Generella kompetenser - Maskinteknik

Poängkrav

För att vara behörig att söka ett kandidatarbete krävs att du efter läsperiod 1 har godkända resultat omfattande minst 105 hp. Du ska också vara inskriven H04 eller senare.
 
Uppfyller du inte poängkravet ska du kontakta studievägledare Joel Eriksson, joel.eriksson@chalmers.se, och bokar tid för att göra en individuell studieplan.

Generella kompetenser 

I kandidatarbetet ingår ett obligatoriskt programspecifikt nollmoment, även kallat generella kompetenser.

Detta moment ska säkerställa att du som student har de färdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet.

Att du har närvarat vid de olika momenten ska styrkas med hjälp av ett arbetskort som du tar med till varje tillfälle och få signerat av resp. föreläsare/lärare. Arbetskortet delas ut i januari samband med uppstartsmötet för hela kandidatarbetet.

Generella kompetenser maskin


Sidansvarig Publicerad: må 02 mar 2020.