Kursval inför höstterminen 2022, läsperiod 1

Tidplan

4 maj, sen eftermiddag – Kursvalet öppnar för läsperiod 1.
17 maj – Sista dag för val av kurser.
25 maj – Antagningsbesked.
17 augusti – Kursvalet öppnar för sen anmälan.
2 september – Sista dag för sen anmälan.

Obligatorisk registrering – Du måste registrera dig på varje kurs du ska läsa, varje termin och varje läsperiod. Registreringen öppnar måndag tre veckor innan kurstillfällets startdatum och stänger andra måndagen i kurstillfället.

Välja kurser till höstterminen 2022, läsperiod 1

Studenter som har obligatoriskt valbart/valbart utrymme i programplanen i läsperiod 1 ska göra kursval. Om det gäller dig kommer du att få kursvalsinformation från ditt program i samband med att kursvalet är öppet. Studenter som enligt sin programplan endast ska läsa obligatoriska kurser i läsperiod 1 ska inte göra något kursval.

Du som är antagen till ett masterprogram ska normalt inte göra något kursval till läsperiod 1, första terminen.

Du ska inte välja obligatoriska kurser i din programplan i kursvalet; dessa behöver du bara registrera dig på i Ladok under registreringsperioden.

Åtkomst till kursvalet

Kursvalet görs via antagning.se. Studenter som läser i normal takt har automatiskt tillgång till att göra kursval de läsperioder de behöver det.

Kontakta studievägledare eller utbildningssekreterare för ditt program för att få tillgång till att göra kursval om:

 • du har en individuell studieplan.
 • du inte läser i fas med programmet på grund av studieuppehåll eller av annat skäl eller om du tillhör ett tidigare antagningsår.
Länk till kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Vad ska jag tänka på när jag väljer kurs?


 • I din programplan​ ser du vilka kurser som ingår i ditt program och vilka kurser som krävs för din examen. Du ansvarar själv för att välja kurser som bidrar till att uppfylla examenskraven för ditt program.
 • Behörighets- och förkunskapskrav för en kurs hittar du i kursplanen. Du ansvarar själv för att du är behörig och har rätt förkunskaper.
 • I kursplanen ser du även om en kurs är platsbegränsad. Se till att välja reservkurser i kursvalet om du väljer en eller flera platsbegränsade kurser.
 • Stöd för att planera vilka kurser du kan välja är blockschemat, där du ser vilket block kursen tillhör.
 • Du som senare ska söka ett masterprogram, bör tänka på att du ansvarar för att du uppfyller behörighetskraven till de masterprogram som du är intresserad av. Här kan du läsa mer om behörighetskrav till masterprogram.

Efter kursvalet

Kursvalet stänger kl 23.59 sista dagen för val av kurser. Därefter sker urval bland alla sökande. Du får sedan ett antagningsbesked som innehåller de kurser du erbjudits. Se tidplan ovan.

Urval till platsbegränsade kurser

För platsbegränsade kurser sker urval enligt beslutet nedan.


Reservlista

En student som inte antogs till sina valda kurser hamnar på en reservlista. Rangordningen i reservlistan baseras på vilken urvalsgrupp studenten tillhör. Om en plats i en kurs blir tillgänglig kommer den första studenten i reservlistan att erbjudas platsen. Om studenten tackar nej till platsen går erbjudandet till nästa student på listan, och så vidare.

Registrera dig på kurserna

Du måste själv registrera dig på dina kurser för läsperiod 1, senast sista dag för registrering.

Hur gör jag kursvalet?

Kursvalet görs via antagning.se (eller universityadmissions.se för motsvarande sida på engelska). Kontrollera att du har rätt e-postadress registrerad på antagning.se, det är viktigt för att få ditt antagningsbesked. Följ nedanstående steg för att göra ditt kursval, eller titta i följande utförligare manual:


Kursvalsmanual för kursvalet inför höstterminen 2022, läsperiod 1

 1. Gå till antagning.se (eller universityadmissions.se).
 2. Klicka på ”Logga in”. Därefter väljer du Chalmers tekniska högskola under ”Logga in via studentportal”. Klicka sen på ”Till studentportal”.
 3. Logga in genom att ange ditt CID (Chalmers ID) och ditt lösenord.
  VIKTIGT! Det fungerar även att logga in med ditt antagning.se-konto.
 4. Klicka på ”Mina val” och därefter på "Hitta fler utbildningar" eller ”Lägg till utbildningar”. Välj termin i rutan Termin samt ”Kurser” och ”Chalmers tekniska högskola” under Filtrera. (klicka inte i "Visa endast kurser inom mitt program som jag kan söka" under Val för programstudenter​. Du ser då endast de kurser som ingår i din programplan.)
 5. Gör ditt kursval och prioritera dina valda kurser. Glöm inte att välja reservkurser ifall du väljer platsbegränsade kurser.
 6. Du kommer att få ett bekräftelsemejl till den e-postadress du angett på antagning.se. Om du inte fått ett bekräftelsemejl, kontrollera din mapp för skräppost. Hittar du inget bekräftelsemejl där heller, testa att göra din ansökan igen.
 7.  Du kan logga in och ändra din ansökan till och med sista ansökningsdag.
 8. Du får ditt antagningsbesked. Datum för antagningsbesked finns längst upp på sidan.

