Lärandemål, föreskrifter och blanketter för examensarbete


Här kan du läsa om de föreskrifter och lärandemål som gäller för ditt examensarbete.

Civilingenjör, arkitekt eller teknologie master

Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten ska visa kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör, arkitekt eller teknologie master.

Lärandemål

Lärandemålen för examensarbeten vid Chalmers utgår från målen för civilingenjör-, arkitekt- och teknologie masterexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning och i Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram (se nedan).

Föreskrifter

I dokumentet Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram hittar du viktig information när du ska göra ditt examensarbete. Du har nytta av dokumentet under hela examensarbetet.
 
Några rubriker i föreskrifterna:

 • Examination
 • Betyg
 • Villkor för att examensarbetet skall få påbörjas
 • Genomförande
 • Examinator
 • Handledare
 • Studentens ansvar

Du behöver även följande dokument

Hantering av det digitala arbetskortet
 1. Fyll i arbetskortet i Adobe ( ej webbläsare)  och spara på din dator.
 2. Skicka sedan det ifyllda arbetskortet till din examinator via e-post för signering när de olika delarna är klara och examinatorn skickar tillbaka arbetskortet till dig för en ny signering. 
 3. Du ska också signera avtal om e-publicering av ditt examensarbete.
 4. När arbetskortet är helt klart ska du skicka det via e-post till den institution där du gör ditt examensarbete.
All signering av student och examinator sker i Adobe.​

Högskoleingenjörsprogram 

Ett examensarbete på ett högskoleingenjörsprogram skall spegla utbildningens karaktär och visa teknisk ingenjörsmässig problemlösning. Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt som högskoleingenjör.

Lärandemål

Lärandemålen för examensarbeten vid Chalmers utgår från målen för högskoleingenjörsexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning och i Föreskrifter för examensarbeten vid Chalmers högskoleingenjörsprogram (se nedan). 

Föreskrifter

I dokumentet Föreskrifter för examensarbeten vid högskoleingenjörsprogram hittar du viktig information när du ska göra ditt examensarbete. Du har nytta av dokumentet under hela examensarbetet.

Några rubriker i föreskrifterna

 • Examination
 • Betyg
 • Villkor för att examensarbetet skall få påbörjas
 • Genomförande
 • Examinator
 • Handledare
 • Studentens ansvar

Du behöver även följande dokument

Hantering av det digitala arbetskortet
 1. Fyll i arbetskortet i Adobe ( ej webbläsare)  och spara på din dator.
 2. Skicka sedan det ifyllda arbetskortet till din examinator via e-post för signering när de olika delarna är klara och examinatorn skickar tillbaka arbetskortet till dig för en ny signering. 
 3. Du ska också signera avtal om e-publicering av ditt examensarbete.
 4. När arbetskortet är helt klart ska du skicka det via e-post till den institution där du gör ditt examensarbete.
All signering av student och examinator sker i Adobe.​

Sjöutbildningar 

Lärandemål

Lärandemålen för examensarbeten vid Chalmers utgår från de mål för sjöutbildningarna som formulerats i Chalmers lokala examensordning och i Föreskrifter för examensarbeten vid Chalmers tekniska högskola​

Föreskrifter

I dokumentet Föreskrifter för självständigt arbete vid sjöutbildningarna vid Chalmers tekniska högskola​​ och i dokumentet Riktlinjer för bedömning av kvalitet och betygsättning för självständigt arbete (examensarbete/kandidatarbete)​ hittar du viktig information när du ska göra ditt examensarbete. Du har nytta av dokumentet under hela examensarbetet.

 
Några rubriker i föreskrifterna
 • Examination
 • Betyg
 • Villkor för att examensarbetet skall få påbörjas
 • Genomförande
 • Examinator
 • Handledare
 • Studentens ansvar

Du behöver även följande dokument

​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 29 jun 2022.