Avslutade kurser

Här visas alla dina kurser som är godkända enligt LADOK.

Informationen hämtas från en kopia av LADOK som uppdateras två gånger per dygn.

Kurserna är sorterade på program och termin. Om du behöver ett officiellt intyg över dina godkända kurser använder du tjänsten Skapa studieintyg.

Saknar du en kurs?

En kurs som innehåller flera moment kräver en separat inrapportering för hela kursen. Det innebär att du kan ha godkänt på alla delmoment men att en slutrapportering av kursen ännu inte är gjord. Om du har frågor om resultaten eller om inrapportering av resultat, kontakta institutionen som ger kursen.

Logga in för att använda tjänsten

Publicerad: on 31 mar 2010. Ändrad: to 12 nov 2015