Utformning av examensarbete

Chalmers Writing Guide och Chalmers skrivguide

Skrivguider med råd och tips finns på engelska och svenska för dig som ska skriva examensarbete eller andra typer av rapporter.
Chalmers Writing Guide

Enhetliga omslag 

Till examensarbeten finns ett enhetligt omslag med Chalmers logotyp och bildmärke. Vi använder typsnitten Arial och Times New Roman och formatet A4 (210x297 mm) för examensarbeten. 

Omslagets framsida

Följande uppgifter ska alltid finnas på omslagets framsida:

 • Arbetets titel, som inte bör vara för lång. Titeln bör beskriva innehållet, eftersom många söker på titlar på nätet och i databaser.
 • Eventuell undertitel.
 • Författarens för- och efternamn.
 • Institutionens namn eller motsvarande
 • Chalmers tekniska högskola eller Chalmers University of Technology.
 • Förlagsort Göteborg eller Göteborg, Sweden samt utgivningsår.
 • Framsidan får gärna ha en illustration eller ett foto som symboliserar innehållet. Bildtexten till illustrationen placeras i så fall på tryckorts-sidan.

Omslagets rygg och baksida

Examensarbetets titel, författarens namn, Chalmers och utgivningsår bör om möjligt finnas på omslagets rygg. Omslagets baksida får gärna ha med en kort populärvetenskaplig beskrivning av innehållet.

Word-mallar för omslag till examensarbeten


Word-mallar för omslag till examensarbete, högskoleingenjör


Word-mallar för omslag till examensarbete, Chalmers och Göteborgs Universitet


Titelsida

På första sidan efter omslagets insida bör stå. 

 • Examensarbetets titel.
 • Eventuell undertitel.
 • Författarens för- och efternamn.
 • Om examensarbetet ingår i en rapportserie skall namnet på serien och rapportens löpnummer anges.

Exempel på titelsida

Tryckortsida

På tryckorts-sidan (= titelsidans baksida) ska uppgifter finnas som krävs för att söka efter verket. Där anges:

 • Titel. 
 • Författare.
 • © Författarens för- och efternamn, årtal för första utgivningen. (Copyrightsymbolen har ingen rättslig betydelse i Sverige, men är i vissa länder en förutsättning för skydd av verk och dess översättning.)
 • Eventuellt namn på rapportserien.
 • Eventuellt rapportens löpnummer.
 • Eventuellt ISSN-nummer.
 • Kontaktuppgifter för att beställa rapporten.
 • Tryckeriets namn (är examensarbetet kopierat på institutionen ska institutionens namn stå istället för tryckeriets).
 • Tryckort och tryckår.
 • Ingår arbetet i annan rapportserie anges detta på tryckorts-sidan. Skriv då utgivande organisation (t.ex. högskolans namn och institution), rapportseriens namn och nummer.

  Ibland är det även lämpligt att på tryckorts-sidan skriva uppgifter som:
  • Anslagsgivare och samarbeten med företag/organisationer.
  • Bildtext till omslagsbilden.
  • Fotografens och illustratörens namn.

Se exempel på tryckortsida

Sammanfattningssida

På tredje sidan bör en sammanfattning (abstract) finnas.
 • Bör skrivas på engelska
 • Vara försett med arbetets titel, eventuell undertitel, författarens namn, institution och "Chalmers University of Technology". Om arbetet skrivits på svenska ska det anges.
 • Vara koncist och innehålla ca 250 ord, högst 350 ord.
 • Ge en kort, lättförståelig översikt över arbetets väsentliga innehåll (problem, metoder, resultat).
 • Skrivas enligt internationella normer för ämnesområdet.
 • Avslutas med högst 10 sökord/keywords av betydelse för e-publicering.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen ska ge läsaren en god överblick över arbetets innehåll och disposition.

Bilder

Tänk på att:
 • Bilderna ska ha en upplösning på minst 300 dpi.
 • Svartvita bilder ska vara i gråskala – inte i RGB som är avsedd för visning på skärm – inte för tryck.
 • Bilder optimerade för webb, med låg upplösning och begränsade färger, bör undvikas.

Leverans

Leverera examensarbetet i pdf-format.
​​​​​​​​​​​​​​

Publicerad: on 30 sep 2020.