FAQ – Kursval

På den här sidan har vi samlat frågor och svar om hur du gör kursval. Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till svaren på frågorna under vald kategori. 

 • Hur vet jag om jag ska göra kursval?
 • Ska jag välja programmets obligatoriska kurser?
 • Hur gör jag kursval?
 • När är kursvalet öppet?
 • Hur ska jag göra om jag vill läsa över nominell fart, de vill säga läsa fler poäng än vanligt i en läsperiod? 
 • Vad händer om jag inte hinner eller missar att göra kursval inom anvisad period?

Problem med antagning.se

 • Jag har inte tillgång till att göra kursval på antagning.se. Vad ska jag göra? 
 • Jag har tidigare studerat vid Chalmers men jag har inget aktivt datorkonto. Hur ska jag göra kursval? 
 • Jag ser inga kurser på antagning.se 
 • Jag ser bara kurser på svenska/engelska 

Antagning och urval, generellt 

 • Spelar det någon roll när jag ansöker under kursvalet?
 • Hur kommer urval till kurser att ske? 
 • Varför har jag inte fått mitt antagningsbesked?​
 • Jag fick inte kurser för heltid/jag fick inte alla mina valda kurser. Vad gör jag? 
 • Jag står på reservlistan för mitt förstahandsval, och har blivit antagen till en lägre prioriterad kurs. Förlorar jag min reservplats om jag registrerar mig på den kurs jag är antagen till?
 • Jag står på reservlista, när får jag reda på om jag kan få en plats i kursen?
 • Hur många poäng kommer jag kunna bli antagen till i kursvalet?​​

Antagning och urval, endast för kursval till vårterminen, läsperiod 3-4

 • Varför är det två urval i kursvalet?
 • Vad händer om jag inte tackar ja till mina tilldelade kurser efter urval 1?
 • Måste jag tacka ja till min reservplats?
 • Jag har blivit antagen till fel antal kurser i en läsperiod. Vad gör jag nu?

Val och prioritering av kurser 

 • Hur många kurser ska jag välja i kursvalet?
 • Hur ser jag om en kurs är platsbegränsad/platsobegränsad?
 • Hur många val kommer jag kunna göra i kursvalet?
 • Jag har varit registrerad på en kurs tidigare, ska jag välja den i kursvalet?
 • Har jag tillgång till att söka alla kurser på Chalmers i kursvalet på antagning.se?
 • Kommer jag kunna prioritera kurser?
 • Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?
 • Kommer jag kunna prioritera om kurser i sen anmälan?
 • Var hittar jag min programplan?
 • Mitt program har inriktningsval, hur ska jag göra?
 • Kan jag välja kurser som sträcker sig över flera läsperioder?
 • I kursplanen står ”Endast för studenter med kursen i programplan”. Kan jag välja kursen ändå? 
 • Jag läser ett masterprogram och ska välja kurser som ska ingå som valfria poäng i min examen. Vilka kurser kan jag välja?
 • Vilka kurser behöver jag läsa för att bli behörig till ett masterprogram och hur får jag tillgång ifall kurs är låst för enbart studenter inom vissa program?

Grundnivå/avancerad nivå? 

 • Kan jag som student på grundnivå söka kurser på avancerad nivå? 
 • Kan jag som student på avancerad nivå söka kurser på grundnivå? 
 • Vad händer om jag har ett aktivt program på grundnivå och ett masterprogram samtidigt? För vilket program gör jag då val i kursvalet?
 • Vad ska jag göra om jag vill välja en kurs som ska ingå i min examen på grundnivå även om jag numera går ett masterprogram?​

Återanmälan, sen anmälan och återbud ​

 • Hur gör jag återanmälan till kurs?
 • Hur och när lämnar jag återbud? 
 • Jag har använt alla mina valalternativ men behöver göra ytterligare val i sen anmälan. Vad gör jag nu?
 • Kan jag bli antagen till mer än heltidsstudier i sen anmälan?
 • Hur sker urval vid sen anmälan?
 • När får jag svar på min sena anmälan?
 • Varför har jag blivit reservplacerad under sen anmälan-period trots att det finns lediga platser på kursen?

