Studieresultat och intyg

För att se personlig information om dina studieresultat och skapa intyg måste du logga in på Min startsida.

Avslutade kurser

Visar alla dina kurser som är godkända enligt LADOK.

Ej avslutade kurser

Kurser som du har registrering på men inte fått inrapporterade som avslutade.

Alla rapporterade resultat

Här visas alla resultat, även underkända, som är inlagda för dig i LADOK.

Skapa registreringsintyg

Här kan du skapa ett intyg (PDF-fil) över dina registreringar på utbildningar du läst på Chalmers.

Skapa studieintyg

Här kan du skapa ett intyg (PDF-fil) över dina resultat på utbildningar du läst på Chalmers.

Skapa resultatintyg, forskarstudier

Här kan du som forskarstudent skapa ett resultatintyg (PDF-fil) över dina resultat på forskarutbildningar du läst på Chalmers. (Länk leder till Doktoranportalen)

Se skapade och sparade intyg

Dina verifierbara intyg som du sparat listas här. Information om hur många intyg du maximalt får ha framgår.

Betyg

Information om betygssystem, rättelser av felaktiga betyg och annat betygsrelaterat.

Studeranderegler – LADOK

Kort information om vad LADOK är.

Tillgodoräknanden:

Här kan du själv ansöka om tillgodoräknanden och läsa om hur tillgodoräknanden går till. Du finner också de tillgodoräknanden, grundat på studier vid andra universitet och högskolor, som finns inlagda i LADOK.

Min väg mot examen

Här kan du följa dina studier vid Chalmers relaterade till examenskraven för ditt program.

Beställning av studieintyg

Här har du möjlighet att beställa flera typer av intyg till din postadress.

Publicerad: må 05 okt 2009. Ändrad: fr 10 mar 2017