FAQ - Kursval

På den här sidan har vi samlat frågor och svar om hur du gör kursval. Klicka på länkarna nedan för att direkt komma till svaren på frågorna under vald kategori. 

Återanmälan, sen anmälan och återbud ​

 • Hur gör jag återanmälan till kurs?
 • ​​Kan jag bli antagen till mer än heltidsstudier i sen anmälan?
 • ​Hur sker urval vid sen anmälan?​
 • När får jag svar på min sena anmälan?
 • Varför har jag blivit reservplacerad under sen anmälan-period trots att det finns lediga platser på kursen?
 • ​Jag har använt alla mina nio val men behöver göra ytterligare val i sen anmälan. Vad gör jag nu?
 • Hur och när lämnar jag återbud?

Antagning och urval 

 • Spelar det någon roll när jag ansöker under kursvalet?
 • Hur kommer urval till kurser att ske? 
 • Jag fick inte kurser för heltid/jag fick inte alla mina valda kurser. Vad gör jag? 
 • Jag har fått fel antal kurser i en läsperiod. Vad gör jag nu? 
 • Vad händer om jag inte tackat ja till mina tilldelade kurser?
 • Måste jag tacka ja till min reservplats?
 • Varför har jag inte fått mitt antagningsbesked?

Allmänna frågor om kursval ​

 • Varför väljer Chalmers att byta system för kursval? 
 • Hur gör jag kursval?​​ ​
 • Hur vet jag om jag ska göra kursval? ​
 • Hur många poäng kommer jag kunna bli antagen till i kursvalet? 
 • Vad händer om jag inte hinner eller missar att göra kursval inom anvisad period? 
 • Har jag tillgång till att söka alla kurser på Chalmers i kursvalet på antagning.se? 
 • Hur ska jag göra om jag vill läsa över nominell fart, de vill säga läsa fler poäng än vanligt i en läsperiod? 
 • Jag är avstängd. Får jag göra kursval? 
 • Vilka kurser behöver jag läsa för att bli behörig till ett mastersprogram och hur får jag tillgång ifall kurs är låst för enbart studenter inom vissa program? 
 • Hur ser jag om en kurs är platsbegränsad/platsobegränsad?

Programplan/inriktningsval

 • Var hittar jag min programplan? 
 • Har mitt program inriktningsval, och hur ska jag göra?

Problem med antagning.se

 • Jag har inte tillgång till att göra kursval på antagning.se. Vad ska jag göra? 
 • Jag har tidigare studerat vid Chalmers men jag har inget aktivt datorkonto. Hur ska jag göra kursval? 
 • Jag ser inga kurser på antagning.se 
 • Jag ser bara kurser på svenska/engelska 

Val och prioritering av kurser 

 • Kommer jag kunna prioritera kurser? 
 • Kommer jag kunna prioritera om kurser i sen anmälan? 
 • Hur många val kommer jag kunna göra i kursvalet? 
 • Jag har varit registrerad på en kurs tidigare, ska jag välja den i kursvalet? 
 • Ska jag välja programmets obligatoriska kurser? 
 • Kan jag välja kurser som sträcker sig över flera läsperioder? 
 • Hur många kurser ska jag välja i kursvalet?

Grundnivå/avancerad nivå? 

 • Kan jag som student på grundnivå söka kurser på avancerad nivå? 
 • Kan jag som student på avancerad nivå söka kurser på grundnivå? 
 • Vad kommer hända om jag har ett aktivt kandidatprogram och ett masterprogram samtidigt? För vilket program gör jag då val i kursvalet? 
 • Vad ska jag göra om jag vill välja en kurs som ska ingå i min kandidatexamen även om jag numera går ett masterprogram?​

Kursval för specifika studentgrupper 

 • Hur hanterar jag som arkitektur- och teknikstudent om jag ska genomföra dubbla masterprogram och göra kursval till det som jag inte är antagen på just nu? 
 • Jag är aktiv på ett numera nedlagt program vid Chalmers. Hur kommer jag få tillgång till rätt kurser i kursvalet?
 • Ska jag som student på basåret ZBASS göra kursval? 
 • Hur ska jag göra kursval om jag har individuell studieplan? 
 • Hur ska jag välja kurser om jag är inresande utbytesstudent? 
 • Hur ska jag göra kursval om jag är avgiftsskyldig student? 
 • Hur ska jag göra kursval om jag är en Double Degree-student? 
 • Jag är RIU-student. Hur gör jag kursvalet?​
 • Jag är doktorand. Hur gör jag kursvalet?

