Generella kompetenser - Automation och mekatronik

I de generella kompetenserna för Automation och mekatronik ingår följande:

  1. Två föreläsningar om Projektplanering/Planeringsrapport. 
  2. Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Vetenskapens kommunikation och lärande). Närvaro vid 3 handledningstillfällen krävs för att bli godkänd.  
  3. Kursen Informationskompetens (ges av Biblioteket).
  4. Föreläsning och handledning i gruppdynamik. 
Information om vilka generella kompetenser som gäller för andra program hittar du här: Generella kompetenser​. Observera att om du gör kandidatarbete i en grupp där majoriteten av studenterna inte kommer från Automation och mekatronik så kan det vara så att du istället ska följa de generella kompetenserna för ett annat program. Du får i så fall information om detta.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Se denna sida​ för Kurs-PM och se Generella kompetenser för Automation och mekatronik för fullständig information. 

Publicerad: to 23 jan 2020.