FAQ - Kursval

Fråga:  Jag har inte tillgång till att göra kursval på antagning.se. Vad ska jag göra?

Svar: Om du inte kan logga in med CID, logga in med ditt antagning.se-konto. Om du fortfarande inte kan göra kursval så kan det vara så att du inte finns med i rätt programtermin för kursvalet. Kontakta din studievägledare för individuell studieplan eller få reda på om du ligger i fel programtermin. 

Fråga:  Jag har tidigare studerat vid Chalmers men jag har inget aktivt datorkonto. Hur ska jag göra kursval?

Svar: Om du gör ditt kursval på antagning.se med ditt antagning.se-konto samt sedan använder ditt antagning.se-konto för att registrera dig på kursen i Ladok så kommer ditt datorkonto att återaktiveras.

Fråga:  Hur många poäng kommer jag kunna bli antagen till i kursvalet?

Svar: Du kommer bli antagen till så många poäng som valbarheten i din programplan omfattar. Detta värde sätts per program och har kontrollerats av handläggare. 

Fråga: Vad händer om jag inte hinner eller missar att göra kursval inom anvisad period?

Svar: Du kommer kunna göra kursval i sen anmälan-perioden enligt tidsplan som finns på Studentportalens sida om kursval. Du kommer då dock bara ha tillgång till de kurser som har platser kvar. 

Fråga: Kommer jag kunna prioritera kurser?

Svar: Ja, du kommer kunna prioritera ordning på kurserna på antagning.se. Ändrar du din prioriteringsordning efter sista anmälningsdag räknas den ändringen som en sen anmälan.

Fråga: Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?

Ska du läsa en obligatoriskt valbar/valbar kurs ska du prioritera dina kurser i den ordningen du är intresserad av. Ska du läsa två eller fler obligatoriskt valbara/valbara kurser behöver kurserna prioriteras enligt en viss ordning. De kurser du helst vill läsa ska prioriteras högst. Du väljer sedan reservkurser för de kurser som är platsbegränsade.

Exempel 1: Du ska enligt din programplan välja en kurs i läsperiod 3 och en i läsperiod 4. Då prioriterar du dina förstahandsval för läsperiod 3 och 4 på prioritetsplats 1 och 2. Kursen i läsperiod 3 är platsbegränsad. Du väljer då reservkurser för läsperiod 3-kursen på prioritetsplats 3 och 4.

Exempel 2: Du ska enligt din programplan välja en kurs i läsperiod 3 och en i läsperiod 4. Då prioriterar du dina förstahandsval för läsperiod 3 och 4 på prioritetsplats 1 och 2. Båda kurserna är platsbegränsad. Du väljer då en reservkurs för läsperiod 3 på prioritetsplats 3 och en reservkurs för läsperiod 4 på prioriteringsplats 4.

Exempel 3: Du ska enligt din programplan välja två kurser i läsperiod 3, och en kurs i läsperiod 4. Då prioriterar du dina tre förstahandskurser på prioritetsplats 1 (LP3-kurs), 2 (LP3-kurs) och 3 (LP4-kurs). Du väljer inte reservkurser för platsobegränsade kurser.
Du väljer dina andrahanskurser för de kurser som är platsbegränsade och prioriterar dem näst i tur. Sista prioriterar du eventuella tredjehandskurser.

Fråga:  Kommer jag kunna prioritera om kurser i sen anmälan?

Svar: Nej, din första prioritets-ordning gäller när du lägger till kurser i sen anmälan.  

Fråga:  Hur många val kommer jag kunna göra i kursvalet?

Du kommer kunna göra maximalt nio val. Du behöver endast välja reservkurser för platsbegränsade kurser. I kursplanen framgår det om en kurs är platsbegränsad. För varje platsbegränsad kurs rekommenderas du välja minst en reservkurs. För platsobegränsade kurser behövs inga reservkurser väljas. Om du gör nio val från början så kommer du inte kunna lägga till något mer val i en eventuell sen anmälan.

Fråga: Varför är det två urval i kursvalet?

Svar: Eftersom kurser söks för två läsperioder, LP3 och LP4, så behövs det två urval. Efter första urvalet kan du ha blivit antagen till fel antal kurser per läsperiod. Genom att lämna svar efter första urvalet så kommer du att kunna justera så att du blir antagen till rätt antal kurser per läsperiod. 

Fråga: Vad innebär det att jag måste lämna svar efter urval 1? Vad händer om jag inte lämnar svar?

