Registrering och resultat på kurs

Du måste registrera dig på varje kurs du ska läsa, varje termin och varje läsperiod. Registreringen öppnar måndag tre veckor innan kurstillfällets startdatum och stänger andra tisdagen i kurstillfället.​

Observera att informationen på den här sidan enbart gäller för antagna programstudenter. Är du antagen till en fristående kurs ska du registrera dig enligt instruktionen under Ny student på Chalmers​.

Registrering på kurs

När läsperioden/terminen börjar måste du vara registrerad på dina kurser. Du registrerar dig i tjänsten "Registrering på kurs" på Min startsida under tiden som registreringsperioden är öppen. När du registrerar dig på dina kurser får du tillgång till kurshemsidor och kan anmäla dig till tentor. Allt detta ser du i filmen introduktion om Ladok för studenter. (se länk ovan)


Omregis​​trering på kurs

För att omregistrera dig på en kurs du läst tidigare men inte avslutat, använder du tjänsten "Omregistrering på kurs" på Min startsida.

Om du endast ska göra en tentamen och denna fortfarande går, med samma kurskod som tidigare, ska du inte omregistrera dig på kursen utan enbart anmäla dig till tentamen. Om kursrummet är låst och du behöver tillgång till det, kontakta examinator som lägger till dig i Canvas. Om kursen har ersatts med en ny kurskod måste du ta kontakt med din studievägledare.

Jag har inget Chalmerskonto/CID – hur kan jag registrera/omregistrera mig på en kurs​​

Om du inte kan logga in och registrera/omregistrera dig i Ladok med ditt CID och Chalmerslösenord så kan du som har svenskt personnummer istället använda EduID (med bekräftat personnummer) eller ditt konto på antagning.se (under förutsättning att du har en aktiv anmälan). 

 Skapa ditt eduID​

edu

ID FAQ

Jag vill göra avbrott på en kurs

Du kan göra avbrott på en kurs genom att använda tjänsten Avbrott på kurs inom tre veckor från kursstart. Du kan inte göra avbrott​​ om du redan har ett slutbetyg på kursen eller ett godkänt tentaresultat nuvarande termin.

Hur registrerar jag mig på mitt examensarbete?

För mer information, vänligen besök:

Blanketter för examensarbete

Resultat​ 

Det är något som inte stämmer med mitt betyg

Om ditt betyg inte stämmer ska du kontakta ansvarig examinator. 

Mitt betyg har inte rapporterats in, trots att jag har klarat alla kursmoment

En kurs som innehåller flera moment kräver en separat inrapportering för hela kursen. Det innebär att du kan ha godkänt på alla delmoment, men att en slutrapportering av kursen ännu inte är gjord. Har du frågor om resultaten eller om inrapportering av resultat, kontaktar du institutionen som ger kursen.

Kontaktuppgifter till institutionerna​

Kan jag förbättra mitt betyg?

Det är möjligt att göra om en tenta för att försöka få ett högre betyg även om du redan har klarat tentan, så kallad plussning. Du behåller det högsta betyget. För att anmäla dig till en tenta du redan har klarat, använd tjänsten Tentamen anmälan/avanmälan som du hittar på Min startsida.
Kurser kan plussas så länge som kursen har ett tentamenstillfälle. Har kurskoden ändrats och det inte finns någon tentamen i den gamla kurskoden att anmäla sig till kan du inte plussa. Observera att du inte heller kan plussa om kursen redan ingår i en utfärdad examen.

Sidansvarig Publicerad: fr 18 nov 2022.