Canvas - portal till undervisningen - kursrum, kurshemsida

​Från och med läsperiod 1 i september 2019 implementeras lärplattformen Canvas i alla grundutbildningskurser.
Hösterminen 2019 – har kurserna i läsperiod 1 och 2 kursrum i Canvas.
Vårterminen 2020 – har kurserna i läsperiod 3 och 4 kursrum i Canvas.

Vad är en lärplattform?

En lärplattform (Learning Management System) samlar verktyg som används för undervisning, information, kommunikation och interaktion mellan studenter och lärare under en kurs.
Bland annat kan du:
  • ta del av och skicka in inlämningsuppgifter
  • ta del av kursmaterial och guider
  • följa kursnyheter och händelser
  • ha kontakt med din lärare via diskussionsforum och chat
Den obligatoriska informationen om kursen som kontaktperson, schema, litteraturlista och kurs-pm finns också i kursrummet i Canvas.

Hur kommer jag åt kurshemsidan i Canvas?

För att få tillgång till innehållet i kursrummet/kurshemsidan i Canvas behöver du vara registrerad på kursen. Du registrerar dig på dina kurser i ditt student-Ladok.

Logga in på canvas.chalmers.se med CID och lösenord.  Är du registrerad på kursen ser du kursrummet när du loggar in (detta gäller pilotkurser före sommaren 2019 och alla kurser efter sommaren 2019).
Innan du är registrerad på kursen läggs du in som antagen till kursen fram till kursstart, vilket innebär att du har tillgång till kursrummet. Om du inte registrerar dig på kursen, försvinner din tillgång till kursrummet efter kursstart.

Du hittar även kursrummet via Sök i kursutbudet
leta upp kursen och klicka på länken till Canvas som ska finnas i kursplanen.

Kontakt

Har du frågor om Canvas och Canvas-projektet kontakta canvas@chalmers.se
Har du frågor om en specifik kurs kontakta examinator 

Publicerad: fr 25 jan 2019. Ändrad: ti 16 apr 2019