Välja kandidatarbete

​Nedanstående information om valet gäller inte för programmen Arkitektur (A) och Arkitektur och teknik (AT). Studenter på dessa program hänvisas till information på programhemsidorna för respektive program.

Gör ditt val senast 27 november

Välj kandidatarbete mellan 16 och 27 november inför vårterminen 2018 . Logga in på Min Startsida och använd tjänsten Välj kandidatarbete. Du måste välja 5 till 6 projekt, i prioritetsordning.

Välj kandidatarbete

Om du har tekniska problem med att välja i Studentportalen mailar du ditt val till studentcentrum@chalmers.se senast 27 november. Ange namn, personnummer, program, projektnummer för minst fem projekt och max sex projekt ordnade i prioritetsordning. Skriv också att valet gäller kandidatarbetet. Information om tillgängliga projekt finns på institutionernas webbplatser​.

Vad händer om jag gör mitt val för sent?

Val som registreras efter 27 november anses vara för sent inkomna. Du kommer ändå att få vara med i tilldelningen av projekt, fast med lägre prioritet. Ju senare valet registreras desto lägre prioritet, räknat i antal arbetsdagar efter att valet skickats in till studentcentrum@chalmers.se.

Förslag på egna kandidatarbetsprojekt

För studenters egna förslag till kandidatarbetsprojekt gäller samma riktlinjer som för förslag från institutioner. Senast den 13 oktober bör förslagen vara institutionen tillhanda. Innan förslag lämnas in till institutionen bör du ha stämt av förslaget med din programansvarig. 

I kandidatarbetsvalet måste du välja ditt eget projektförslag som prio 1 för att det ska kunna tilldelas dig. Högst halva antalet platser inom kandidatarbetsprojektet är vikta till de studenter som kommit med förslget. De andra platserna är öppna för andra studenter vid program där kandidatarbetsprojektet är godkänt. 

Publicerad: to 10 nov 2011. Ändrad: ti 03 okt 2017