Slutrapport

Slutrapportens disposition utgår från ämne och innehåll; huvuddelens kapitel disponeras olika beroende på vilken typ av projekt gruppen arbetar med. Till exempel ges i ett konstruktionsinriktat projekt stor vikt åt delar, som inte finns med i en litteraturstudie.
 

Struktur för en slutrapport:

 • Titelsida
 • Sammandrag/Abstract
 • Innehållsförteckning
 • Inledning
 • Huvuddel
 • Slutsats/Diskussion
 • Källförteckning
 • Bilagor

Samtliga rapporter ska ha ett abstract på engelska och ett sammandrag på svenska.

Rapporten bör vända sig till studenter med samma ämnesinriktning, om det inte finns starka skäl för att skriva för en annan målgrupp .

Ordagranna citat från andra textkällor får bara förekomma om källan anges och den citerade texten sätts inom citattecken. I annat fall betraktas sådana citat som plagiat. En rapport med plagiat godkänns naturligtvis inte. Plagiat kan också föranleda disciplinära åtgärder enligt Chalmers disciplinstadga.

Rapporten skall innehålla en rapport över individuella bidrag som underlag för individuell bedömning. En sådan bidragsrapport kan innehålla:

 • Ansvarsområden
  • Planering
  • Informationsinhämtning/inläsningsdel
  • Metoder -- val/utveckling
  • Genomförande
 • Bidrag till problemlösning, syntes och analys
  • Problemlösning 
  • Kreativitet, idérikedom
  • Skapande av modell
  • Analys av projektrelaterat material 
  • Diskussionsbidrag
  • Slutsatser
 • Huvudansvarig författare av avsnitt
  • Avsnitten anges
  • Eventuell redaktionell ansvarsfördelning bör anges

Enhetliga omslag 

På sidan Utformning av examensarbeten finns Word-mallar för utformning av enhetliga omslag med högskolans logotyp och bildmärke. Motsvarande omslag finns för examensarbeten gemensamma med Göteborgs universitet. 

Utformning av examensarbeten

Publicerad: to 10 nov 2011. Ändrad: to 23 nov 2017