Generella kompetenser

Generella kompetenser är till för att säkerställa att studenten är rustad med de generella färdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet. De generella kompetenserna genomförs som ett moment om noll poäng inom kandidatarbetskursen, och är ett krav för att få slutbetyg på kursen. Vad som ingår i de generella kompetenserna varierar mellan civilingenjörsprogrammen, och harmonierar med övriga inslag av generella kompetenser inom kandidatdelen av respektive program. 

 

I kandidatarbetsgrupper där deltagare kommer från olika civilingenjörsprogram gör alla studenter i gruppen generella kompetenser enligt det program som flest studenter i gruppen går på. Om det inte finns någon programmajoritet i gruppen (om det är lika många studenter från två eller tre program), vänd er till respektive utbildningssekreterare för att diskutera vilka generella kompetenser ni ska följa.

Programspecifika krav på generella kompetenser

Generella kompetenser för Informationsteknik (IT)
Generella kompetenser för Datateknik (D)
Generella kompetenser för Maskinteknik (M)
Generella kompetenser för Kemiteknik (K)
Generella kompetenser för Kemiteknik med fysik (Kf)
Generella kompetenser för Teknisk fysik (F)
Generella kompetenser för Teknisk matematik (TM)

E,D och IT-programmen har samma krav på generella kompetenser.
K, Kf och Bt-programmen har samma krav på generella kompetenser.

För övriga program, ta kontakt med respektive programledning.

Handledning och föreläsningar hos Fackspråk

Centrum för fackspråk och kommunikation erbjuder som stöd i skrivarbetet handledning och föreläsningar om bland annat skrivmetod, argumentation och opposition. Grupperna bokar själva tid för handledning hos Fackspråk. På Fackspråks resurssida för kandidatarbetet kan du boka och läsa mer om föreläsningarna och vad de olika handledningstillfällena innebär. (Notera att obligatorium varierar mellan programmen.)

Fackspråk tillhandahar även Skrivguiden som är till hjälp i kandidatarbetet. 

Informationskompetens hos Biblioteket

Biblioteket erbjuder stöd i form av onlinemodul i akademisk hederlighet och upphovsrätt, föreläsningar om att hitta ämnesinriktad information, informationslabb där vi fokuserar på faktainsamling, referenser och bilder i kandidatarbetet samt workshops med referenshanteringsverktyg. Mer information hittar du här. (Notera att obligatorium varierar beroende på vilka generella kompetenser som följs.)

​​

Publicerad: må 13 jun 2011. Ändrad: ti 08 jan 2019