Generella kompetenser

Generella kompetenser ska förbereda studenten med de generella färdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet. De generella kompetenserna genomförs som ett moment om noll poäng inom kandidatarbetskursen, och är ett krav för att få slutbetyg på kursen. Vad som ingår i generella kompetenser varierar mellan civilingenjörsprogrammen, och harmonierar med övriga inslag av generella kompetenser inom kandidatdelen av respektive program. 

I kandidatarbetsgrupper med deltagare från olika civilingenjörsprogram, gör alla i gruppen generella kompetenser enligt det program som flest studenter i gruppen går på. Om det inte finns programmajoritet i gruppen (om det är lika många studenter från två eller tre program), beslutas vilka generella kompetenser ni ska följa vid projekttilldelningen och förmedlas till dem det berör.

Programspecifika krav på generella kompetenser

På länkarna i menyn till vänster finner du information om de generella kompetenser som gäller för ditt program. 

Stöd i skrivarbetet hos Fackspråk

Centrum för fackspråk och kommunikation erbjuder som stöd i skrivarbetet handledning och föreläsningar om skrivmetod, argumentation och opposition. Grupperna bokar själva tid för handledning hos Fackspråk. På Fackspråks resurssida för kandidatarbetet kan du boka och läsa mer om föreläsningarna och vad de olika handledningstillfällena innebär. (Notera att obligatorium varierar mellan programmen.)

 Skrivguiden är också en bra hjälp i skrivarbetet. 

Informationskompetens hos Biblioteket

Biblioteket erbjuder stöd i form av onlinemodul i akademisk hederlighet och upphovsrätt, föreläsningar om att hitta ämnesinriktad information, informationslabb där vi fokuserar på faktainsamling, referenser och bilder i kandidatarbetet samt workshops med referenshanteringsverktyg. Mer information hittar du här. (Notera att obligatorium varierar beroende på vilka generella kompetenser som följs.)

​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 07 okt 2021.