Kursval inför höstterminen 2021, läsperiod 1

Viktiga datum

5 maj  sen eftermiddag – Kursvalet öppnar för läsperiod 1.
18 maj – sista dag för val av kurser.
26 maj – antagningsbesked.
9 augusti – kursregistrering för läsperiod 1 öppnar.
17 augusti – kursvalet öppnar för sen anmälan.
31 augusti – sista dag för sen anmälan.
6 september – sista dag att registrera dig på kurser i läsperiod 1.

Välja kurser till höstterminen 2021, läsperiod 1

Om du ska läsa obligatoriskt valbara och/eller valbara kurser i läsperiod 1 väljer du kurser på antagning.se.

Vad ska jag tänka på när jag väljer kurs?

I programutbudet​ ser du vilka kurser som ingår i ditt program och vilka kurser som krävs för din examen. Du ansvarar själv för att du är behörig och har rätt förkunskaper. Behörighetskraven hittar du i Sök i kursutbudet
I kursplanen ser du även om  en kurs är platsbegränsad. Stöd för att planera vilka kurser du kan välja är blockschemat, där du ser vilket block kursen tillhör. Ska du läsa ett masterprogram ansvarar du för att du uppfyller behörighetskraven till de masterprogram som du är intresserad av, du finner behörighetskraven i Appendix för chalmerister.

Sista dag för val av kurser

18 maj, kl 23.59 stänger kursvalet. Därefter görs ett urval bland alla sökande. Den 26 maj får du ett antagningsbesked som innehåller de kurser du erbjudits.

Urval till platsbegränsade kurser

För platsbegränsade kurser görs ett urval. I beslutet nedan kan du läsa i vilken ordning olika urvalsgrupper prioriteras.

Reservlista

Studenter som inte blir antagna till sina valda kurser hamnar i en reservlista. Rangordningen i reservlistan baseras utifrån vilken urvalsgrupp du tillhör. Om en plats blir tillgänglig kommer den första studenten att erbjudas platsen. Om studenten tackar nej till platsen går erbjudandet till nästa student på listan, och så vidare.

Kursval öppet för sen anmälan

Mellan den 17-31 augusti kan du göra en sen anmälan till de kurser som det fortfarande finns plats på.
Du gör då en sen anmälan på antagning.se. Observera att första urvalet redan är gjort och många kurser kan vara fulltecknade och är därmed stängda för sen anmälan.

Registrera dig på kurserna

Mellan den 9 augusti – 6 september registrerar du dig på dina kurser för läsperiod 1 i Ladok för studenter.
Ladok för studenter

Hur gör jag kursvalet?

Kursvalet görs via antagning.se (eller universityadmissions.se för motsvarande sida på engelska).
Kontrollera att du har rätt e-postadress registrerad på antagning.se, det är viktigt för att få ditt antagningsbesked.
På eftermiddagen den 5 maj öppnar kursvalet och det stänger vid midnatt den 18 maj.

Följ nedanstående steg för att göra ditt kursval, eller titta i vår utförligara manual.
 Manual för kursval
  1. Gå till antagning.se (eller universityadmissions.se).
  2. Klicka på ”Logga in”. Därefter väljer du Chalmers tekniska högskola under ”Logga in via studentportal”. Klicka sen på ”Till studentportal”.
  3. Logga in genom att använda dig av ditt CID (Chalmers ID) och ditt lösenord. VIKTIGT! Det fungerar även att logga in med ditt antagning.se-konto. 
  4. Klicka på ”Mina val” och därefter på "Hitta fler utbildningar" eller ”Lägg till utbildningar”. Välj ”Hösten 2021” i rutan Termin samt ”Kurser” och ”Chalmers tekniska högskola” under Filtrera. (klicka inte i "Visa endast kurser inom mitt program som jag kan söka" under Val för programstudenter. Du ser då endast de kurser som ingår i din programplan.)
  5. Gör ditt kursval och prioritera dina valda kurser. Glöm inte att välja reservkurser ifall du väljer platsbegränsade kurser.
  6. Du kommer att få ett bekräftelsemejl till den e-postadress som du har angett på antagning.se. Om du inte får ett bekräftelsemejl, kontrollera din mapp för skräppost. Hittar du inget bekräftelsemejl där heller, testa att göra din ansökan igen.
  7. Du kan logga in och ändra din ansökan till och med sista ansökningsdag den 18 maj.
  8. Du får ditt antagningsbesked den 26 maj.

