Kursval inför VT23, läsperiod 3-4

Tidplan för kursvalet vårterminen 2023

 

8 november, sen eftermiddag – Kursvalet öppnar för läsperiod 3 och 4.

22 november – Sista dag för val av kurser.

29 november – Antagningsbesked 1 med svarskrav.

2 december – Sista svarsdag.

6 december – Antagningsbesked 2.


9 januari, 2023 – Kursvalet öppnar för sen anmälan.

20 januari, 2023 – Sista dag för sen anmälan.

 

13 mars, 2023 – Möjlighet till tillägg/ändring av kurser inför läsperiod 4.

24 mars, 2023 – Sista dag för tillägg/ändring av kurser inför läsperiod 4.

Obligatorisk registrering – Du måste registrera dig på varje kurs du ska läsa, varje termin och varje läsperiod. Registreringen öppnar måndag tre veckor innan kurstillfällets startdatum och stänger andra tisdagen i kurstillfället.

Ska jag välja kurser?

Studenter som har obligatoriskt valbart/valbart utrymme i programplanen i aktuell läsperiod/läsperioder ska göra kursval. Om det gäller dig kommer du att få kursvalsinformation från ditt program i samband med att kursvalet är öppet. 


Du ska inte välja obligatoriska kurser i din programplan i kursvalet; dessa behöver du bara registrera dig på i Ladok under registreringsperioden. Studenter som enligt sin programplan endast ska läsa obligatoriska kurser i läsperioden/läsperioderna ska inte göra något kursval.

Åtkomst till kursvalet

Kursvalet görs via antagning.se. Studenter som läser i normal takt har automatiskt tillgång till att göra kursval de läsperioder de behöver det.

Kontakta studievägledare eller utbildningssekreterare för ditt program för att få tillgång till att göra kursval om:

 • du har en individuell studieplan.
 • du inte läser i fas med programmet på grund av studieuppehåll eller av annat skäl, eller om du tillhör ett tidigare antagningsår.

Länk till kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.


Vad ska jag tänka på när jag väljer kurs?

 • I din programplan ser du vilka kurser som ingår i ditt program och vilka kurser som krävs för din examen. Du ansvarar själv för att välja kurser som bidrar till att uppfylla examenskraven för ditt program.
 • Behörighets- och förkunskapskrav för en kurs hittar du i kursplanen. Du ansvarar själv för att du är behörig och har rätt förkunskaper.
 • I kursplanen ser du även om en kurs är platsbegränsad. Se till att välja reservkurser i kursvalet om du väljer en eller flera platsbegränsade kurser.
 • Stöd för att planera vilka kurser du kan välja är blockschemat, där du ser vilket block kursen tillhör.
 • Du som senare ska söka ett masterprogram, bör tänka på att du ansvarar för att du uppfyller behörighetskraven till de masterprogram som du är intresserad av. Här kan du läsa mer om behörighetskrav till masterprogram​.

Efter kursvalet

Kursvalet stänger klockan 23.59 sista dagen för val av kurser. Därefter sker urval bland alla sökande. Du får sedan ett antagningsbesked som innehåller de kurser du erbjudits. Du måste tacka ja eller nej till de kurser du erbjudits senast sista svarsdag. Du måste även tacka ja om du vill kvarstå på reservlistan till de kurser som du hamnat på reserv till. Efter svarsdagen kommer slutgiltigt antagningsbesked. Se tidplan ovan. 

Urval till platsbegränsade kurser

För platsbegränsade kurser sker urval enligt beslutet nedan.
Bilaga 1 Prioritering av urvalsgrupper och inom urvalsgrupp vid platsbegränsade kurser

Reservlista

En student som inte antas till sina valda kurser hamnar på en reservlista. Rangordningen i reservlistan baseras på vilken urvalsgrupp studenten tillhör. Om en plats i en kurs blir tillgänglig kommer den första studenten i reservlistan att erbjudas platsen. Om studenten tackar nej till platsen går erbjudandet till nästa student på listan, och så vidare.

Registrera dig på kurserna

Du måste själv registrera dig på dina kurser​ för läsperioden, senast sista dag för registrering.

Hur gör jag kursvalet?

Kursvalet görs via antagning.se (eller universityadmissions.se för motsvarande sida på engelska).
Kontrollera att du har rätt e-postadress registrerad på antagning.se, det är viktigt för att få ditt antagningsbesked.
Följ nedanstående steg för att göra ditt kursval.

