Kursval inför vårterminen 2021

Viktiga datum för kursvalet till vårterminen 2021

10 november, sen eftermiddag – Kursvalet öppnar för läsperiod 3 och 4.
23 november – Sista dag för val av kurser.
1 december – Antagningsbesked 1 med svarskrav.
8 december – Sista svarsdag.
11 december – Antagningsbesked 2.
4 januari, 2021 – Kursregistrering för läsperiod 3 och 4 öppnar.
8 januari, 2021 – Kursvalet öppnar för sen anmälan läsperiod 3 och 4.
19 januari, 2021 – Sista dag för sen anmälan.
25 januari, 2021 – Sista dag att registrera dig på kurser för läsperiod 3.
9 mars, 2021 Möjlighet till tillägg/ändring av kurser inför läsperiod 4.
23 mars, 2021 – Sista dag för tillägg/ändring av kurser inför läsperiod 4.
29 mars, 2021 - Sista dag att registrera sig på kurseri läsperiod 4.

Välja kurser till vårterminen 2021

Om du ska läsa obligatoriskt valbara eller valbara kurser i läsperiod 3 och 4 väljer du kurser på antagning.se. 

Vad ska jag tänka på när jag väljer kurs?

I programutbud​ ser du vilka kurser som ingår i ditt program och vilka kurser som krävs för din examen. Du ansvarar själv för att du är behörig och har rätt förkunskaper. Behörighetskraven hittar du i Sök i kursutbudet.  I kursplanen ser du även om  en kurs är platsbegränsad. Stöd för att planera vilka kurser du kan välja är blockschemat, där du ser vilket block kursen tillhör.  Ska du läsa ett mastersprogram ansvarar du för att du uppfyller behörighetskraven till de mastersprogram du är intresserad av, du finner behörighetskraven i Appendix för Chalmerister.

Sista dag för val av kurser

23 november, kl 23.59 stänger kursvalet. Därefter görs ett urval bland alla sökande. Den första december får du ett antagningsbesked med svarskrav som innehåller de kurser du erbjudits. Du måste tacka ja eller nej till de kurser du erbjudits mellan 1 och 8 december. Du måste tacka ja om du vill kvarstå på reservlistan till de kurser som du hamnat på reserv till.

Urval till platsbegränsade kurser

För platsbegränsade kurser görs ett urval. I beslutet nedan kan du läsa i vilken ordning olika urvalsgrupper prioriteras.


Reservlista

En student som inte antogs till sina valda kurser hamnar i en reservlista. Rangordningen i reservlistan baseras utifrån vilken urvalsgrupp du tillhör. Om en plats blir tillgänglig kommer den första studenten att erbjudas platsen. Om studenten tackar nej till platsen går erbjudandet till nästa student på listan, och så vidare.

Kursval öppet för sen anmälan

Mellan 8 januari till 19 januari kan du göra en sen anmälan till kurser som det fortfarande finns plats på. Du gör en sen anmälan på antagning.se. Observera att första urvalet är gjort och många kurser kan vara fulltecknade och är därmed stängda för sen anmälan.

Registrera dig på kurserna

Mellan 4 -25 januari registrerar du dig på dina kurser för läsperiod 3. Det gör du i LADOK. Registrering för kurser i läsperiod 4 är öppen 4 januari till 29 mars.

Hur gör jag kursvalet?

Kursvalet görs via antagning.se (eller universityadmissions.se in English). Kontrollera att du har rätt e-postadress registrerad på antagning.se, det är viktigt för att få antagningsbesked.​ Kursvalet öppnar 10 november, på eftermiddagen, och stänger 23 november vid midnatt. Följ nedanstående steg för att göra ditt kursval:
  1. Gå till antagning.se (eller universityadmissions.se).
  2. Under fliken ”Logga in” ska du välja Chalmers tekniska högskola under "Logga in via studentportal" och klicka på ”Till studentportal”. 
  3. Logga in genom att använda dig av ditt CID (Chalmers ID) och ditt lösenord. VIKTIGT! Det fungerar även att logga in med ditt antagning.se-konto. 
  4. Gå till fliken ”Mina val” och klicka på fliken "Hitta fler utbildningar". Välj ”Chalmers tekniska högskola”, ”Våren 2021” samt ”Kurser”. (Klicka inte i "Visa endast kurser inom mitt program som jag kan söka" under Val för programstudenter​. Du ser då färre kurser.)​
  5. Gör ditt kursval och prioritera dina valda kurser. Glöm inte att välja reservkurser.
  6. Du kommer att få ett bekräftelsemejl till den e-postadress du angett på antagning.se. Om du inte fått ett bekräftelsemejl så kontrollera din skräppost och testa att göra din ansökan igen. 
  7. Du kan logga in och ändra din ansökan till och med sista ansökningsdag den 23 november.
  8. Antagningsbesked 1 kommer 1 december.
  9. Under perioden 1-8 december ska du lämna svar på om du vill bli slutgiltigt antagen till kurser som du har fått plats på. Samt även lämna svar på om du vill kvarstå som reserv till kurser du inte har fått plats på. Du ska också tacka nej till de kurser du inte vill läsa.
  10. Antagningsbesked 2 kommer 11 december.

