Kursval


Vem ska göra kursval?

Studenter som har obligatoriskt valbart/valbart utrymme i programplanen den läsperiod/de läsperioder som kursvalet gäller ska göra kursval. Om det gäller dig kommer du att få kursvalsinformation från ditt program i samband med att kursvalet är öppet. Studenter som enligt sin programplan endast ska läsa obligatoriska kurser i den aktuella perioden ska inte göra något kursval.

Du som är antagen till ett masterprogram ska normalt inte göra något kursval till läsperiod 1, första terminen.

Du ska inte välja obligatoriska kurser i din programplan i kursvalet; dessa behöver du bara registrera dig på i Ladok under registreringsperioden.

Kommande kursval

Chalmers har kursval inom program tre gånger per läsår.

  • Kursval för läsperiod 1​, hösten 2022 – kursvalet är öppet 4-17 maj 2022
  • Kursval för läsperiod 2, hösten 2022 – kursvalet är öppet 13-20 september 2022
  • Kursval för läsperiod 3-4, våren 2023 – datum uppdateras senare

Frågor om kursval

Svar på vanliga frågor om kursval kan du hitta i vår FAQ.

 
​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 03 maj 2022.