  ​Val för specifika studentgrupper 

  • Hur ska jag göra kursval om jag är avgiftsskyldig student?
  • Hur ska jag göra kursval om jag är en Double Degree-student?
  • Hur ska jag göra kursval om jag har individuell studieplan?
  • Jag är aktiv på ett numera nedlagt program vid Chalmers. Hur kommer jag få tillgång till rätt kurser i kursvalet?
  • Hur hanterar jag som arkitektur- och teknikstudent om jag ska genomföra dubbla masterprogram och göra kursval till det som jag inte är antagen på just nu?
  • Jag är RIU-student. Hur gör jag kursvalet?
  • Ska jag som student på basåret ZBASS göra kursval?
  • Hur ska jag välja kurser om jag är inresande utbytesstudent?
  • Jag är avstängd. Får jag göra kursval?
  • Jag är doktorand. Hur gör jag kursvalet?​​

  Allmänna frågor om kursval

  ​Fråga: Hur vet jag om jag ska göra kursval?
  Svar: Du ska göra kursval om du har obligatoriskt valbart/valbart utrymme i programplan för den läsperiod/de läsperioder som kursvalet gäller. Om det gäller dig kommer du att få kursvalsinformation från ditt program i samband med att kursvalet är öppet. Studenter som enligt sin programplan endast ska läsa obligatoriska kurser i den aktuella perioden ska inte göra något kursval.
  Se även "Fråga: Jag ser inga kurser på antagning.se".

  Fråga: Ska jag välja programmets obligatoriska kurser?

  Svar: Nej, du ska inte välja obligatoriska kurser. Däremot måste du registrera dig på de obligatoriska kurserna i Ladok under registreringsperioden.

  Fråga: Hur gör jag kursval?

  Svar: Du gör kursvalet via antagning.se​. Information om hur du ska hantera valet kommer att ges under kursvalsinformation för ditt program och finns på Studentportalens sidor om kursval.

  Fråga: När är kursvalet öppet?

  Svar: Chalmers har kursval inom program tre gånger per år.
  Se Studentportalens sidor om kursval.

  Fråga: Hur ska jag göra om jag vill läsa över nominell fart, de vill säga läsa fler poäng än vanligt i en läsperiod? 

  Svar: Välj den extra kurs som du är intresserad av inom perioden för sen anmälan. Datum för sen anmälan publiceras på Studentportalen – se informationssidan för aktuellt kursval. 

  Fråga: Vad händer om jag inte hinner eller missar att göra kursval inom anvisad period?​

  Svar: Du kommer kunna göra kursval i sen anmälan-perioden. Datum för sen anmälan publiceras på Studentportalen ​– se informationssidan för aktuellt kursval. Eftersom urval redan är gjort kommer de kurser som blivit fulla inte att vara öppna för sen anmälan. Val som görs inom perioden får lägst prioritet och du kommer placeras längst bak i reservlistor om kursen är full. Även sen anmälan görs på antagning.se.
  ​Om rubriken och siffran inte finns så är kursen platsobegränsad.​

  Problem med antagning.se​

  Fråga:  Jag har inte tillgång till att göra kursval på antagning.se. Vad ska jag göra?
  Svar: Om du inte kan logga in med CID, logga in med ditt antagning.se-konto. Om du fortfarande inte kan göra kursval så ska du ta kontakt genom detta formulär. Observera att formuläret bara är öppet under tiden för kursval. 

  Fråga:  Jag har tidigare studerat vid Chalmers men jag har inget aktivt datorkonto. Hur ska jag göra kursval?

  Svar: Om du gör ditt kursval på antagning.se med ditt antagning.se-konto samt sedan använder ditt antagning.se-konto för att registrera dig på kursen i Ladok så kommer ditt datorkonto att återaktiveras.

