Upplägg för slutrapporten

Rapportens disposition utgår från ämne och innehåll; huvuddelens kapitel disponeras olika beroende på vad det är för typ av projekt som gruppen arbetar med. Till exempel ges i ett konstruktionsinriktat projekt stor vikt åt delar som i en litteraturstudie inte alls finns med.

En grundmodell för den här typen av rapport har följande struktur.

 • Titelsida
 • Sammandrag/Abstract
 • Innehållsförteckning
 • Inledning
 • Huvuddel
 • Slutsats/Diskussion
 • Källförteckning
 • Bilagor

Samtliga rapporter ska ha ett abstract på engelska och ett sammandrag på svenska.

Rapporten bör, om inte starka skäl för någon annan avsedd publik, vända sig till andra studenter med samma ämnesinriktning.

Ordagranna citat från andra textkällor får bara förekomma om källan anges och den citerade texten sätts inom citattecken. I annat fall betraktas sådana citat som plagiat. En rapport med plagiat godkänns naturligtvis inte. Plagiat kan också föranleda disciplinära åtgärder enligt Chalmers disciplinstadga.

Rapporten skall innehålla en rapport över individuella bidrag som ska vara bas för individuell bedömning. En sådan bidragsrapport kan innehålla:

 • Ansvarsområden
  • Planering
  • Informationsinhämtning/inläsningsdel
  • Metoder -- val/utveckling
  • Genomförande
 • Bidrag till problemlösning, syntes och analys
  • Problemlösning 
  • Kreativitet, idérikedom
  • Skapande av modell
  • Analys av projektrelaterat material 
  • Diskussionsbidrag
  • Slutsatser
 • Huvudansvarig författare av avsnitt
  • Avsnitten anges
  • Eventuell redaktionell ansvarsfördelning bör anges

Enhetliga omslag 

På sidan Utformning av examensarbeten hittar du Word-mallar för utformning av enhetliga omslag med högskolans logotyp och bildmärke. Motsvarande omslag finns även för examensarbeten gemensamma med Göteborgs universitet 

Publicerad: to 10 nov 2011. Ändrad: on 24 aug 2016