Hur många kurser ska jag välja?

Du kan göra maximalt åtta val. Du behöver endast välja reservkurser för platsbegränsade kurser. I kursplanen framgår det om en kurs är platsbegränsad. För varje platsbegränsad kurs rekommenderas du att välja minst en reservkurs. För platsobegränsade kurser behöver du inte välja reservkurser.

OBSERVERA! Om du gör åtta val från början så kommer du inte kunna lägga till något mer val i en eventuell sen anmälan.

Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?

Ska du läsa en obligatoriskt valbar/valbar kurs ska du prioritera dina kurser i den ordningen du är intresserad av. Ska du läsa två eller fler obligatoriskt valbara/valbara kurser behöver kurserna prioriteras enligt en viss ordning. De kurser du helst vill läsa ska prioriteras högst. Du väljer sedan reservkurser för de kurser som är platsbegränsade.

 

Här kan du se utförligare exempel av olika scenarion

 

Exempel 1: Du ska enligt din programplan välja en kurs i läsperiod 1
Du prioriterar ditt förstahandsval på prioritetsplats 1. Detta är en platsbegränsad kurs. Du väljer då en reservkurs på prioritetsplats 2. Är även reservkursen platsbegränsad bör du välja ytterligare en platsobegränsad reservkurs på prioritetsplats 3. Är förstahandsvalet i stället en platsobegränsad kurs behöver du inte välja reservkurser.

 

Exempel 2: Du ska enligt din programplan välja två kurser i läsperiod 1, båda kurserna platsbegränsade,
Du prioriterar dina förstahandsval på prioritetsplats 1 och 2. Båda kurserna är platsbegränsade. Du väljer då reservkurser på prioritetsplats 3 och 4. Är även dessa platsbegränsade kurser bör du även välja två platsobegränsade reservkurser på prioritetsplats 5 och 6.

 

Exempel 3: Du ska enligt din programplan välja två kurser i läsperiod 1, en av kurserna platsbegränsad
DU prioriterar dina förstahandsval på prioritetsplats 1 och 2. En kurserna är platsbegränsad. Du väljer då en reservkurs på prioritetsplats 3. Är även den en platsbegränsad kurs bör du även välja en platsobegränsad reservkurs på prioritetsplats 4.

 

Exempel 4: Du ska enligt din programplan välja två kurser i läsperiod 1, båda kurserna platsobegränsade
Då prioriterar du dina förstahandsval på prioritetsplats 1 och 2. Båda kurserna är platsobegränsade. Då behöver du inte välja reservkurser.

 

Exempel 5: MPARC och MPDSD
Du kan välja att läsa enligt ”track 1”: en 22,5 hp kurs och de två examensarbetesförberedande kurserna, 4,5 hp och 3 hp, eller enligt ”track 2”: en 15 hp kurs och två 7,5 hp kurser. Prioritera 22,5 hp kurser du vill söka och (om du vill) 15-poängskursen från track 2 överst i din lista, lägg 7,5-poängskurserna från track 2 därefter (om du vill söka dessa), och glöm inte att lägga till båda de examensarbetesförberedande kurserna längst ner i din lista.

Hur gör jag om jag missat att välja kurser i tid, eller vill ändra kurser efter att kursvalet har stängt?

Det finns möjlighet för dig att söka kurser under perioden för sen anmälan. Eftersom urval redan är gjort kommer de kurser som blivit fulla inte att vara öppna för sen anmälan. Val som görs inom perioden får lägst prioritet och du kommer placeras längst bak i reservlistor om kursen är full. Även sen anmälan görs på antagning.se.

 

Antagningsbesked gällande sen anmälan skickas ut löpande, men tidigast 3-4 arbetsdagar efter din anmälan.

 

Har du andra frågor?

 • Ta en titt på vår FAQ​.
 • Har du frågor om kursval relaterat till ditt program tar du kontakt med ditt programs utbildningssekreterare.
 • Kontakta studievägledare eller utbildningssekreterare för ditt program om du tillhör ett tidigare antagningsår, inte studerar i fas med din programplan eller har individuell studieplan.
 • Om du upplever problem med att genomföra ditt kursval, använd kontaktformuläret.

 

Kontaktinformation per program finns här

​​​

Sidansvarig Publicerad: on 31 aug 2022.