Fråga: Hur gör jag återanmälan till kurs?

Svar: Om du har blivit struken till kurs på grund av att du redan blivit antagen till för många poäng eller för att du missade att tacka ja. Då kan du göra en återanmälan under perioden för sen anmälan. Observera att du inte kan göra en återanmälan förrän första dagen för sen anmälan. Du behöver inte ladda upp några dokument för att styrka din anmälan. Läs mer här om hur du gör en återanmälan. ​

Fråga: Kan jag bli antagen till mer än heltidsstudier i sen anmälan?

Svar: Sen anmälan-perioden har ingen antagningsgräns. Kontrollera så att du bara är antagen till de kurser du kommer att deltaga i. Kom ihåg att lämna återbud till kurser du inte ska deltaga i för att inte uppta plats för andra studenter.

Fråga: Hur sker urval vid sen anmälan?

Svar: Se fråga "Hur kommer urval till kurser att ske?"

Fråga: När får jag svar på min sena anmälan?

Svar: Som tidigast tre-fyra arbetsdagar efter din anmälan.

Fråga: Varför har jag blivit reservplacerad under sen anmälan-period trots att det finns lediga platser på kursen?

Svar: Om en sökt kurs under sen anmälan-period är platsbegränsad så kommer du först få information om att du är reservplacerad. Om det sedan finns platser kvar kommer det inom kort därefter finnas möjlighet att bli antagen. Om du blir antagen eller inte beror dock på fråga "Hur kommer urval till kurser att ske?"​.

Fråga: Jag har använt alla mina nio val men behöver göra ytterligare val i sen anmälan. Vad gör jag nu?

Svar: Se fråga ”Hur många val kommer jag kunna göra i kursvalet?”

Fråga: Hur och när lämnar jag återbud? 

Svar: Fram till att du har registrerat dig på kurs så lämnar du återbud på antagning.se. Om du har hunnit registrera dig på kurs så behöver du lämna återbud i Ladok (och på antagning.se fram till sista registreringsdag).

Det är väldigt viktigt att du lämnar återbud till kurser du inte ska delta i; dels för att inte uppta plats för andra studenter och dels för att examinator ska kunna få en korrekt deltagarlista. 

Antagning och urval

Fråga: Spelar det någon roll när jag ansöker under kursvalet?
Svar: Nej, under ordinarie ansökningsomgång spelar det ingen roll när du ansöker så länge som du söker i tid. Under sen anmälan däremot så görs urval per ansökningsdag. För mer information om urval se fråga ”Hur kommer urval till kurser att ske?”

Fråga: Hur kommer urval till kurser att ske?

Svar: Som utgångspunkt kom ihåg att du aldrig ska välja dina obligatoriska kurser på antagning.se. Urval behövs bara göras på platsbegränsade kurser. I följande beslut finns information om urvalskriterier​​. 

Urval sker utefter vilket värde kursen har relaterat till din programplan; obligatoriskt valbar, valbar eller utanför programplan. Om det därefter behöver göras urval mellan studenter så görs det genom i första hand högst antalet poäng inom aktuellt utbildningsprogram och därefter lottning vid samma antal poäng. Betygsmedelvärde används alltså inte som urvalskriterium. 

I sen anmälan-period sker urval utefter anmälningsdag och därefter lottning. Kursens värde i programplan och högst antal tagna poäng har ingen påverkan i sen anmälan-period. 

Fråga: Jag fick inte kurser för heltid/jag fick inte alla mina valda kurser. Vad gör jag?

Svar: Under svarsperioden svarar du på de erbjudande du fick. Är du placerad i reservkö på någon kurs du vill läsa så är det viktigt att du tackar ja för att behålla din reservplats. I valperioden kan du göra en sen anmälan för att få kurser i läsperioden du saknar. 

Fråga: Jag har blivit antagen till fel antal kurser i en läsperiod. Vad gör jag nu?

Svar: Om du har fått fel antal kurser för en eller flera läsperioder behöver du tacka ja till de kurser som du vill läsa, samt tacka nej till de du inte vill läsa. När kursvalet öppnar igen kan du göra en sen anmälan till kurser som det finns platser på.

Fråga: Vad händer om jag inte tackat ja till mina tilldelade kurser?

