Tillgängliga projekt

Nästan alla kandidatarbetsprojekt görs på Chalmers. Majoriteten är unika, men projekt som många söker till kan dubbleras, vilket institutionen som erbjuder projektet avgör. I projektinformationen anges  inriktningen,  exempelvis litteraturstudie, designprojekt etc. samt antal studenter i projektet. I en projektgrupp kan det som mest ingå sex studenter, enligt beslut av vicerektor.

Projekten publiceras på institutionernas webbplatser

Information om projekten finns på institutionernas webbar senast dagen innan valet öppnar. Ofta arrangerar programmen och institutionerna informationstillfällen om projekten.

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Biologi och bioteknik
Data- och informationsteknik
Elektroteknik
Fysik
Industri- och materialvetenskap
Kemi och kemiteknik
Matematiska vetenskaper
Mekanik och maritima vetenskaper
Mikroteknologi och Nanovetenskap
Rymd- geo- och miljövetenskap
Teknikens ekonomi och organisation

Vem får göra ett kandidatarbetsprojekt?

Du kan enbart välja projekt som är tillgängliga för dig i tjänsten Välj kandidatarbete. Dessa projekt har granskats och godkänts av din programansvarig. I projektinformationen anges eventuella förkunskapskrav, det vill säga kurser som de som gör projektarbetet ska ha slutbetyg på. Ibland räcker det att dessa kurser läses parallellt med kandidatarbetet – det anges i så fall i projektbeskrivningen.
Du ansvarar själv för att du uppfyller förkunskapskraven. I annat fall kan du i efterhand bli struken från projekt du tilldelats.​​​​​

Lycka till med ditt arbete!​

Sidansvarig Publicerad: fr 11 jun 2021.