Hur många kurser ska jag välja?

Du kommer kunna göra maximalt nio val. Du behöver endast välja reservkurser för platsbegränsade kurser. I kursplanen framgår det om en kurs är platsbegränsad. För varje platsbegränsad kurs rekommenderas du välja minst en reservkurs. För platsobegränsade kurser behövs inga reservkurser väljas. Om du gör nio val från början så kommer du inte kunna lägga till något mer val i en eventuell sen anmälan.

Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?

Ska du läsa en obligatoriskt valbar/valbar kurs ska du prioritera dina kurser i den ordningen du är intresserad av. Ska du läsa två eller fler obligatoriskt valbara/valbara kurser behöver kurserna prioriteras enligt en viss ordning. De kurser du helst vill läsa ska prioriteras högst. Du väljer sedan reservkurser för de kurser som är platsbegränsade. 
 
Exempel 1: Du ska enligt din programplan välja en kurs i läsperiod 3 och en i läsperiod 4. Då prioriterar du dina förstahandsval för läsperiod 3 och 4 på prioritetsplats 1 och 2. Kursen i läsperiod 3 är platsbegränsad. Du väljer då reservkurser för läsperiod 3-kursen på prioritetsplats 3 och 4.
 
Exempel 2: Du ska enligt din programplan välja en kurs i läsperiod 3 och en i läsperiod 4. Då prioriterar du dina förstahandsval för läsperiod 3 och 4 på prioritetsplats 1 och 2. Båda kurserna är platsbegränsad. Du väljer då en reservkurs för läsperiod 3 på prioritetsplats 3 och en reservkurs för läsperiod 4 på prioriteringsplats 4.
 
Exempel 3: Du ska enligt din programplan välja två kurser i läsperiod 3, och en kurs i läsperiod 4. Då prioriterar du dina tre förstahandskurser på prioritetsplats 1 (LP3-kurs), 2 (LP3-kurs) och 3 (LP4-kurs). Du väljer inte reservkurser för platsobegränsade kurser. Du väljer dina andrahanskurser för de kurser som är platsbegränsade och prioriterar dem näst i tur. Sista prioriterar du eventuella tredjehandskurser.

Exampel 4 (MPARC och MPDSD): Du ska enligt din programplan välja tre kurser att lära under läsperiod 3 och läsperiod 4. En 22,5 hp kurs, en 4,5 hp kurs och en 3 hp kurs. Då prioriterar du de 22,5 hp kurser du vill söka först, följt av de 4,5 hp kurser du vill söka och sist de 3 hp kurser du vill söka. Det är viktigt att du arrangerar kurserna på detta vis.

Hur gör jag om jag missat att välja kurser i tid, eller vill ändra kurser efter 23 november?

Det finns möjlighet för dig att söka kurser i den sena anmälningsperioden som öppnar den 8 januari och stänger den 19 januari. I perioden kan du välja kurser som ges båda i läsperiod 3 och läsperiod 4. Stängda kurser kommer inte kunna väljas under denna period. Val som görs inom perioden får lägst prioritet och du kommer placeras längst bak i reservlistor om kursen är full. Ändrar du ditt val i denna period kommer dina nya val att få lägst prioritering. Den 9 mars till den 23 mars kan du justera ditt val inför läsperiod 4. Du gör detta via antagning.se.

Har du individuell studieplan?

Om du har planerat dina studier tillsammans med en studievägledare eller utbildningssekreterare tar du kontakt och lägger upp en plan för nästkommande termin. 
 

Frågor?

Ta en titt på vår FAQ​. Har du frågor om val av kurser relaterat till ditt program tar du kontakt med ditt programs utbildningssekreterare. Kontakta din studievägledare om du tillhör ett tidigare antagningsår, inte studerar i fas med din programplan eller har individuell studieplan. Om du upplever fortfarande problem med att genomföra ditt kursval, använd kontaktformuläret.
 

​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 19 jan 2021.