Generella kompetenser - Kemiteknik, Kemiteknik med fysik, Bioteknik 300 Hp

Inom ramen för kandidatarbetet ingår ett obligatoriskt moment kallat Generella kompetenser, som är till för att säkerställa att studenten är rustad med de projektarbetsfärdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet och för civilingenjörsexamen.

I kandidatarbetsgrupper där deltagare kommer från olika civilingenjörsprogram gör alla studenter i gruppen generella kompetenser enligt det program som flest studenter i gruppen går på.

För Bioteknik, Kemiteknik och Kemiteknik med fysik ingår: 

  • Informationskompetens (ges av Biblioteket):
    I detta moment kan det ingå uppgifter, seminarier och handledning på biblioteket med föreskrivna förberedelser. Information om de exakta kraven för att bli godkänd, t.ex. inlämning av uppgifter och deltagande vid seminarier/handledning, samt tillhörande information om förberedelser, tid och plats publiceras vid senare tillfälle.
  • Kommunikation (ges av Fackspråk och kommunikation):
    Föreläsningar och handledning i rapportskrivande. Deltagande inklusive erforderliga förberedelser krävs vid tre handledningstillfällen för att bli godkänd. Handledningstillfällen bokas på Fackspråks kandidatsida.

Fackspråks kandidatsida

Den mer detaljerade informationen kommer för de studenter som gör sina kandidatprojekt inom kurskoderna KBTX10 och BBTX01 att finnas på kurshemsidan. 


För övriga studenter i åk 3 på Bt, K och Kf samt studenter som inte går på Bt, K och Kf som skall följa de generella kompetenserna för dessa program kommer information att finnas tillgänglig via en kurshemsida.


Kontaktperson är koordinator Nathalie Scheers, nathalie.scheers at chalmers.se. Studenter kan även kontakta resp. utbildningssekreterare vid frågor: Bt - Eva Albers, eva.albers at chalmers.se, K och Kf - Maria Sörner, maria.sorner at chalmers.se​.

Sidansvarig Publicerad: to 21 jan 2021.