Generella kompetenser - Informationsteknik

Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen.
 
Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Programmajoritetens krav på generella kompetenser gäller. Nedanstående gäller för IT.

Kandidatarbete på IT består av två huvuddelar


För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på båda delarna:
  • Generella kompetenser – ett paket av olika projektstödjande moment.
  • Kandidatprojekt – examineras på den institution där projektet utförs.

Generella kompetenser

För projekt med programmajoritet IT ingår följande delar:​

Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Fackspråk och kommunikation) 

Obligatorisk närvaro vid tre handledningstillfällen. Se även Fackspråks resurssida för kandidatarbetet, länk här.

Kursen Informationskompetens (ges av Biblioteket)

Inga moment är obligatoriska för IT-studenter. Se Bibliotekets resurssida för kandidatarbetet för mer information, länk här.

 Allmänt

Vid kursstart i läsperiod 3 hålls en information av E-programmets utbildningssekreterare om de generella kompetenserna. Håll utkik i TimeEdit genom att söka på TKITE-3  Material i form av presentationer och liknande postas i programrummen för IT i CANVAS samt läggs här.

Kurs-PM med mera detaljer om kraven för våren 2022 kommer att finnas här.

Sidansvarig Publicerad: to 13 jan 2022.