Tillgängliga projekt

Information om tillgängliga projekt finns på institutionernas webbplatser senast dagen innan valet öppnar. Flera program och institutioner arrangerar också informationstillfällen om kandidatarbetsprojekten.

Nästan alla projekt görs på Chalmers. Huvuddelen av projekten är unika, men projekt som många studenter söker sig till kan dubbleras, vilket institutionen som erbjuder projektet avgör. Projekten kan ha olika inriktning, till exempel litteraturstudie, designprojekt etc, vilket anges i projektinformationen.

En projektgrupp kan ha maximalt sex studenter, enligt beslut av vicerektor. I projektinformationen anges minsta och högsta antalet studenter för respektive projekt.

Vem får göra ett visst kandidatarbetsprojekt?

Du kan enbart välja de kandidatarbetsprojekt som är tillgängliga för dig i tjänsten Välj kandidatarbete. De projekt som är tillgängliga för ditt program har granskats och godkänts av din programansvarig.

För varje projekt anges i projektinformationen eventuella förkunskapskrav, det vill säga kurser som den som ska göra projektarbetet ska ha slutbetyg på. I vissa fall räcker det att dessa kurser läses parallellt med kandidatarbetet – det anges i så fall i projektbeskrivningen. Du ansvarar själv för att välja projekt där du uppfyller förkunskapskraven. I annat fall kan du i efterhand bli struken från projekt du tilldelats.

Publicerad: må 13 jun 2011. Ändrad: to 29 sep 2016