Generella kompetenser - Elektroteknik och Datateknik

Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen.
 
Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Programmajoritetens krav på generella kompetenser gäller. Nedanstående gäller för E och D.
 
Kandidatarbete på E och D består av två huvuddelar
För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på båda delarna:
  • Generella kompetenser – ett paket av olika projektstödjande moment.
  • Kandidatprojekt – examineras på den institution där projektet utförs
 
Generella kompetenser
För E och D ingår:

​Föreläsningar om Projektplanering/Planeringsrapport (ej obligatoriska), 2 stycken
Föreläsning 1: Se TimeEdit för tid och sal
Föreläsning 2: Se TimeEdit för tid och sal
Presentationer och dokument från föreläsningarna kommer att postas på denna sida.

Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Fackspråk och kommunikation)
Närvaro krävs vid 3 handledningstillfällen för att bli godkänd. 
Se även Fackspråks resurssida för kandidatarbetet, länk här.

Kursen Informationskompetens (ges av Biblioteket)
Kursen innehåller både obligatoriska och frivilliga moment. 
Se Bibliotekets resurssida för kandidatarbetet för mer information, länk här.

 
 Allmänt
Vid kursstart i läsperiod 3 hålls en information av D- och E-programmens utbildningssekreterare om de generella kompetenserna. Håll utkik i TimeEdit genom att söka på TKELT-3 och TKDAT-3.

Presentationer och annat material
Presentationer, kurs-PM och annat material för kandidatarbetet VT2020 finns här.
 


 

Publicerad: on 30 sep 2020.