Besked om projekttilldelning

Tilldelningen av projekt görs efter att valet är avslutat. Det spelar alltså ingen roll när du gör ditt val, för din chans att få ett visst projekt, bara du gör det i tid.

Besked om projekttilldelning publiceras den 8 december i tjänsten Välj kandidatarbete på Min startsida.

När du terminsregistrerar dig till vårterminen blir du samtidigt registrerad på ditt kandidatarbete.

Välj kandidatarbete

Så här går tilldelningen av projekt till

Alla studenter placeras så långt det går på det projekt de valt som i första hand. Om det är för många studenter som valt ett visst projekt går projektplatserna till de studenter som har uppnått flest poäng inom programmets tre första år. De som inte får sitt förstahandsval flyttas till det projekt de har valt i andra hand och så vidare tills alla studenter har fördelats på sökta projekt. En student som valt ett visst projekt i första hand är inte garanterad plats i det projektet eftersom platsen kan gå till en annan student med högre poäng även om den andra studenten valt projektet med lägre prioritetNär flera studenter har samma poäng används lottning. Sena val behandlas efter att studenter som gjort sitt val i tid tilldelats projekt. 


Det kan bli så att någon eller några studenter inte får plats på något av de projekt de valt på grund av att alla sökta projekt hade fler sökande än platser. Dessa studenter kommer att erbjudas plats på projekt som ännu inte är fulla. Studenterna kontaktas via Chalmers epostadress i slutet av läsvecka 5 och i början av läsvecka 6 i läsperiod 2. Bland dessa studenter kommer det inte att göras någon prioritering. Den student som inte svarar inom angiven tid på erbjudande om projektplats kommer inte att tilldelas någon projektplats.

Publicerad: må 13 jun 2011. Ändrad: må 11 sep 2017