Kursvals- och registreringsformulär

Använd i första hand tjänsten Kursval och terminsregistrering på Min startsida.

När du inte kan använda tjänsten, logga in i Studentportalen och använd istället ett av följande formulär. Nedan finns en beskrivning på vilket formulär du ska använda vid vilket tillfälle.

Kursval när du ska göra ett kursval och inte kan använda tjänsten Kursval och terminsregistrering. Du använder även detta formulär när du vill göra ett sent kursval, ändra ditt kursval eller ta bort en kurs.


När du vill bli omregistrerad på en kurs du tidigare varit registrerad på och inte kan använda tjänsten Omregistrering på kurs, skickar du ett mail till Studentcentrum med ditt namn, personnummer och kurskod.

Publicerad: ti 25 mar 2014. Ändrad: må 13 nov 2017