Alla rapporterade resultat

Tjänsten visar alla resultat, även underkända, som har blivit inrapporterade i LADOK. Godkända kurser markeras med fetstil och godkända prov med en asterisk. Informationen hämtas från en kopia av LADOK som uppdateras två gånger per dygn. Examinatorn rapporterar ditt resultat till den kursgivande institutionen, vid frågor om när ditt resultat rapporteras in ska du i första hand vända dig till institutionen.

Observera att denna sida inte kan användas som intyg. Officiella intyg kan fås via tjänst Skapa studietintyg eller från Studentcentrum.

Logga in för att använda tjänsten

Publicerad: to 08 apr 2010. Ändrad: on 29 jun 2016