  Fråga: Jag ser inga kurser på antagning.se

  Svar:  Se först och främst om du ska göra ett ordinarie kursval för denna period. Det ser du på frågan "Hur vet jag om jag ska göra kursval?" i FAQ. Kontakta din studievägledare om du tillhör ett tidigare antagningsår, inte studerar i fas med din programplan eller har individuell studieplan.

  Om du har säkerställt att du ska göra kursval ska du söka fram kurserna genom att välja rätt termin samt välja kurser på Chalmers. (Klicka inte i "Visa endast kurser inom mitt program som jag kan söka" under Val för programstudenter. Du ser då färre kurser.)

  Ser du fortfarande inga kurser så ta kontakt genom att använda formuläret nedan.
  Kontaktformulär​

  Fråga: Jag ser bara kurser på svenska/engelska

  Svar: Samtliga kurser på antagning.se har sitt svenska namn, även kurser på avancerad nivå. På universityadmissions.se kommer samtliga kurser synas med sitt engelska namn, även kurser på grundnivå.​

  Antagning och urval, generellt

  Fråga: Spelar det någon roll när jag ansöker under kursvalet?
  Svar: Nej, under ordinarie ansökningsomgång spelar det ingen roll när du ansöker så länge som du söker i tid. Under sen anmälan däremot så görs urval enligt principen först till kvarn per ansökningsdag (tid på dygnet spelar ingen roll). För mer information om urval se fråga ”Hur kommer urval till kurser att ske?”

  Fråga: Hur kommer urval till kurser att ske?

  Svar: Till platsbegränsade kurser som har fler sökande än antalet platser sker urval enligt kriterierna i följande beslut.


  Kort sammanfattning av beslutsinnehållet: Urval sker utefter vilket värde kursen har relaterat till din programplan; obligatoriskt valbar, valbar eller utanför programplan. Om det därefter behöver göras urval mellan studenter så görs det genom i första hand högst antalet poäng inom aktuellt utbildningsprogram och därefter lottning vid samma antal poäng. Betygsmedelvärde används alltså inte som urvalskriterium. 

  I sen anmälan-perioden sker urval efter först-till-kvarnprincipen per anmälningsdag (tid på dygnet spelar ingen roll) och därefter lottning. Du har störst chans att få plats i en kurs om du söker den under sen anmälan-periodens första dag. Kursens värde i programplan och högst antal tagna poäng har ingen påverkan i sen anmälan-period.

  Fråga: Varför har jag inte fått mitt antagningsbesked? 

  Svar: Se till att du har en korrekt e-postadress på antagning.se eftersom antagningsbesked och eventuellt besked om reservantagning skickas till den e-postadressen. Kontrollera även om det råkat hamna i skräppost. ​

  Fråga: Jag fick inte kurser för heltid/jag fick inte alla mina valda kurser. Vad gör jag?

  Svar (gäller endast kursval till läsperiod 1 eller läsperiod 2): Du kan göra en sen anmälan för att välja ytterligare kurser i läsperioden.
  Svar (gäller endast kursval till vårterminen, läsperiod 3-4): Under svarsperioden svarar du på de erbjudande du har fått. Är du placerad i reservkö på någon kurs du vill läsa så är det viktigt att du tackar ja för att behålla din reservplats. Du kan sedan göra en sen anmälan för att välja ytterligare kurser.

  Fråga: Jag står på reservlistan för mitt förstahandsval, och har blivit antagen till en lägre prioriterad kurs. Förlorar jag min reservplats om jag registrerar mig på den kurs jag är antagen till?

  Svar: Nej. Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok på kurserna under angiven registreringsperiod. Skulle du senare bli reservantagen till en högre prioriterad kurs är det dock viktigt att du lämnar återbud till den kurs/de kurser du inte ska läsa.

