Utformning av kandidatarbeten

​Enhetliga omslag till kandidatarbeten

Till kandidatarbeten finns ett enhetligt omslag med Chalmers logotyp och bildmärke. Motsvarande omslag finns även för kandidatarbeten gemensamma med Göteborgs universitet. Vi använder typsnitten Arial och Times New Roman och formatet A4 (210x297 mm) för kandidatarbeten.
Registrering och e-publicering sköter institutionen där du gör arbetet. Leverera kandidatarbetet i PDF-format.

Word-mallar för omslag till kandidatarbeten


Word-mallar för omslag till kandidatarbeten, Chalmers och Göteborgs universitet​​

Publicerad: fr 28 feb 2020.