Välja kandidatarbete

​Nedanstående information gäller inte för studenter på Arkitektur (A) och Arkitektur och teknik (AT), som hänvisas till sina programhemsidor.

Välj senast 27 november

Välj kandidatarbete mellan 16 och 27 november inför vårterminen 2018 . Logga in på Min Startsida och använd tjänsten Välj kandidatarbete. Du måste välja 5 till 6 projekt, i prioritetsordning.

Välj kandidatarbete

Har du tekniska problem med att använda tjänsten mejlar du ditt val till studentcentrum@chalmers.se senast 27 november. Skriv att ärendet gäller att välja kandidatarbete. Ange namn, personnummer, program, projektnummer för minst fem projekt och max sex projekt ordnade i prioritetsordning.

Vad händer om jag väljer för sent?

Val som registreras efter 27 november är för sent inkomna. Du får ändå vara med i tilldelningen av projekt, fast med lägre prioritet. Ju senare valet registreras desto lägre prioritet, räknat i antal arbetsdagar efter att valet skickas in till studentcentrum@chalmers.se.

Egna förslag på kandidatarbetsprojekt

Du som har egna förslag till kandidatarbetsprojekt ska lämna in ditt förslag till institutionen senast  13 oktober. Stäm av förslaget med din programansvarig innan du lämnar in det. Du måste välja ditt eget projektförslag som prio 1 för att det ska kunna tilldelas dig. Högst hälften av platserna i projektet är vikta för studenter som kommit med förslaget. De andra platserna är öppna för studenter vid program där projektet är godkänt. 

Publicerad: to 10 nov 2011. Ändrad: fr 10 nov 2017