Generella kompetenser - Elektroteknik och Datateknik

Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen.
 
Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Programmajoritetens krav på generella kompetenser gäller. Nedanstående gäller för E och D.
 
Kandidatarbete på E och D består av två huvuddelar
För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på båda delarna:
  • Generella kompetenser – ett paket av olika projektstödjande moment.
  • Kandidatprojekt – examineras på den institution där projektet utförs
 
Generella kompetenser
För E och D ingår:

Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Fackspråk och kommunikation) 

Obligatorisk närvaro vid tre handledningstillfällen. Se även Fackspråks resurssida för kandidatarbetet, länk här.

Kursen Informationskompetens (ges av Biblioteket)

Inga moment är obligatoriska för D- och E-studenter. Se Bibliotekets resurssida för kandidatarbetet för mer information, länk här.

Allmänt

Vid kursstart i läsperiod 3 hålls en information av E-programmets utbildningssekreterare om de generella kompetenserna. Håll utkik i TimeEdit genom att söka på TKDAT-3 och TKELT-3.  Material i form av presentationer och liknande postas i programrummen för E och D i CANVAS samt läggs här.

Kurs-PM med mera detaljer om kraven kommer att finnas här.

Sidansvarig Publicerad: to 13 jan 2022.