Studieresultat och intyg

Logga in på Min startsida  för att se information om dina studieresultat och skapa intyg.

Avslutade kurser

Visar dina kurser som är godkända enligt LADOK.

Ej avslutade kurser

Kurser som du har registrering på men inte fått inrapporterade som avslutade.

Alla rapporterade resultat OBS! Denna tjänst är stängd i och med byte till nytt LADOK-system!

Här visas dina resultat, även underkända, som är inlagda i LADOK.

Skapa registreringsintyg

Här kan du skapa ett intyg (PDF-fil) över dina registreringar.

Skapa studieintyg

Här kan du skapa ett intyg (PDF-fil) över dina resultat.

Se skapade och sparade intyg

Dina verifierbara intyg som du sparat listas här. Information om hur många intyg du maximalt får ha framgår.

Tillgodoräknanden

Här kan du ansöka om tillgodoräknanden och läsa om hur tillgodoräknanden går till. Du finner också de tillgodoräknanden, grundat på studier vid andra universitet och högskolor, som finns i LADOK.

Min väg mot examen

Här kan du följa dina studier relaterade till examenskraven för ditt program.

Publicerad: må 05 okt 2009. Ändrad: on 09 maj 2018