MTS - Människa, Teknik, Samhälle

Chalmerister kommer att vara med och skapa samhällsförändringar som innebär både möjligheter och risker. Studenterna behöver därför få insikt om teknikens roll i samhället i sin utbildning och utveckla förmågan att ta hänsyn till samhällskonsekvenser och etiska frågor.
Chalmers har ett lokalt examenskrav: studenter som vill ta ut civilingenjörsexamen måste läsa 7,5 hp inom MTS-området. På de flesta civilingenjörsprogram kan du själv välja MTS-kurs och läsa den när det passar bäst under utbildningen.

MTS-kurserna är inriktade på att:

  • Förbereda studenterna inför en yrkesroll i samspel med ett komplext samhälle.
  • Öka förståelsen hos blivande ingenjörer för teknikens samspel med samhället, speciellt etiska aspekter kring forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Förbättra studenternas kunskaper om andra vetenskapliga discipliner och förhållningssätt.
  • Fördjupa studenternas förståelse av ingenjörsyrkets roll och utveckling i ett historiskt perspektiv.

Hitta MTS-kurserna

I sökfunktionen Sök i programutbudet hittar du MTS-kurserna som är öppna för studenter på alla program. Vid rubriken temamärkning, markera rutan för MTS.

Sök i kursutbudet


Välja MTS-kurs

Kursvalet gör du i Studentportalen på hösten och våren, både för MTS-kurser och andra valbara kurser. Tänk på att kontrollera med studievägledaren eller utbildningssekreteraren på ditt program så att MTS-kursen du vill läsa räknas in i examen. 

Kursval

Kontakt:

Har du frågor om MTS kontakta Studentcentrum. I vissa fall kan du bli hänvisad till studievägledaren eller utbildningssekreteraren för ditt program. 

Studentcentrum

Publicerad: fr 06 nov 2009. Ändrad: to 24 aug 2017