E-publicering och tryckning

Examensarbeten som publiceras elektroniskt är fritt tillgängliga och sökbara

Examensarbeten registreras och publiceras i tjänsten Chalmers ODR Studentarbeten. Som författare kan du säja nej till elektronisk publicering men registrering (sökbar post utan fulltext) är obligatoriskt. För elektronisk publicering av fulltexten krävs att samtliga författare skrivit under (godkänt) publiceringsavtalet på arbetskortet.

Både registrering och e-publicering sköts av personal på institutionen. Examensarbetet ska framställas i enlighet med specificerade mallar och levereras i PDF-format.
 
Chalmers bibliotek tar inte emot tryckta examensarbeten, undantaget arkitektprogrammen där Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket  tar emot tryckta exemplar.
 
I länken nedan kan du söka och läsa publicerade studentarbeten.

Tryckning

Din institution beställer tryckningen, om ditt examensarbete  ska tryckas. Beställer du tryckning, ska en rekvisition bifogas med tryckoriginalfilerna. Rekvisitionen ska vara undertecknad av prefekt/motsv, inkl. e-post och innehålla uppgifter om handledare, rapportens/examensarbetets titel och författare (inkl. anknytning och e-post). Rekvisitionen ska även innehålla uppgifter om betalande institution/motsv., kostnadsställe, referenskod, projektnummer och eventuellt aktivitetsnummer. Bifoga rekvisitionen med tryckoriginalfilerna.

Leverera som PDF

Om arbetet ska tryckas så ska det framställas enligt specificerade mallar (se utformning av examensarbeten) och levereras som PDF-fil.

Bilder

Tänk på att bilder ska ha en upplösning på minst 300 dpi. Svartvita bilder ska vara i gråskala. RGB är avsedd för visning på skärm inte för tryck.
 
Kontaktperson Chalmers digitaltryck
Monica Stenfall, tel. 031-772 8011
Besöksadress: Betongvägen 9
Öppettider: 08.00-16.00
​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 01 feb 2022.