Kandidatarbetsspecifika generella kompetenser

De generella kompetenserna som ingår i kandidatarbetet är sådant som är viktigt i all högre utbildning, i alla utbildningsprogram. Generell betyder här färdigheter som förvärvas utöver disciplin- eller programspecifika kompetenser. I Chalmers kandidatarbete för civilingenjörsprogrammen (ej AT) avser det skrivande, vetenskaplig och teknisk kommunikation samt informationskompetens.

Chalmers generella kompetenser i kandidatarbetet är anpassade och utformade att stötta det specifika arbetet med kandidatprojekt inom STEM (Science, Technology, Engineering Mathematics), så på sätt och vis är det frågan om specifika generella kompetenser.

De generella kompetenserna syftar till att stärka studenters kunskap och färdigheter inom ämnesområdet. De är en del av kandidatarbetskursen, och också ett krav för att få slutbetyg. Alla kandidatprogrammen gör samma generella kompetenser. Vissa delar är obligatoriska och andra delar är en resurs för ytterligare stöd och hjälp. De generella kompetenserna måste genomföras tillsammans med ett visst projekt. Detta innebär att för en underkänd student som gör ett nytt projekt ett senare läsår så ska de generella kompetenserna genomföras under det nya projektets genomförande oavsett om delar eller allt av de generella kompetenserna var godkända för det tidigare projektet.

Det är två avdelningar på institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande som ansvarar för genomförandet av de generella kompetenserna: Fackspråk och Lärande och lärandemiljöer (Biblioteket).

Kommunikationskompetens hos Fackspråk

Avdelningen för fackspråk och kommunikation ansvarar för kommunikationsdelen. De erbjuder handledning i skrivarbetet och introducerar verktyg och metoder för skrivmetodik, argumentation och förberedelse av opposition och presentationen.

Obligatoriskt för samtliga projektgrupper är tre handledningstillfällen under tiden för genomförandet av kandidatarbetet. Grupperna bokar själva tid för handledning hos Fackspråk.

Utöver handledningstillfällen ger Fackspråk också föreläsningar om viktiga moment i skrivarbetet som extra stöd, och de (föreläsningarna) är inte obligatoriska.

Fackspråks resurssida för kandidatarbetet kan du boka de obligatoriska handledningstillfällena och läsa mer om föreläsningarna och vad de olika handledningstillfällena innebär.

Informationskompetens hos Biblioteket

Biblioteket ansvarar för delen kring informationskompetens. De erbjuder stöd för faktainsamling, värdering av information, upphovsrätt och referenshantering.

De obligatoriska delarna är att göra uppgifter i en onlinemodul om akademisk hederlighet och upphovsrätt samt en informationslabb med fokus på faktainsamling, referenser och bilder i kandidatarbetet.

Biblioteket ger också föreläsningar om att hitta ämnesinriktad information, samt workshops med referenshanteringsverktyg som extra stöd. 

bibliotekets kandidatprojektsida kan du göra online uppgiften och boka tid för informationslabben. Det finns även andra användbara resurser hos biblioteket, se hemsidan https://www.lib.chalmers.se/​

​​​​​​
​​

Sidansvarig Publicerad: må 15 aug 2022.