Kursval läsperiod 3 och 4, vårterminen 2022

Tidplan för kursvalet till vårterminen 2022

 

9 november, sen eftermiddag – Kursvalet öppnar för läsperiod 3 och 4.

23 november – Sista dag för val av kurser.

1 december – Antagningsbesked 1 med svarskrav.

7 december – Sista svarsdag.

10 december – Antagningsbesked 2.

27 december – Kursregistrering för läsperiod 3 öppnar.

7 januari, 2022 – Kursvalet öppnar för sen anmälan.

18 januari, 2022 – Sista dag för sen anmälan.

24 januari, 2022 – Sista dag att registrera sig på kurser i läsperiod 3.

28 februari, 2022 - Kursregistrering för läsperiod 4 öppnar.

8 mars, 2022 – Möjlighet till tillägg/ändring av kurser inför läsperiod 4.

22 mars, 2022 – Sista dag för tillägg/ändring av kurser inför läsperiod 4.

28 mars, 2022 – Sista dag att registrera sig på kurser i läsperiod 4.

 

Välja kurser till vårterminen 2022

Om du ska läsa obligatoriskt valbara, eller valbara kurser i läsperiod 3 och 4 väljer du kurser på antagning.se.
Om du har obligatoriska kurser i din programplan ska du inte välja dessa i kursvalet; då behöver du bara registrera dig på dem i Ladok under registreringsperioden.

 

Vad ska jag tänka på när jag väljer kurs?

programplanen​ ser du vilka kurser som ingår i ditt program och vilka kurser som krävs för din examen. Du ansvarar själv för att du är behörig och har rätt förkunskaper. Behörighets- och förkunskapskraven hittar du i kursplanen i Sök i kursutbudet. I kursplanen ser du även om en kurs är platsbegränsad. Se till att välja reservkurser i kursvalet om du väljer en eller flera platsbegränsade kurser. Stöd för att planera vilka kurser du kan välja är blockschemat, där du ser vilket block kursen tillhör.  Du som senare ska söka ett masterprogram bör tänka på att du ansvarar för att du uppfyller behörighetskraven till de masterprogram som du är intresserad av. Du finner behörighetskraven i Appendix för Chalmerister.

 

Sista dag för val av kurser

23 november, kl 23.59 stänger kursvalet. Därefter görs ett urval bland alla sökande. Den första december får du ett antagningsbesked med svarskrav som innehåller de kurser du erbjudits. Du måste tacka ja eller nej till de kurser du erbjudits mellan 1 och 7 december. Du måste tacka ja om du vill kvarstå på reservlistan till de kurser som du hamnat på reserv till.

 

Urval till platsbegränsade kurser

 För platsbegränsade kurser görs ett urval. I beslutet nedan kan du läsa i vilken ordning olika urvalsgrupper prioriteras.

 

Urval till platsbegränsade kurser på förutbildnings-, grund- och avancerad nivå​​


Bilaga 1 Prioritering av urvalsgrupper och inom urvalsgrupp vid platsbegränsade kurser

Reservlista

Studenter som inte blir antagna till sina valda kurser hamnar på en reservlista. Rangordningen i reservlistan baseras utifrån vilken urvalsgrupp du tillhör. Om en plats blir tillgänglig kommer den första studenten att erbjudas platsen. Om studenten tackar nej till platsen går erbjudandet till nästa student på listan, och så vidare.

 

Registrera dig på kurserna

Kom ihåg att registrera dig på kurserna i Ladok under registreringsperioden inför respektive läsperiod – se datum i tidplanen ovan.

 

Hur gör jag kursvalet?

 

Kursvalet görs via antagning.se (eller universityadmissions.se in English). Kontrollera att du har rätt e-postadress registrerad på antagning.se, det är viktigt för att få antagningsbesked. Kursvalet öppnar 9 november, på eftermiddagen, och stänger 23 november vid midnatt. Följ nedanstående steg för att göra ditt kursval:

Här kan du se en utförligare manual​​

  1. Gå till antagning.se (eller universityadmissions.se).
  2. Under fliken ”Logga in” ska du välja Chalmers tekniska högskola under "Logga in via studentportal" och klicka på ”Till studentportal”. 
  3. Logga in genom att använda dig av ditt CID (Chalmers ID) och ditt lösenord. VIKTIGT! Det fungerar även att logga in med ditt antagning.se-konto. 
  4. Gå till fliken ”Mina val” och klicka på fliken "Hitta fler utbildningar". Välj ”Chalmers tekniska högskola”, ”Våren 2022” samt ”Kurser”. (Klicka inte i "Visa endast kurser inom mitt program som jag kan söka" under Val för programstudenter​. Du ser då färre kurser.)
  5. Gör ditt kursval och prioritera dina valda kurser. Glöm inte att välja reservkurser.
  6. Du kommer att få ett bekräftelsemejl till den e-postadress du angett på antagning.se. Om du inte fått ett bekräftelsemejl så kontrollera din skräppost och testa att göra din ansökan igen. 
  7. Du kan logga in och ändra din ansökan till och med sista ansökningsdag den 23 november.
  8. Antagningsbesked 1 kommer 1 december.
  9. Under perioden 1-7 december ska du lämna svar på om du vill bli slutgiltigt antagen till kurser som du har fått plats på. Samt även lämna svar på om du vill kvarstå som reserv till kurser du inte har fått plats på. Du ska också tacka nej till de kurser du inte vill läsa.
  10. Antagningsbesked 2 kommer 10 december.

