kurs ska du registrera dig enligt instruktionen under Ny student​.

Gör så här för att registrera dig på dina kurser:

  1. Logga in på ditt student-Ladok.
  2. Välj: Chalmers – Identity Provider for Chalmers och logga in med ditt CID.
  3. Under fliken "Aktuell utbildning" ser du dina "Kommande kurser".
  4. Du ska registrera dig på varje kurs du ska läsa för hela terminen. Endast de kurser du förväntas läsa är öppna för registrering.
  5. Klicka på rutan "Registrera" under varje kurs.
  6. När du registrerat dig flyttas kursen från menyn ”Kommande” till "Aktuella". Bilden nedan visar hur det ser ut.
Kom ihåg att det är ditt ansvar att du är registrerad på kurserna du ska läsa. Ha därför som vana att kontrollera dina registreringar inför varje läsperiod. Du måste vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till tentamen och för att få tillgång till kursens hemsida, kursrum i Canvas.
 
skärmdump från Ladok för studenter


​​

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2021.