Generella kompetenser - Industriell ekonomi

Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen

Kandidatarbete på I-programmet består av två huvuddelar

För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på bägge dessa delar:

  • Generella kompetenser – ett paket av olika projektstödjande moment.
  • Kandidatprojekt – examineras på den institution där projektet utförs.
Generella kompetenser

Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Alla studenter i gruppen gör generella kompetenser enligt det program som flest studenter i gruppen går på.

Kurs-PM för de generella kompetenserna gällande I-programmet

På denna hemsida finns även presentationsfil gällande kandidatarbetet vid I-pgmt samt projektförslag inom ramen för kursen TEKX04 Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation. 

Se även denna sida för en beskrivning av denna kurs i Chalmers studieportal.
​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2021.