Generella kompetenser - Kemiteknik, Kemiteknik med fysik, Bioteknik 300 Hp

Inom ramen för kandidatarbetet ingår ett obligatoriskt moment kallat Generella kompetenser, som är till för att säkerställa att studenten är rustad med de projektarbetsfärdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet och för civilingenjörsexamen.

I kandidatarbetsgrupper där deltagare kommer från olika civilingenjörsprogram gör alla studenter i gruppen generella kompetenser enligt det program som flest studenter i gruppen går på.

För Bioteknik, Kemiteknik och Kemiteknik med fysik ingår: 

  • Informationskompetens (ges av Biblioteket):
    I detta moment kan det ingå uppgifter, seminarier och handledning på biblioteket med föreskrivna förberedelser. Information om de exakta kraven för att bli godkänd, t.ex. inlämning av uppgifter och deltagande vid seminarier/handledning, samt tillhörande information om förberedelser, tid och plats publiceras vid senare tillfälle.
  • Kommunikation (ges av Fackspråk och kommunikation):
    Föreläsningar och handledning i rapportskrivande. Deltagande inklusive erforderliga förberedelser krävs vid tre handledningstillfällen för att bli godkänd. Handledningstillfällen bokas på Fackspråks kandidatsida.

Fackspråks kandidatsida

Den mer detaljerade informationen kommer för de studenter som gör sina kandidatprojekt inom kurskoderna KBTX10 och BBTX01 att finnas på kurshemsidan.

För övriga studenter i åk 3 på Bt, K och Kf kommer information att finnas tillgänglig via en kurshemsida.

Studenter som inte går på Bt, K och Kf men skall följa de generella kompetenserna för dessa program skickar sin e-postadress (Chalmers studentmail) till koordinator Nathalie Scheers, nathalie.scheers at chalmers.se, för att få behörighet till nödvändig information.

De studenter på Bt som gör generella kompetenser enligt riktlinjer vid andra institutioner ska anmäla detta till utbildningssekreterare Eva Albers, eva.albers at chalmers.se.

De studenter på K och Kf som gör generella kompetenser enligt riktlinjer vid andra institutioner ska anmäla detta till utbildningssekreterare Maria Sörner, maria.sorner at chalmers.se​​

Sidansvarig Publicerad: to 08 okt 2020.