  Fråga: Jag står på reservlista, när får jag reda på om jag kan få en plats på kursen?​

  Svar: Om det blir platser lediga sker reservantagning löpande från att ordinarie antagningsbesked har skickats ut, dock senast sista dag för registrering på kursen. Glöm inte att registrera dig i Ladok på den kurs/de kurser du har fått en plats på. Att du registrerar dig på dina lägre rankade val innebär inte att du förlorar möjligheten att bli reservantagen på högre rankade val. 

  Fråga: Hur många poäng kommer jag kunna bli antagen till i kursvalet?

  Svar: Du kommer att kunna bli antagen till så många poäng som valbarheten i din programplan omfattar.

  Fråga: Varför är det två urval i kursvalet? (gäller endast kursval till VT, läsperiod 3-4)​

  Svar: Eftersom kurser söks för två läsperioder, LP3 och LP4, så behövs det två urval. Efter första urvalet kan du ha blivit antagen till fel antal kurser per läsperiod. Genom att lämna svar efter första urvalet så kommer du att kunna justera så att du blir antagen till rätt antal kurser per läsperiod. (gäller endast kursval till vårterminen, läsperiod 3-4​)​

  Fråga: Vad händer om jag inte tackar ja till mina tilldelade kurser efter urval 1? (gäller endast kursval till VT, läsperiod 3-4)​

  Svar: Tackar du inte ja till ditt erbjudande förlorar du din plats. Är kurser platsbegränsad och det finns en reservlista kommer en annan student att tilldelas din plats. (gäller endast kursval till vårterminen, läsperiod 3-4​)

  Fråga: Måste jag tacka ja till min reservplats? (gäller endast kursval till VT, läsperiod 3-4)

  Svar: Vill du stå med i reservlistan behöver du tacka ja till din reservplats. Tackar du ja finns en möjlighet att du erbjuds kursen. Tackar du nej eller om du glömmer att tacka ja förlorar du din plats i reservlistan. (gäller endast kursval till vårterminen, läsperiod 3-4​)

  Fråga: Jag har blivit antagen till fel antal kurser i en läsperiod. Vad gör jag nu? (gäller endast kursval till VT, läsperiod 3-4)​

  Svar: Om du har fått fel antal kurser för en eller flera läsperioder behöver du tacka ja till de kurser som du vill läsa, samt tacka nej till de du inte vill läsa. I perioden för sen anmälan kan du söka andra kurser så att du får rätt antal kurser per läsperiod. (gäller endast kursval till vårterminen, läsperiod 3-4)

  ​Fråga: Hur många kurser ska jag välja i kursvalet?

  ​Svar: Du ska välja det antal kurser som motsvarar det valbara utrymmet i din programplan. Du rekommenderas också att välja minst en, helst två, reservkurser för varje kurs som är platsbegränsad.

  Fråga: Hur ser jag om en kurs är platsbegränsad/platsobegränsad?

  Svar: Om det i kursplanen finns en rubrik ”Max antal deltagare” med efterföljande siffra så är kursen platsbegränsad. Om rubriken och siffran inte finns så är kursen platsobegränsad.

  Fråga: Hur många val kommer jag kunna göra i kursvalet?

  Svar: Om du gör kursval till läsperiod 1 eller till läsperiod 2 kommer du att kunna göra maximalt åtta val. Om du gör kursval till vårterminen, läsperiod 3 och 4, kommer du att kunna göra maximalt nio val. Du behöver endast välja reservkurser för platsbegränsade kurser. I kursplanen framgår det om en kurs är platsbegränsad. För varje platsbegränsad kurs rekommenderas du välja minst en reservkurs. För platsobegränsade kurser behövs inga reservkurser väljas. Om du gör maximalt antal val från början så kommer du inte kunna lägga till något mer val i en eventuell sen anmälan. Använd detta formulär om du har använt alla dina val.

  Fråga: Jag har varit registrerad på en kurs tidigare, ska jag välja den i kursvalet?

