Generella kompetenser

Generella kompetenser är till för att säkerställa att studenten är rustad med de generella färdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet (se riktlinjerna för kandidatarbetet​). De generella kompetenserna genomförs som ett moment om noll poäng inom kandidatarbetskursen, och är ett krav för att få slutbetyg på kursen. Vad som ingår i de generella kompetenserna varierar mellan civilingenjörsprogrammen, och harmonierar med övriga inslag av generella kompetenser inom kandidatdelen av respektive program. 

Programspecifika krav på generella kompetenser

Generella kompetenser för Informationsteknik (IT)
Generella kompetenser för Datateknik (D)
Generella kompetenser för Elektroteknik (E)
Generella kompetenser för Maskinteknik (M)
Generella kompetenser för Kemiteknik (K)
Generella kompetenser för Kemiteknik med fysik (Kf)
Generella kompetenser för Bioteknik (Bt)
Generella kompetenser för Teknisk fysik (F)
Generella kompetenser för Teknisk matematik (TM)

E,D,IT och Z-programmen har samma krav på generella kompetenser.
K, Kf och Bt-programmen har samma krav på generella kompetenser.

För övriga program, ta kontakt med respektive programledning.

Generella kompetenser i grupper med studenter från olika program

I kandidatarbetsgrupper där deltagare kommer från olika civilingenjörsprogram gör alla studenter i gruppen generella kompetenser enligt det program som flest studenter i gruppen går på. Om det inte finns någon programmajoritet i gruppen (om det är lika många studenter från två eller tre program), vänd er till respektive utbildningssekreterare för att diskutera vilka generella kompetenser ni ska följa.

Publicerad: må 13 jun 2011. Ändrad: ti 19 sep 2017