Svar: Du behöver lämna svar för att säkerställa att du efter urval 2 är fortsatt antagen till de kurser som du blev antagen till efter urval 1. Om du inte svarar så kommer platsen på kursen att gå vidare till annan student, speciellt om det gäller en platsbegränsad kurs med högt söktryck. 

Fråga: Varför väljer Chalmers att byta system för kursval?

Svar: Chalmers väljer att byta system för kursval för att ersätta utgående programvara vilket även ska underlätta kursvalet för studenter och anställda genom att kursval genomförs i bekant nationell programvara. 

Fråga: Hur vet jag om jag ska göra kursval?

Svar: Du ska göra kursval ifall du ingår bland de program och årskurser som ska göra kursval enligt information i Studentportalen samt i epost-utskick. Du kommer även på kursvalsinformationer få information om att du ska genomföra kursval. Om du enligt programplan inte har valbart utrymme under den period som kursvalet syftar till ska du inte görs kursval. 

Fråga: Hur gör jag kursval?

Svar: Du gör kursvalet via antagning.se. Information om hur du ska hantera valet kommer att finns under kursvalsinformationer samt på Studentportalens sida om kursval.

Fråga: Hur kommer urval till kurser att ske?

Svar: Information finns på Studentportalens sida om kursval kring vilka urvalskriterier som finns. Urval behövs bara göras på platsbegränsade kurser. 

Fråga: Kan jag som student på grundnivå söka kurser på avancerad nivå?

Svar: Nej. Men om en kurs på avancerad nivå ingår i programplan för program på grundnivå så kommer du kunna söka kursen. 

Fråga: Kan jag som student på avancerad nivå söka kurser på grundnivå?

Svar: Ja men kurser som har kursspråk svenska på grundnivå kommer att kräva Svenska 3-behörighet. Du behöver kontrollera att förkunskapskrav är uppfyllda samt att kurs kan ingå i din examen. 

Fråga: Vad kommer hända om jag har ett aktivt kandidatprogram och ett masterprogram samtidigt? För vilket program gör jag då val i kursvalet?

Svar: Studenter gör kursval tillhörande det program som är på högst utbildningsnivå. Du kommer inte kunna göra kursval för flera program samtidigt. Om du behöver ändra program för kursval till program på lägre utbildningsnivå kontakta din utbildningssekreterare. 

Fråga: Hur hanterar jag som arkitektur- och teknikstudent om jag ska genomföra dubbla masterprogram och göra kursval till det som jag inte är antagen på just nu?

Svar: Du kommer att vara kopplad i kursvalet till det program som du är aktiv på just nu. Om du ska göra kursval för ett annat program kontakta din utbildningssekreterare. 

Fråga: Jag är aktiv på ett numera nedlagt program vid Chalmers. Hur kommer jag få tillgång till rätt kurser i kursvalet?

Svar: Du är kopplad till motsvarande aktivt program i Chalmers utbildningsutbud. Du kommer då ha tillgång till de kurser som motsvarar det programmet. 

Fråga: Ska jag som student på basåret ZBASS göra kursval?

Svar: Ja om du tillhör ZBASS-basåret ska du göra kursval på antagning.se. Men tillhör ZBASD-basåret på distans så ska du inte göra något kursval. 

Fråga: Har jag tillgång till att söka alla kurser på Chalmers i kursvalet på antagning.se?

Svar: Alla kurser är inte möjliga att söka på grund av begränsningar i antal platser eller i vilka program som har tillgång till kurserna. Du behöver också själv kontrollera att kursen inte överlappar med annan kurs i din programplan samt att kursen kan ingå i examen. 

Fråga: Hur ska jag göra om jag vill läsa över nominell fart, de vill säga läsa fler poäng än vanligt i en läsperiod?

Svar: Välj den extra kurs som du är intresserad av inom anvisad sen anmälansperiod vars datum finns publicerat i Studentportalens sida om kursvalet. 

Fråga: Hur ska jag göra kursval om jag har individuell studieplan?

Svar: Du ska inte göra ditt val på antagning.se. Kontakta din studievägledare för mer information.

Fråga: Hur ska jag välja kurser om jag är inresande utbytesstudent?

Svar: Du ska inte göra ditt val på antagning.se. Du väljer kurser i din ansökan till Chalmers i MoveOn. Information om ansökan får du i efter nominering från ditt hemuniversitet. Läs mer här.

Fråga: Hur ska jag göra kursval om jag är avgiftsskyldig student?

