Tillgängliga projekt

Nästan alla kandidatarbetsprojekt görs på Chalmers. Majoriteten av projekten är unika, men projekt som många studenter söker till kan dubbleras, vilket institutionen som erbjuder projektet avgör. Projekten har olika inriktning, till exempel litteraturstudie, designprojekt etc, vilket anges i projektinformationen. En projektgrupp kan ha maximalt sex studenter, enligt beslut av vicerektor. I projektinformationen anges minsta och högsta antalet studenter för respektive projekt.

Projekten publiceras på institutionernas webbplatser

Information om projekten finns på institutionernas webbar senast dagen innan valet öppnar. Ofta arrangerar programmen och institutionerna informationstillfällen och ibland utställningar om projekten.

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Biologi och bioteknik
Data- och informationsteknik
Elektroteknik
Fysik
Industri- och materialvetenskap
Kemi och kemiteknik
Matematiska vetenskaper
Mekanik och maritima vetenskaper
Mikroteknologi och Nanovetenskap
Rymd- geo- och miljövetenskap
Teknikens ekonomi och organisation

Vem får göra ett visst kandidatarbetsprojekt?

Du kan enbart välja projekt som är tillgängliga för dig i tjänsten Välj kandidatarbete. Projekten som är tillgängliga för ditt program har granskats och godkänts av din programansvarig. För varje projekt anges i projektinformationen eventuella förkunskapskrav, det vill säga kurser som den som ska göra projektarbetet ska ha slutbetyg på. I vissa fall räcker det att dessa kurser läses parallellt med kandidatarbetet – det anges i så fall i projektbeskrivningen. Du ansvarar själv för att välja projekt där du uppfyller förkunskapskraven. I annat fall kan du i efterhand bli struken från projekt du tilldelats.​

Publicerad: må 13 jun 2011. Ändrad: må 19 nov 2018