  Svar: Nej, om du tidigare har varit registrerad på en kurs ska du omregistrera dig på kursen när registreringsperioden öppnar. Om du däremot har tidigt avbrott på kurs så räknas det som en återtagen registrering, då behöver du söka kurs igen.

  Fråga: Har jag tillgång till att söka alla kurser på Chalmers i kursvalet på antagning.se?

  Svar: Alla kurser är inte möjliga att söka på grund av begränsningar i antal platser eller i vilka program som har tillgång till kurserna. Du behöver också själv kontrollera att kursen inte överlappar med annan kurs i din programplan samt att kursen kan ingå i examen.

  Fråga: Kommer jag kunna prioritera kurser?

  Svar: Ja, du kommer kunna prioritera ordning på kurserna på antagning.se. Ändrar du din prioriteringsordning efter sista anmälningsdag räknas den ändringen som en sen anmälan.

  Fråga: Hur ska jag prioritera mina kurser på antagning.se?

  Svar: Den kurs/de kurser du helst vill läsa ska läggas överst i din lista, därefter lägger du eventuella reservkurser. Läs mer på Studentportalens sidor om kursval.

  Fråga: Kommer jag kunna prioritera om kurser i sen anmälan?

  Svar: Nej, din första prioritets-ordning gäller när du lägger till kurser i sen anmälan.

  Fråga: Var hittar jag min programplan?

  Svar: Sök efter ditt program i Sök i programutbud.

  Fråga: Mitt program har inriktningsval, hur ska jag göra?

  Svar: Endast ett fåtal program har inriktningsval. Inriktningsval görs i Ladok och du kommer att få information från ditt program om det gäller dig. Har du frågor om inriktningsval kan du kontakta utbildningssekreteraren ​för ditt program.

  Fråga: Kan jag välja kurser som sträcker sig över flera läsperioder?

  Svar: Ja. Du väljer sådana kurser i det kursval som gäller den läsperiod då kursen startar.

  Fråga: I kursplanen står ”Endast för studenter med kursen i programplan”. Kan jag välja kursen ändå? 

  Svar: Kurser med den markeringen kan bara väljas av studenter i den/de program som har kursen i sin programplan, med två undantag:
  1. Om du är masterstudent och du behöver en kurs till ditt kandidatprogram för att uppnå examensfodringar för kandidatprogrammet. Se i så fall fråga ” Vad ska jag göra om jag vill välja en kurs som ska ingå i min examen på grundnivå även om jag numera går ett masterprogram?”

  2) ​Om du är student på grundnivå och behöver läsa en specifik kurs för att bli behörig att söka ett masterprogram. Se i så fall fråga " Vilka kurser behöver jag läsa för att bli behörig till ett masterprogram och hur får jag tillgång ifall kurs är låst för enbart studenter inom vissa program?”

  Fråga: Jag läser ett masterprogram och ska välja kurser som ska ingå som valfria poäng i min examen. Vilka kurser kan jag välja?

  Svar: Kurser som ska ingå som valfria poäng i masterexamen:
  • måste vara på högskolenivå (men kan vara på kandidatnivå/grundnivå).
  • kan vara inom andra huvudområden än masterprogrammets huvudområde.
  • får inte innehållsmässigt överlappa med (vara samma som) andra kurser som ingår i kandidat- eller masterexamen.
  • får inte ha legat till grund för antagning till masterprogrammet (eller överlappa innehållsmässigt med kurser som gjort det).
  Observera att andra regler gäller för valfria kurser i grundprogram!
  Om du är osäker på om du kan ha med en kurs som valfri i din examen, kontakta utbildningssekreteraren ​för ditt program.

  Fråga: Vilka kurser behöver jag läsa för att bli behörig till ett masterprogram och hur får jag tillgång ifall kurs är låst för enbart studenter inom vissa program?