 1. Gå till antagning.se (eller universityadmissions.se).
 2. Klicka på ”Logga in”. Därefter väljer du Chalmers tekniska högskola under ”Logga in via studentportal”.
  Klicka därefter på ”Till studentportal”.
 3. Logga in genom att använda dig av ditt CID (Chalmers ID) och ditt lösenord. VIKTIGT! Det fungerar även att logga in med ditt antagning.se-konto. 
 4. Klicka på ”Mina val” och därefter på "Hitta fler utbildningar" eller ”Lägg till utbildningar”. Välj termin i rutan Termin samt ”Kurser” och ”Chalmers tekniska högskola” under Filtrera. (klicka inte i "Visa endast kurser inom mitt program som jag kan söka" under Val för programstudenter. Du ser då endast de kurser som ingår i din programplan.)
 5. Gör ditt kursval och prioritera dina valda kurser. Glöm inte att välja reservkurser ifall du väljer platsbegränsade kurser.
 6. Du kommer att få ett bekräftelsemejl till den e-postadress som du har angett på antagning.se. Om du inte får ett bekräftelsemejl, kontrollera din mapp för skräppost. Hittar du inget bekräftelsemejl där heller, testa att göra din ansökan igen.
 7. Du kan logga in och ändra din ansökan till och med sista ansökningsdag.
 8. Du får antagningsbesked 1 med svarskrav. Datum för antagningsbesked finns längst upp på sidan.
 9. Du måste tacka ja eller nej till de kurser du erbjudits senast sista svarsdag. Du måste även tacka ja om du vill kvarstå på reservlistan till de kurser som du hamnat på reserv till. Tänk på att om du i andra urvalet blir antagen till reservplats på ett högre prioriterat alternativ, kommer lägre prioriterade alternativ automatiskt att strykas.
 10. Antagningsbesked 2 kommer, se datum längst upp på den här sidan.

Hur många kurser ska jag välja?

I kursvalet till läsperiod 3-4 kan du göra maximalt nio val. För varje platsbegränsad kurs rekommenderas du att välja minst en reservkurs. För platsobegränsade kurser behöver du inte välja reservkurser.

Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?​

De kurser du helst vill läsa ska prioriteras högst. Du väljer sedan reservkurser för de kurser som är platsbegränsade.
Du kan bli antagen till ett maximalt antal hp i kursvalet, motsvarande valbarheten i din programplan. När systemet antagit dig till maximalt antal hp stryks dina lägre prioriterade alternativt automatiskt. Därför är det viktigt att du lägger de kurser du helst vill läsa överst i din lista.

Kursvalssystemet kan inte känna av vilken läsperiod en kurs ges i, så i de fall du väljer platsbegränsade kurser i båda läsperioderna i kursvalet till läsperiod 3-4 är det viktigt att förstå att även om du prioriterar dina kurser enligt rekommendationerna så kan det uppstå situationer när du kan bli antagen till en kombination av kurser som inte fungerar. I så fall ska du justera ditt kursval genom att lägga till ytterligare kurser under perioden för sen anmälan, och lämna återbud till de kurser du inte ska läsa.

Se utförligare beskrivning av hur du ska prioritera dina kurser i frågan ”Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?” under Val och prioritering av kurser i vår FAQ.

Hur gör jag om jag missat att välja kurser i tid, eller vill ändra kurser efter kursvalet stängts?​

Det finns möjlighet för dig att söka kurser under perioden för sen anmälan. Eftersom urval redan är gjort kommer de kurser som blivit fulla inte att vara öppna för sen anmälan. Val som görs inom perioden får lägst prioritet och du kommer placeras längst bak i reservlistor om kursen är full. Även sen anmälan görs på antagning.se.

Antagningsbesked gällande sen anmälan skickas ut löpande, men tidigast 3-4 arbetsdagar efter din anmälan.

Har du andra frågor?

 • Ta en titt i vår FAQ​. 
 • Har du frågor om val av kurser relaterat till ditt program tar du kontakt med ditt programs utbildningssekreterare. 
 • Kontakta studievägledare eller utbildningssekreterare för ditt program om du tillhör ett tidigare antagningsår, inte studerar i fas med din programplan eller har individuell studieplan.
 • Om du upplever problem med att genomföra ditt kursval, använd kontaktformuläret


​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 14 okt 2022.