E-publicering och tryckning

Examensarbeten som publiceras elektroniskt är fritt tillgängliga och sökbara

Chalmers examensarbeten ska registreras och e-publiceras i Chalmers Publication Library, CPL de blir då sökbara i tjänsten Studentarbeten.

Som författare kan du säja nej till elektronisk publicering men registreringen (dvs en sökbar post utan fulltext) är obligatoriskt. För elektronisk publicering av fulltexten krävs att samtliga författare skrivit under och godkänt det publiceringsavtal som finns på arbetskortet.

Både registrering och e-publicering sköts av institutionen, du själv registrerar inte något i CPL. Examensarbetet ska framställas i enlighet med specificerade mallar och levereras som en PDF.
 
Chalmers bibliotek tar inte emot tryckta examensarbeten. Undantag görs för examensarbeten på arkitektprogrammen där Arkitekturbiblioteket  tar emot de  tryckta versionerna.
 
Kontakt: CPL/Studentarbeten, tel. 031-772 3744
 

Tryckning

Din institution beställer tryckningen av ditt examensarbete, om det ska tryckas.
Beställer du som student tryckning, ska en rekvisition bifogas med tryckoriginalfilerna. Rekvisitionen ska vara undertecknad av slutattestant (prefekt/motsv.) inkl. e-post, och innehålla uppgifter om handledare, rapportens/examensarbetets titel och författare (inkl. anknytning och e-post).
Rekvisitionen ska innehålla obligatoriska uppgifter om betalande institution/motsv., kostnadsställenummer, projektnummer och eventuellt aktivitetsnummer. Bifoga rekvisitionen med tryckoriginalfilerna.

Leverera som PDF

Om arbetet ska tryckas så ska det framställas enligt specificerade mallar (se utformning av examensarbeten) och levereras som PDF-fil.

Bilder

När du lägger in bilder i ditt examensarbete tänk på att bilderna ska ha en upplösning på minst 300 dpi. Svartvita bilder ska vara i gråskala. RGB är avsedd för visning på skärm inte för tryck.
 
Kontaktperson Chalmers Reproservice:
Monica Stenfall, tel. 031-772 8011
Besöksadress: Sven Hultins gata 12.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 02 dec 2016