  Svar: Vissa mastersprogram har kursspecifika förkunskapskrav. Informationen finns i Chalmers antagningsordning med bilagor.
  Vissa kurser är inte möjliga att välja via antagning.se då de är låsta till studenter inom vissa program. Om du som student behöver tillgång till specifik kompletteringskurs för att bli behörig till masterprogram, och kursen inte kan väljas på antagning.se, ska du kontakta utbildningssekreteraren ​för ditt program. Om du får tillgång till kurs, kom ihåg att lämna återbud till motsvarande antal kurser på antagning.se innan du hunnit registrerat dig i Ladok. Om du har hunnit registrera dig i Ladok lämna återbud både i Ladok och på antagning.se.

  Grundnivå/avancerad nivå?

  Fråga: Kan jag som student på grundnivå söka kurser på avancerad nivå?
  Svar: Nej. Men om en kurs på avancerad nivå ingår i programplan för program på grundnivå så kommer du kunna söka kursen.

  Fråga: Kan jag som student på avancerad nivå söka kurser på grundnivå?

  Svar: Ja, men kurser som har kursspråk svenska på grundnivå kommer att kräva Svenska 3-behörighet. Du behöver kontrollera att förkunskapskrav är uppfyllda samt att kurs kan ingå i din examen.

  Fråga: Vad händer om jag har ett aktivt program på grundnivå och ett masterprogram samtidigt? För vilket program gör jag då val i kursvalet?

  Svar: Studenter gör kursval tillhörande det program som är på högst utbildningsnivå. Du kommer inte kunna göra kursval för flera program samtidigt. Om du behöver ändra program för kursval till program på lägre utbildningsnivå kontakta din utbildningssekreterare.

  Fråga: Vad ska jag göra om jag vill välja en kurs som ska ingå i min examen på grundnivå även om jag numera går ett masterprogram?

  Svar: Om kursen är öppen för studenter utanför programplan så kommer du kunna söka den på antagning.se. Om du ska studera enligt ordinarie studietakt kan du lägga till kursen i ordinarie ansökningsomgång. Om du vill söka kursen utöver ordinarie studietakt så ska du lägga till kursen i sen anmälan. Om kursen behövs för att uppnå examensfordringar för ditt program på grundnivå behöver du efter att du har blivit antagen till kurs kontakta utbildningssekreterare för att få kursen flyttad i Ladok från ditt masterprogram till ditt program på grundnivå.

  Om kursen inte är öppen för studenter utanför programplan så kommer du inte att kunna söka kursen på antagning.se eftersom du numera ses som en masterstudent på antagning.se. Kontakta då din studievägledare för vidare handläggning. Om du ska studera enligt ordinarie studietakt kom ihåg att tacka nej eller lämna återbud till motsvarande antal kurser på antagning.se.

  Fråga: Hur gör jag återanmälan till kurs?

  Svar: Om du har blivit struken till kurs på grund av att du redan blivit antagen till för många poäng eller för att du missade att tacka ja kan du göra en återanmälan under perioden för sen anmälan. Observera att du inte kan göra en återanmälan förrän första dagen för sen anmälan. Du behöver inte ladda upp några dokument för att styrka din anmälan. 

   Läs mer om hur du gör en återanmälan

  Fråga: Hur och när lämnar jag återbud?​

  Svar: Så snart du vet att du inte ska läsa en kurs/kurser ska du lämna återbud till den/dem så att studenter på eventuell reservlista kan få plats i kursen i stället och så att lärare får korrekta listor på kursdeltagare. Gör så här:
  1. Lämna återbud i Ladok genom att klicka på Visa mer vid aktuell kurs och klicka på Jag vill inte läsa denna utbildning.

  2. Lämna återbud på antagning.se genom att klicka på Jag vill INTE läsa utbildningen vid den aktuella kursen.
  Obs! Om du lämnar återbud nära kursstart är det inte längre möjligt att lämna återbud på antagning.se – då räcker det att du gör det i Ladok.

