Min väg mot examen

Här kan du följa dina studier vid Chalmers relaterade till examenskraven för ditt program. Du ser aktuell information om uppfyllda krav och godkända kurser i olika nivåer genom att klicka dig fram under ”Min Examensvy”.

Endast program där du blev antagen hösten 2011 eller senare syns i denna tjänst. För äldre program, och för kurser utanför de program du läst, hänvisas du till de övriga avsnitten under Studieresultat och intyg.

För masterexamen finns ett krav på avlagd kandidatexamen. Notera att endast kandidatexamen avlagd vid Chalmers visas av denna tjänst.

Har du några frågor om det som visas här kan du kontakta din utbildningssekreterare.

”Min väg mot examen” är en uppskattning om hur väl du uppfyller examenskraven. Den slutgiltiga bedömningen om examenskraven är uppfyllda görs av Examensenheten vid Chalmers i samband med examensansökan.


Inloggning krävs. Ladda om sidan med Ctrl + R om befintlig inloggning finns.

Publicerad: to 28 aug 2014. Ändrad: on 02 mar 2016