Tillgodoräknande

Ansök om tillgodoräknande av hel kurs

Ett tillgodoräknande av hel kurs innebär att en hel kurs från en annan utbildningsanordnare, som motsvarar en viss kurs i grundutbildning, får användas i en examen från Chalmers. Det är utbildningssekreteraren för ditt program som fattar beslut om tillgodoräknanden av hela kurser.

Vill du istället tillgodoräkna dig en del av en kurs (exempelvis en laboration) kontaktar du examinatorn för kursen.
Med tjänsten ”Ansök om och följ tillgodoräknande” kan du ansöka om att tillgodoräkna kurser från andra universitet, i Sverige eller utomlands. Till din ansökan måste du också bifoga information om de kurser du har läst. Handlingarna ska vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. För studier vid svenska lärosäten behöver generellt inte någon studiemeritförteckning (betyg) visas upp, men om du studerat utomlands måste du visa upp originaldokument för din utbildningssekreterare. Du ska dock alltid bifoga en elektronisk kopia.
 
Din utbildningssekreterare som handlägger din ansökan kommer att kommunicera med dig och skicka beslutet till dig via systemet.
 
Läs riktlinjerna för ansökan om tillgodoräknande och vilken dokumentation som krävs nedan. Riktlinjerna beskriver också hur du gör om du vill överklaga ett beslut.
 

Publicerad: to 28 aug 2014. Ändrad: on 01 mar 2017