Svar: Du ska göra kursval på universityadmissions.se enligt samma tidsplan som alla andra Chalmers programstudenter. 

Fråga: Hur ska jag göra kursval om jag är en Double Degree-student?

Svar: Du ska göra kursval på universityadmissions.se enligt samma tidsplan som alla andra Chalmers programstudenter. 

Fråga: Kan jag välja kurser som sträcker sig över flera läsperioder?

Svar: Ja du kommer kunna välja kurser som sträcker sig över både LP3 och LP4 i kursvalet. 

Fråga: Jag har varit registrerad på en kurs tidigare, ska jag välja den i kursvalet?

Svar: Nej, om du tidigare har varit registrerad på en kurs ska du omregistrera dig på kursen när registreringsperioden öppnar.

Fråga: Ska jag välja programmets obligatoriska kurser?

Svar: Nej, du ska inte söka obligatoriska kurser. Däremot ska du registrera dig på de obligatoriska kurerna i LADOK under registreringsperioden.

Fråga: Jag fick inte kurser för heltid/jag fick inte alla mina valda kurser. Vad gör jag?

Svar: Under svarsperioden svarar du på de erbjudande du fick. Är du placerad i reservkö på någon kurs du vill läsa så är det viktigt att du tackar ja för att behålla din reservplats. I valperioden kan du göra en sen anmälan för att få kurser i läsperioden du saknar. 

Fråga: Jag ser inga kurser på antagning.se

Svar:  Du ska söka fram kurserna genom att välja rätt termin samt välja kurser på Chalmers. Ser du fortfarande inga kurser så ta kontakt med din utbildningssekreterare. 

Fråga: Jag missade att göra kursvalet i tid. Vad händer nu?

Svar: Du kan välja kurser under tiden som kursvalet är öppet. Kurser som redan är fulltecknade kommer inte finnas tillgängliga att välja. 

Fråga: Vad hittar jag min programplan?

Svar: Sök efter ditt program i Sök i programutbud

Fråga: Har mitt program inriktningsval, och hur ska jag göra?

Svar: Inför våren 2021 är det bara studenter från Datateknik, högskoleingenjör (TIDAL) som ska göra ett inriktningsval. Om du är en student på TIDAL som är osäker hur du går tillväga för att göra ditt inriktningsval i LADOK så ta kontakt med din utbildningssekreterare.

Fråga: Hur många kurser ska jag välja i kursvalet?

Svar: Du måste minst välja det antal som du har valbara kurser. Men du rekommenderas starkt att välja minst en, helst två reservkurser för varje kurs som är platsbegränsad. 

Fråga: Vad händer om jag inte tackat ja till mina tilldelade kurser?

Svar: Tackar du inte ja till ditt erbjudande går erbjudandet tillbaka. Är kurser platsbegränsad och det finns en reservlista kommer en annan student att tilldelas din plats. 

Fråga: Måste jag tacka ja till min reservplats?

Svar: Vill du stå med i reservlistan behöver du tacka ja till din reservplats. Tackar du ja finns en möjlighet att du erbjuds kursen. Tackar du nej eller om du glömmer att tacka ja försvinner din plats i reservlistan.

Fråga: Jag har fått fel antal kurser i en läsperiod. Vad gör jag nu?

Svar: Om du har fått fel antal kurser för en eller flera läsperioder behöver du tacka ja till de kurser som du vill läsa, samt tacka nej till de du inte vill läsa. När kursvalet öppnar igen kan du göra en sen anmälan till kurser som det finns platser på.

Fråga: Jag är RIU-student. Hur gör jag kursvalet?

Svar: Kan du göra ditt kursval på antagning.se så gör du ditt kursval där. Kan du inte göra ditt kursval på antagning.se hittar du kontaktuppgifter här.

Fråga: Jag är avstängd. Får jag göra kursval?

Svar: Ja, du gör ditt kursval precis som vanligt. Har du problem med att göra ditt kursval så kontakta din utbildningssekreterare​.

Fråga: Vilka kurser behöver jag läsa för att bli behörig till ett mastersprogram?

Svar: Vissa mastersprogram har kursspecifika förkunskapskrav. Du hittar dessa i antagningsordningen som du hittar här​.

Fråga: Jag ser bara kurser på svenska/engelska

Svar: Samtliga kurser på antagning.se har sitt svenska namn, även kurser på avancerad nivå. På universityadmissions.se kommer samtliga kurser synas med sitt engelska namn, även kurser på grundnivå.

Publicerad: ti 20 okt 2020.