Svar: Tackar du inte ja till ditt erbjudande går erbjudandet tillbaka. Är kurser platsbegränsad och det finns en reservlista kommer en annan student att tilldelas din plats. 

Fråga: Måste jag tacka ja till min reservplats?

Svar: Vill du stå med i reservlistan behöver du tacka ja till din reservplats. Tackar du ja finns en möjlighet att du erbjuds kursen. Tackar du nej eller om du glömmer att tacka ja försvinner din plats i reservlistan.

Varför har jag inte fått mitt antagningsbesked? 

Svar: Se till att du har en korrekt e-postadress på antagning.se eftersom antagningsbesked och eventuellt besked om reservantagning skickas till den e-postadressen.​

Allmänna frågor om kursval

Fråga: Varför väljer Chalmers att byta system för kursval?

Svar: Chalmers väljer att byta system för kursval för att ersätta utgående programvara vilket även ska underlätta kursvalet för studenter och anställda genom att kursval genomförs i bekant nationell programvara. 

Fråga: Hur gör jag kursval?​

Svar: Du gör kursvalet via antagning.se. Information om hur du ska hantera valet kommer att finns under kursvalsinformationer samt på Studentportalens sida om kursval.​

Fråga: Hur vet jag om jag ska göra kursval?

Svar: Du ska göra kursval ifall du har obligatoriskt valbart/valbart utrymme i programplan för den perioden som kursvalet gäller. Du kommer även på kursvalsinformationer få information om att du ska genomföra kursval. Om du enligt programplan inte har valbart utrymme under den period som kursvalet syftar till ska du inte göra kursval. Se även "Fråga: Jag ser inga kurser på antagning.se​".

Fråga:  Hur många poäng kommer jag kunna bli antagen till i kursvalet?

Svar: Du kommer bli antagen till så många poäng som valbarheten i din programplan omfattar. Detta värde sätts per program och har kontrollerats av handläggare. 

Fråga: Vad händer om jag inte hinner eller missar att göra kursval inom anvisad period?

Svar: Du kommer kunna göra kursval i sen anmälan-perioden enligt tidsplan som finns på Studentportalens sida om kursval. Du kommer då dock bara ha tillgång till de kurser som har platser kvar. 

Fråga: Har jag tillgång till att söka alla kurser på Chalmers i kursvalet på antagning.se?

Svar: Alla kurser är inte möjliga att söka på grund av begränsningar i antal platser eller i vilka program som har tillgång till kurserna. Du behöver också själv kontrollera att kursen inte överlappar med annan kurs i din programplan samt att kursen kan ingå i examen. 

Läs mer om hur du söker till Tracks här​

Fråga: Hur ska jag göra om jag vill läsa över nominell fart, de vill säga läsa fler poäng än vanligt i en läsperiod? 

Svar: Välj den extra kurs som du är intresserad av inom anvisad sen anmälan period vars datum finns publicerat i Studentportalens sida om kursvalet.  ​

Fråga: Jag är avstängd. Får jag göra kursval?

Svar: Ja, du gör ditt kursval precis som vanligt. Har du problem med att göra ditt kursval så ta kontakta via detta formulär. Observera att formuläret bara är öppet under tiden för kursval. 

Fråga: Vilka kurser behöver jag läsa för att bli behörig till ett mastersprogram och hur får jag tillgång ifall kurs är låst för enbart studenter inom vissa program?

Svar: Vissa mastersprogram har kursspecifika förkunskapskrav. Du hittar dessa i antagningsordningen som du hittar här​.

Vissa kurser har inte varit möjliga att välja via antagning.se då de har varit låsta till studenter inom vissa program. Om du som student behöver tillgång till specifik kompletteringskurs för att bli behörig till masterprogram som inte har kunnat väljas på antagning.se så ber vi dig kontakta din utbildningssekreterare. Om du får tillgång till kurs, kom ihåg att lämna återbud till motsvarande antal kurser på antagning.se innan du hunnit registrerat dig i Ladok. Om du har hunnit registrera dig i LADOK lämna återbud både i Ladok och på antagning.se. 

Fråga: Hur ser jag om en kurs är platsbegränsad/platsobegränsad?

Svar: Om det i kursplanen finns en rubrik Max antal deltagare med efterföljande siffra så är kursen platsbegränsad. Om rubriken och siffran inte finns så är kursen platsobegränsad.

Programplan/inriktningsval​

Fråga: Vad hittar jag min programplan?

