Generella kompetenser - Samhällsbyggnadsteknik 300 Hp

Följande moment ingår i de generella kompetenserna för Samhällsbyggnadsteknik 300 hp:

•    Projektplanering föreläsning
•    Planeringsrapport föreläsning

 Föreläsningar som erbjuds av fackspråk – ej obligatoriskt

•    Skrivmetodik: skriv- och kommunikationsprocessen i förstärkt lärande.
•    Vetenskaplig kommunikation: resultathantering och struktur.
•    Sammanhang i text: Språk, stil och skrivregler.
•    Argumentation och retorik för kandidatuppsatsen.
•    Muntliga presentationer, opposition och visuellt stöd.

 Handledning som erbjuds av fackspråk, minst två av dessa krävs!

•    Responsarbete - utvärdera, kommentera och bearbeta text
•    Textens utformning - språk, stil och struktur
•    Inför muntlig presentation och opposition

Föreläsningar som erbjuds av biblioteket – ej obligatoriskt

•    Föreläsning i storsal: Vilken tidigare forskning och annan bakgrundsinformation finns inom ämnesområdet? Gör en effektiv litteratursökning. Ej obligatoriskt.
•    Referenshanteringsprogram. Ej obligatoriskt.

Handledning som erbjuds av biblioteket, båda dessa krävs!

•    Online modulen om akademisk hederlighet & upphovsrätt. Obligatorisk.
•    InfoLabb (Handledning med individuella grupper), Obligatorisk.

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/kandidat-och-examensarbete/kandidatarbete/Sidor/Generella-kompetenser.aspx

Sidansvarig Publicerad: fr 27 sep 2019.