Examensarbete
Under examensarbetet får du hjälp av en examinator och en handledare på Chalmers. Oftast är detta samma person. Om du gör examensarbetet på ett företag får du en ansvarig handledare även där. Information om vad som gäller för ditt utbildningsprogram får du av din studievägledare eller programansvarig.
 
Det är oftast du själv som ordnar ett examensarbete i samråd med din examinator. Du kan få hjälp av masterprogramansvarig​ eller av institutionen som du skriver ex-jobbet för.

Lediga examensarbeten på institutionerna

Fler som annonserar ut lediga examensarbeten

 
Miljöbron förmedlar exjobb som utförs på företag och organisationer och bidrar till en hållbar utveckling.
 
Chalmers Studentkårs Rekrytering förmedlar spännande exjobb på företag.
 
På Chalmers Challenge Lab kan du göra ditt examensarbete med en utmaningsdriven ansats för ett hållbart samhälle.
Chalmers Challenge Lab

 

Information för dig som ska du skriva ditt examensarbete på 

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

 
Kurs i informationskompetens

Bibliotekets kurs i informationskompetens ger dig kunskaper i att utvärdera och hantera information

Presentationer av studentarbeten

​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 24 aug 2022.