Besked om projekttilldelning

Tilldelningen av projekt börjar när valet är avslutat. Det spelar alltså ingen roll när du väljer för din chans att få ett visst projekt, bara du gör det i tid.

Besked om projekttilldelning publiceras den 8 december i tjänsten Välj kandidatarbete på Min startsida.

När du terminsregistrerar dig till vårterminen blir du samtidigt registrerad på ditt kandidatarbete.

Välj kandidatarbete

Så här går tilldelningen av projekt till

Alla studenter placeras så långt det går på projektet de valt i första hand. Om för många studenter har valt ett visst projekt går platserna till de som har uppnått flest poäng inom programmets tre första år. De som inte får sitt förstahandsval flyttas till sitt andrahandsval tills alla studenter har fördelats på sökta projekt. En student som valt ett visst projekt i första hand är inte garanterad plats i projektet eftersom platsen kan gå till en student med högre poäng, även om den andra studenten har valt projektet med lägre prioritet. När flera studenter har samma poäng används lottning. Sena val tilldelas projekt efter att de som har gjort sitt val i tid tilldelats projekt.


Det kan bli så att någon eller några studenter inte får plats på något av de projekt de valt, på grund av fler sökande än platser. Dessa studenter kommer att erbjudas plats på projekt som ännu inte är fulla. Studenterna kontaktas via sin studentmail i slutet av läsvecka 5 och i början av läsvecka 6 i läsperiod 2. De som inte svarar inom angiven tid på erbjudande om projektplats, kommer inte att tilldelas någon projektplats.

Publicerad: må 13 jun 2011. Ändrad: to 02 nov 2017