Tillgängliga projekt 2021/2022

Nästan alla kandidatarbetsprojekt görs på Chalmers. Majoriteten av projekten är unika men vissa projekt som många söker till kan dubbleras. Det är institutionen som erbjuder projektet som avgör om projektet kan dubbleras eller inte.
I projektinformationen anges inriktningen,  exempelvis litteraturstudie, designprojekt etc. samt antal studenter i projektet. I en projektgrupp kan det som mest ingå sex studenter, enligt beslut av vicerektor.​

Du hittar projekten på institutionernas webbplatser

Information om projekten finns i de flesta fall på institutionernas webbar senast dagen innan valet öppnar. 
Några institutioner har valt att lägga projektförslagen i Canvas inför valet 2022.

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Biologi och bioteknik
Data- och informationsteknik (länk till Canvas)
Elektroteknik
Fysik (länk till Canvas)​
Industri- och materialvetenskap
Kemi och kemiteknik
Matematiska vetenskaper
Mekanik och maritima vetenskaper
Mikroteknologi och Nanovetenskap
Rymd- geo- och miljövetenskap
Teknikens ekonomi och organisation

Vem får göra ett kandidatarbetsprojekt?

Du kan enbart välja projekt som är tillgängliga för dig i tjänsten Välj kandidatarbete. Dessa projekt har granskats och godkänts av din programansvarig. I projektinformationen anges eventuella förkunskapskrav, det vill säga kurser som de som gör projektarbetet ska ha slutbetyg på. Ibland räcker det att dessa kurser läses parallellt med kandidatarbetet – det anges i så fall i projektbeskrivningen.

Du ansvarar själv för att du uppfyller förkunskapskraven. I annat fall kan du i efterhand bli struken från projekt du tilldelats.​​​​​

Lycka till med ditt arbete!​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 28 okt 2021.