Svar: Sök efter ditt program i Sök i programutbud

Fråga: Har mitt program inriktningsval, och hur ska jag göra?

Svar: Om du är en student på ett program med en inriktning som påbörjas till hösten ska du redan ha genomfört ett inriktningsval. Om du har missat att göra ett inriktningsval, ta kontakt med din utbildningssekreterare.

Fråga: Kan jag som student söka och bli antagen till kurs som inte finns i min programplan som i kursplanen uttrycks som ”Endast för studenter med kursen i programplan”? 

Svar: Nej. Men om du är masterstudent och du behöver en kurs till ditt kandidatprogram för att uppnå examensfodringar för kandidatprogrammet, se fråga ”Vad ska jag göra om jag vill välja en kurs som ska ingå i min kandidatexamen även om jag numera går ett masterprogram?”

Problem med antagning.se​

Fråga:  Jag har inte tillgång till att göra kursval på antagning.se. Vad ska jag göra?
Svar: Om du inte kan logga in med CID, logga in med ditt antagning.se-konto. Om du fortfarande inte kan göra kursval så ska du ta kontakt genom detta formulär. Observera att formuläret bara är öppet under tiden för kursval. 

Fråga:  Jag har tidigare studerat vid Chalmers men jag har inget aktivt datorkonto. Hur ska jag göra kursval?

Svar: Om du gör ditt kursval på antagning.se med ditt antagning.se-konto samt sedan använder ditt antagning.se-konto för att registrera dig på kursen i Ladok så kommer ditt datorkonto att återaktiveras.

Fråga: Jag ser inga kurser på antagning.se

Svar:  Se först och främst om du ska göra ett ordinarie kursval för denna period. Det ser du på frågan "Hur vet jag om jag ska göra kursval?" i FAQ. Om du inte ser kurser så beror det i första hand på att du inte är upplagd för att göra kursval. Kontakta din studievägledare om du tillhör ett tidigare antagningsår, inte studerar i fas med din programplan eller har individuell studieplan. Kontakta din utbildningssekreterare i övriga fall.

Om du har säkerställt att du ska göra kursval ska du söka fram kurserna genom att välja rätt termin samt välja kurser på Chalmers. Ser du fortfarande inga kurser så ta kontakt genom att använda detta formuläret. Observera att formuläret bara är öppet under tiden för kursval. 

(Klicka inte i "Visa endast kurser inom mitt program som jag kan söka" under Val för programstudenter​. Du ser då färre kurser.)​​

Fråga: Jag ser bara kurser på svenska/engelska

Svar: Samtliga kurser på antagning.se har sitt svenska namn, även kurser på avancerad nivå. På universityadmissions.se kommer samtliga kurser synas med sitt engelska namn, även kurser på grundnivå.

Fråga: Kommer jag kunna prioritera kurser?

Svar: Ja, du kommer kunna prioritera ordning på kurserna på antagning.se. Ändrar du din prioriteringsordning efter sista anmälningsdag räknas den ändringen som en sen anmälan.

Fråga:  Kommer jag kunna prioritera om kurser i sen anmälan?

Svar: Nej, din första prioritets-ordning gäller när du lägger till kurser i sen anmälan.  

Fråga:  Hur många val kommer jag kunna göra i kursvalet?

Du kommer kunna göra maximalt nio val. Du behöver endast välja reservkurser för platsbegränsade kurser. I kursplanen framgår det om en kurs är platsbegränsad. För varje platsbegränsad kurs rekommenderas du välja minst en reservkurs. För platsobegränsade kurser behövs inga reservkurser väljas. Om du gör nio val från början så kommer du inte kunna lägga till något mer val i en eventuell sen anmälan. Maila enbart kursval.stodet@chalmers.se​ om det är en fråga som berör att du använt alla dina val. 

Fråga: Jag har varit registrerad på en kurs tidigare, ska jag välja den i kursvalet?

Svar: Nej, om du tidigare har varit registrerad på en kurs ska du omregistrera dig på kursen när registreringsperioden öppnar. Om du däremot har tidigt avbrott på kurs så räknas det som en återtagen registrering, då behöver du söka kurs igen. 

Fråga: Ska jag välja programmets obligatoriska kurser?

Svar: Nej, du ska inte söka obligatoriska kurser. Däremot ska du registrera dig på de obligatoriska kurserna i LADOK under registreringsperioden.

Fråga: Kan jag välja kurser som sträcker sig över flera läsperioder?

