Examination av kandidatarbete

Kandidatarbetet redovisas skriftligt enligt gällande normer för vetenskaplig och teknisk rapportering. Arbetet presenteras muntligt och försvaras vid ett seminarium. Den skriftliga delen kan bestå av en självständigt författad uppsats/rapport omfattande hela kandidatarbetet, eller en tydligt identifierbar del av en gemensam uppsats/rapport. I examinationen ingår också att kritiskt granska ett annat kandidatarbete och att vara opponent under det seminarium då detta presenteras. 

Vid examinationen fästs vikt vid kvaliteten på projektrapporten, projektjournalen, den muntliga presentationen och oppositionen, koppat till lärandemålen för kandidatarbetet.

Efter genomfört kandidatarbete kommer varje student få ett individuellt betyg. Betyget baseras huvudsakligen på gruppen prestation men också på individens prestation. 

Publicerad: fr 11 sep 2015. Ändrad: fr 18 sep 2015