Tillgängliga projekt 2022/2023

Nästan alla kandidatarbetsprojekt görs på Chalmers. Majoriteten av projekten är unika men vissa projekt som många söker till kan dubbleras. Det är institutionen som erbjuder projektet som avgör om projektet kan dubbleras eller inte.
I projektinformationen anges inriktningen,  exempelvis litteraturstudie, designprojekt etc. samt antal studenter i projektet. I en projektgrupp kan det som mest ingå sex studenter, enligt beslut av vicerektor.​

Du hittar beskrivningar för projekten i Canvas för resp. kurskod

Information om projekten finns i Canvas på resp. kurskod senast dagen innan valet öppnar. (Länkar här på sidan kommer att läggas till under hösten).

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik - ACEX11​
Biologi och bioteknik - BBTX11
Data- och informationsteknik - DATX11​
Elektroteknik - EENX16
Fysik - TIFX11​
Industri- och materialvetenskap - IMSX16​
Kemi och kemiteknik - KBTX16
Matematiska vetenskaper - MVEX11​
Mekanik och maritima vetenskaper - MMSX21​
Mikroteknologi och Nanovetenskap - MCCX11​
Rymd- geo- och miljövetenskap - SEEX16​
Teknike​ns ekonomi och organisation - TEKX18

Vem får göra ett kandidatarbetsprojekt?

Du kan enbart välja projekt som är tillgängliga för dig i tjänsten Välj kandidatarbete. Dessa projekt har granskats och godkänts av din programansvarig. I projektinformationen anges eventuella förkunskapskrav, det vill säga kurser som de som gör projektarbetet ska ha slutbetyg på. Ibland räcker det att dessa kurser läses parallellt med kandidatarbetet – det anges i så fall i projektbeskrivningen.

Du ansvarar själv för att du uppfyller förkunskapskraven. I annat fall kan du i efterhand bli struken från projekt du tilldelats.​​​​​

Lycka till med ditt arbete!​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 14 nov 2022.