Hur många kurser ska jag välja?

Du kommer kunna göra maximalt nio val. Du behöver endast välja reservkurser för platsbegränsade kurser.
I kursplanen framgår det om en kurs är platsbegränsad. För varje platsbegränsad kurs rekommenderas du välja minst en reservkurs. För platsobegränsade kurser behöver du inte välja reservkurser.

OBSERVERA! Om du gör nio val från början så kommer du inte kunna lägga till något mer val i en eventuell sen anmälan.

Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?

Ska du läsa en obligatoriskt valbar/valbar kurs ska du prioritera dina kurser i den ordningen du är intresserad av. Ska du läsa två eller fler obligatoriskt valbara/valbara kurser behöver kurserna prioriteras enligt en viss ordning.
De kurser du helst vill läsa ska du prioritera högst. Du väljer sedan reservkurser för de kurser som är platsbegränsade.
 

Exempel 1: Du ska enligt din programplan välja en kurs i läsperiod 1. Då prioriterar du ditt förstahandsval på prioritetsplats 1. Detta är en platsbegränsad kurs. Du väljer då en reservkurs på prioritetsplats 2. Är även reservkursen platsbegränsad bör du välja ytterligare en platsobegränsad reservkurs på prioritetsplats 3. Är förstahandsvalet istället en platsobegränsad kurs behöver du inte välja reservkurser.

 

Exempel 2: Du ska enligt din programplan välja två kurser i läsperiod 1. Då prioriterar du dina förstahandsval på prioritetsplats 1 och 2. Båda kurserna är platsbegränsade. Du väljer då reservkurser på prioritetsplats 3 och 4. Är även dessa platsbegränsade kurser bör du även välja två platsobegränsade reservkurser på prioritetsplats 5 och 6.

 

Exempel 3: Du ska enligt din programplan välja två kurser i läsperiod 1. Då prioriterar du dina förstahandsval på prioritetsplats 1 och 2. En kurserna är platsbegränsad. Du väljer då en reservkurs på prioritetsplats 3. Är även den en platsbegränsad kurs bör du även välja en platsobegränsad reservkurs på prioritetsplats 4.

 

Exempel 4: Du ska enligt din programplan välja två kurser i läsperiod 1. Då prioriterar du dina förstahandsval på prioritetsplats 1 och 2. Båda kurserna är platsobegränsade. Då behöver du inte välja reservkurser.

Exempel 5: (MPARC och MPDSD) Du kan välja att läsa enligt ”track 1”: en 22,5 hp kurs och de två examensarbetesförberedande kurserna, 4,5 hp och 3 hp, eller enligt ”track 2”: en 15 hp kurs och två 7,5 hp kurser. Av schemamässiga skäl går det inte att kombinera kurser från ”track 1” med kurser från ”track 2”. Information om hur du bör prioritera kurserna ges vid kursvalsinformationen och kommer att finnas tillgängligt via masterprogrammets Canvassida.

Hur gör jag om jag missat att välja kurser i tid, eller vill ändra kurser efter 18 maj?

Det finns möjlighet för dig att söka kurser i den sena anmälningsperioden som öppnar den 17 augusti och stänger den 31 augusti. Stängda kurser kommer inte kunna väljas under denna period. Val som görs inom perioden får lägst prioritet och du kommer placeras längst bak i reservlistor om kursen är full. Ändrar du ditt val i denna period kommer dina nya val att få lägst prioritering. Även sen anmälan görs på antagning.se.

Har du individuell studieplan?

Om du har planerat dina studier tillsammans med en studievägledare eller utbildningssekreterare tar du kontakt med berörd person och lägger upp en plan för nästkommande termin.
Länk till kontaktinformation finns längst ner på sidan.​
 

Frågor?

Ta en titt i vår FAQ​. Har du frågor om val av kurser relaterat till ditt program tar du kontakt med ditt programs utbildningssekreterare. Kontakta din studievägledare om du tillhör ett tidigare antagningsår, inte studerar i fas med din programplan eller har individuell studieplan. Om du fortfarande upplever problem med att genomföra ditt kursval, använd kontaktformuläret.
 
​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 06 maj 2021.