Hur många kurser ska jag välja?

 

Du kommer kunna göra maximalt nio val. Du behöver endast välja reservkurser för platsbegränsade kurser. I kursplanen framgår det om en kurs är platsbegränsad. För varje platsbegränsad kurs rekommenderas du välja minst en reservkurs. För platsobegränsade kurser behövs inga reservkurser väljas. Om du gör nio val från början så kommer du inte kunna lägga till något mer val i en eventuell sen anmälan.

 

Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?

 

Ska du läsa en obligatoriskt valbar/valbar kurs ska du prioritera dina kurser i den ordningen du är intresserad av. Ska du läsa två eller fler obligatoriskt valbara/valbara kurser behöver kurserna prioriteras enligt en viss ordning. De kurser du helst vill läsa ska prioriteras högst. Du väljer sedan reservkurser för de kurser som är platsbegränsade.

Här kan du se utförligare exempel av olika scenarion​

 

Exempel 1: Du ska enligt din programplan välja en kurs i läsperiod 3 och en i läsperiod 4. Då prioriterar du dina förstahandsval för läsperiod 3 och 4 på prioritetsplats 1 och 2. Kursen i läsperiod 3 är platsbegränsad. Du väljer då reservkurser för läsperiod 3-kursen på prioritetsplats 3 och 4.

 

Exempel 2: Du ska enligt din programplan välja en kurs i läsperiod 3 och en i läsperiod 4. Då prioriterar du dina förstahandsval för läsperiod 3 och 4 på prioritetsplats 1 och 2. Båda kurserna är platsbegränsad. Du väljer då en reservkurs för läsperiod 3 på prioritetsplats 3 och en reservkurs för läsperiod 4 på prioriteringsplats 4.

 

Exempel 3: Du ska enligt din programplan välja två kurser i läsperiod 3, och en kurs i läsperiod 4. Då prioriterar du dina tre förstahandskurser på prioritetsplats 1 (LP3-kurs), 2 (LP3-kurs) och 3 (LP4-kurs). Du väljer inte reservkurser för platsobegränsade kurser.

Du väljer dina andrahanskurser för de kurser som är platsbegränsade och prioriterar dem näst i tur. Sista prioriterar du eventuella tredjehandskurser.

 

Exempel 4 (MPARC och MPDSD): Du ska enligt din programplan välja tre kurser att läsa under läsperiod 3 och läsperiod 4. En 22,5 hp kurs, en 4,5 hp kurs och en 3 hp kurs. Då prioriterar du de 22,5 hp kurser du vill söka först, följt av de 4,5 hp kurser du vill söka och sist de 3 hp kurser du vill söka. Det är viktigt att du lägger kurserna i den ordningen.

 

Hur gör jag om jag missat att välja kurser i tid, eller vill ändra kurser efter att kursvalet har stängt?


Det finns möjlighet för dig att söka kurser i den sena anmälningsperioden som öppnar den 7 januari och stänger den 18 januari. I perioden kan du välja kurser som ges båda i läsperiod 3 och läsperiod 4. Alla kurser kommer inte att vara öppna för sen anmälan. Val som görs inom perioden får lägst prioritet och du kommer placeras längst bak i reservlistor om kursen är full. Ändrar du ditt val i denna period kommer dina nya val att få lägst prioritering. Den 8 mars till och med 22 mars kan du justera ditt val inför läsperiod 4.

 

Har du individuell studieplan?

 

Om du har planerat dina studier tillsammans med en studievägledare eller utbildningssekreterare tar du kontakt med berörd person och lägger upp en plan för nästkommande termin.

 

Kontaktinformation hittar du här

 

Frågor?


Ta en titt på vår FAQ​. Har du frågor om val av kurser relaterat till ditt program tar du kontakt med ditt programs utbildningssekreterare. Om du har en individuell studieplan och inte kan göra ett kursval
via antagning.se. skall du kontakta din utbildningssekreterare eller studievägledare beroende på vem som du gjort din individuella studieplan tillsammans med. Om du fortfarande upplever problem med att genomföra ditt kursval, använd
kontaktformuläret.

 

Du finner kontaktinformation här​


 

​​​

Sidansvarig Publicerad: må 10 jan 2022.