  Fråga: Jag har använt alla mina valalternativ men behöver göra ytterligare val i sen anmälan. Vad gör jag nu?

  Svar: Se fråga ”Hur många val kommer jag kunna göra i kursvalet?”

  Fråga: Kan jag bli antagen till mer än heltidsstudier i sen anmälan?

  Svar: Sen anmälan-perioden har ingen antagningsgräns. Kontrollera så att du bara är antagen till de kurser du kommer att deltaga i. Kom ihåg att lämna återbud till kurser du inte ska deltaga i för att inte uppta plats för andra studenter.

  Fråga: Hur sker urval vid sen anmälan?

  Svar: Se fråga "Hur kommer urval till kurser att ske?".

  Fråga: När får jag svar på min sena anmälan?

  Svar: Som tidigast tre-fyra arbetsdagar efter din anmälan.

  Fråga: Varför har jag blivit reservplacerad under sen anmälan-period trots att det finns lediga platser på kursen?

  Svar: Om en kurs som du har sökt, under sen anmälan-period, är platsbegränsad så kommer du först få information om att du är reservplacerad. Om det sedan finns platser kvar kommer det inom kort därefter finnas möjlighet att bli antagen. Om du blir antagen eller inte beror dock på frågan "Hur kommer urval till kurser att ske?".


  Fråga: Hur ska jag göra kursval om jag är avgiftsskyldig student?

  Svar: Du ska göra kursval på universityadmissions.se enligt samma tidsplan som alla andra Chalmers programstudenter.

  Fråga: Hur ska jag göra kursval om jag är en Double Degree-student?

  Svar: Du ska göra kursval på universityadmissions.se enligt samma tidsplan som alla andra Chalmers programstudenter.

  Fråga: Hur ska jag göra kursval om jag har individuell studieplan?

  Svar: Du ska inte göra ditt val på antagning.se. Kontakta din studievägledare för mer information.

  Fråga: Jag är aktiv på ett numera nedlagt program vid Chalmers. Hur kommer jag få tillgång till rätt kurser i kursvalet?

  Svar: Du är kopplad till motsvarande aktivt program i Chalmers utbildningsutbud. Du kommer då ha tillgång till de kurser som motsvarar det programmet.

  Fråga: Hur hanterar jag som arkitektur- och teknikstudent om jag ska genomföra dubbla masterprogram och göra kursval till det som jag inte är antagen på just nu?

  Svar: Du kommer att vara kopplad i kursvalet till det program som du är aktiv på just nu. Om du ska göra kursval för ett annat program kontakta din utbildningssekreterare.

  Fråga: Jag är RIU-student. Hur gör jag kursvalet?

  Svar: Kan du göra ditt kursval på antagning.se så gör du ditt kursval där. Kan du inte göra ditt kursval på antagning.se hittar du kontaktuppgifter här.

  Fråga: Ska jag som student på basåret ZBASS göra kursval?

  Svar: Ja om du tillhör ZBASS-basåret ska du göra kursval på antagning.se. Men tillhör du ZBARD-basåret på distans så ska du inte göra något kursval.

  Fråga: Hur ska jag välja kurser om jag är inresande utbytesstudent?

  Svar: Du ska inte göra ditt val på antagning.se. Du väljer kurser i din ansökan till Chalmers i MoveOn. Information om ansökan får du i efter nominering från ditt hemuniversitet. Läs mer här.

  Fråga: Jag är avstängd. Får jag göra kursval?

  Svar: Ja, du gör ditt kursval precis som vanligt. Har du problem med att göra ditt kursval så ta kontakt via detta formulär.

  Fråga: Jag är doktorand. Hur gör jag kursvalet?

  Svar: Du ska inte välja kurser på antagning.se. Gör kursval enligt de ordinarie rutiner som finns på din institution.
  ​​
  ​​

  Sidansvarig Publicerad: fr 10 jun 2022.