Svar: Ja du kommer kunna välja kurser som sträcker sig över både LP1 och LP2 i kursvalet.

Fråga: Hur många kurser ska jag välja i kursvalet?

Svar: Du måste minst välja det antal som du har valbara kurser. Men du rekommenderas starkt att välja minst en, helst två reservkurser för varje kurs som är platsbegränsad.  

Grundnivå/avancerad nivå?

Fråga: Kan jag som student på grundnivå söka kurser på avancerad nivå?
Svar: Nej. Men om en kurs på avancerad nivå ingår i programplan för program på grundnivå så kommer du kunna söka kursen. 

Fråga: Kan jag som student på avancerad nivå söka kurser på grundnivå?

Svar: Ja men kurser som har kursspråk svenska på grundnivå kommer att kräva Svenska 3-behörighet. Du behöver kontrollera att förkunskapskrav är uppfyllda samt att kurs kan ingå i din examen. 

Fråga: Vad kommer hända om jag har ett aktivt program på grundnivå och ett masterprogram samtidigt? För vilket program gör jag då val i kursvalet?

Svar: Studenter gör kursval tillhörande det program som är på högst utbildningsnivå. Du kommer inte kunna göra kursval för flera program samtidigt. Om du behöver ändra program för kursval till program på lägre utbildningsnivå kontakta din utbildningssekreterare. 

Vad ska jag göra om jag vill välja en kurs som ska ingå i min examen på grundnivå även om jag numera går ett masterprogram?

Svar: Om kursen är öppen för studenter utanför programplan så kommer du kunna söka den på antagning.se. Om du ska studera enligt ordinarie studietakt kan du lägga till kursen i ordinarie ansökningsomgång. Om du vill söka kursen utöver ordinarie studietakt så ska du lägga till kursen i sen anmälan. Om kursen behövs för att uppnå examensfordringar för ditt program på grundnivå behöver du efter att du har blivit antagen till kurs kontakta utbildningssekreterare för att få kursen flyttad i Ladok från ditt masterprogram till ditt program på grundnivå.​

Fråga: Hur hanterar jag som arkitektur- och teknikstudent om jag ska genomföra dubbla masterprogram och göra kursval till det som jag inte är antagen på just nu?

Svar: Du kommer att vara kopplad i kursvalet till det program som du är aktiv på just nu. Om du ska göra kursval för ett annat program kontakta din utbildningssekreterare. 

Fråga: Jag är aktiv på ett numera nedlagt program vid Chalmers. Hur kommer jag få tillgång till rätt kurser i kursvalet?

Svar: Du är kopplad till motsvarande aktivt program i Chalmers utbildningsutbud. Du kommer då ha tillgång till de kurser som motsvarar det programmet. 

Fråga: Ska jag som student på basåret ZBASS göra kursval?

Svar: Ja om du tillhör ZBASS-basåret ska du göra kursval på antagning.se. Men tillhör ZBASD-basåret på distans så ska du inte göra något kursval. 

Fråga: Hur ska jag göra kursval om jag har individuell studieplan?

Du ska inte göra ditt val på antagning.se. Kontakta antigen din utbildningssekreterare eller studievägledare beroende på vem du gjort din individuella studieplan med.

Fråga: Hur ska jag välja kurser om jag är inresande utbytesstudent?

Svar: Du ska inte göra ditt val på antagning.se. Du väljer kurser i din ansökan till Chalmers i MoveOn. Information om ansökan får du i efter nominering från ditt hemuniversitet. Läs mer här.

Fråga: Hur ska jag göra kursval om jag är avgiftsskyldig student?

Svar: Du ska göra kursval på universityadmissions.se enligt samma tidsplan som alla andra Chalmers programstudenter. 

Fråga: Hur ska jag göra kursval om jag är en Double Degree-student?

Svar: Du ska göra kursval på universityadmissions.se enligt samma tidsplan som alla andra Chalmers programstudenter. 

Fråga: Jag är RIU-student. Hur gör jag kursvalet?

Svar: Kan du göra ditt kursval på antagning.se så gör du ditt kursval där. Kan du inte göra ditt kursval på antagning.se hittar du kontaktuppgifter här.
​​​​
 Fråga: Jag är doktorand. Hur gör jag kursvalet?

​​​​​​Svar: Du ska inte välja kurser på antagning.se. Gör kursval enligt de ordinarie rutiner som finns på din institution. ​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 03 nov 2021.