MTS - Människa, Teknik, Samhälle

Chalmerister kommer att vara med och skapa samhällsförändringar som innebär både möjligheter och risker. Studenterna behöver därför få insikt om teknikens roll i samhället i sin utbildning och utveckla förmågan att ta hänsyn till samhällskonsekvenser och etiska frågor.
Chalmers har ett lokalt examenskrav: studenter som vill ta ut civilingenjörsexamen måste läsa 7,5 hp inom MTS-området. På de flesta civilingenjörsprogram kan du själv välja MTS-kurs och läsa den när det passar bäst under utbildningen.
 
 

 

MTS-kurserna är inriktade på att:

 

  • Förbereda studenterna inför en yrkesroll i samspel med ett komplext samhälle.
  • Öka förståelsen hos blivande ingenjörer för teknikens samspel med samhället, speciellt etiska aspekter kring forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Förbättra studenternas kunskaper om andra vetenskapliga discipliner och förhållningssätt.
  • Fördjupa studenternas förståelse av ingenjörsyrkets roll och utveckling i ett historiskt perspektiv.

 

Sök i kursutbudet för att hitta MTS-kurserna

För att hitta MTS-kurser som är öppna för studenter på alla program ska du använda sökfunktionen Sök i kursutbudet. Sök på Program och välj MTS - Människa - teknik - samhälle ur programlistan. Om du vill se alla kurser på Chalmers som är märkta att innehålla MTS-poäng så ska du klicka i ruta MTS i sökformuläret. Tänk på att flera av dessa kurser är reserverade för egna programstudenter.

 

Sök i kursutbudet

 

Välj MTS-kurs i kursvalet

Kursvalet gör du i Studentportalen på hösten och våren, både för MTS-kurser och andra valbara kurser. Tänk på att kontrollera med studievägledaren eller utbildningssekreteraren på ditt program så att MTS-kursen du vill läsa räknas in i examen. 

 

Kursval

 

Kontakt:

 

Har du frågor kontakta Studentcentrum. I vissa fall kan du bli hänvisad till studievägledaren eller utbildningssekreteraren för ditt program. 

Studentcentrum

 

Publicerad: fr 06 nov 2009. Ändrad: to 25 jan 2018