Elever i Cafe Bulten

Hur du fyller i registreringsblanketten

För att kunna påbörja processen med att bli registrerad på ditt examensarbete måste du fylla i en blankett och få den påskriven av din examinator och program-/masterprogramansvarig. Du måste också uppfylla de krav som står i din programplan/på din programhemsida.

Maila den ifyllda blanketten minst fyra veckor innan ditt beräknade startdatum till: thesisregistration@chalmers.se

Krav som ska vara uppfyllda  

 • Studenter antagna till högskoleingenjörsprogram (180 hp):
  Du måste ha klarat 120 hp samt eventuellt specifika kurskrav för ditt program. 

 • Studenter antagna till Sjökapten, Sjöingenjör samt Sjöfart och logistik (180 hp):
  Du måste ha klarat 120 hp samt eventuellt specifika kurskrav för ditt program. 

 • Studenter antagna till civilingenjörsprogram eller arkitekturprogram (300 hp):
  Du måste ha klarat 225 hp inom programmet för att få påbörja sin Master's thesis. 

 • Studenter antagna till masterprogram (120 hp):
  Du måste ha klarat 45 hp på avancerad nivå för att få påbörja sin Master's thesis.


Frågor och svar om hur blanketten ska fyllas i

Vad menas med startdatum?
Startdatum är den dag du ska börja skriva ditt examensarbete, inte dagen då du fyller i registreringsblanketten.

Jag ska följa ordinarie terminstid, vad skriver jag då på start- och slutdatum?
Välj hösttermin alternativt vårtermin samt 30 eller 60 hp i de nedfällbara rutorna (drop-down listerna) vid ”Option 1”. Du kommer då att registreras på ordinarie terminstid som anges i Studentportalen under läsårstider på respektive höst- eller vårtermin.
Läsårstider​

Jag ska inte följa ordinarie terminstid, vad skriver jag då?
För dig som ska göra din Master's thesis på annan tid än ordinarie terminstid ska fylla i under ”Option 2”. Fyll i startdatum och slutdatum. Glöm inte heller att under ”Optional” ange om du ska ha en paus, ange datum för detta. Här fyller du också i hur poängfördelningen ska se ut för de perioder du ska göra ditt examensarbete. 

Hur ska jag tänka när det gäller fördelning av poäng per vecka vid heltidsstudier?
För heltidsstudier gäller 1,5 hp/vecka (till exempel 20 veckor för ett 30-hp examensarbete och 40 veckor för ett 60 hp examensarbete). 

Hur ska jag tänka om jag vill ta en paus i mitt examensarbete när det gäller fördelning av poäng per vecka vid heltidsstudier?
Ledighet, till exempel över sommaren, måste alltid anges på blanketten. Det är viktigt att du anger vilka tidsperioder och poängfördelning du vill ha. Se exempel:

Exempel 30 hp:
Jag vill läsa 100%, alltså 1,5 hp/läsvecka
16,5 hp för perioden 2020-10-05 till 2020-12-18
13,5 hp för perioden 2021-01-11 till 2021-03-19
Vilket ger totalt 30 hp på 20 läsveckor

Exempel 60 hp:
Jag vill läsa 100% studietakt, alltså 1,5 hp/läsvecka.
6 hp för perioden 2020-06-08 till 2020-07-05
54 hp för perioden 2020-08-03 till 2021-04-11
Vilket ger totalt 60 hp på 40 läsveckor.

Vad händer om jag uppger för lång tidsperiod?
Om du till exempel skriver att du vill läsa 30 hp på 100% under perioden 1 januari till 1 september så blir den sammanlagda studietiden 35 veckor (ordinarie studietakt är 30 hp på 20 veckor). Detta anser inte CSN vara heltidsstudier och resulterar i återbetalningskrav till dem. Observera att det är mycket svårt att korrigera i efterhand! Om du är osäker så kontakta CSN.

Jag ska göra ett examensarbete om 60 hp, finns det ngt särskilt jag behöver tänka på?
För 60-hp examensarbete gäller också att det måste vara uppdelat i minst två studieperioder. 
Om du delar det på två studieperioder:
Oftast 30hp på 20 veckor+ 30hp på 20 veckor.

Vilken är min programkod?
Om du är inskriven på ett högskoleingenjörsprogram om 180 hp som till exempel Elektroteknik, så är din programkod TIELL. Om du är inskriven på ett masterprogram om 120 hp som till exempel Bioteknik, så är din programkod MPBIO. Information om vilken din programkod är kan du söka fram här.
Sök fram din programkod 

Jag är registrerad på en äldre kod för examensarbetet, som inte finns längre, vad gör jag?
Troligtvis är det en omregistrering du behöver göra.
Kontakta studentcentrum@chalmers.se

Jag kommer att byta examinator, vad behöver jag tänka på då?
Om du kommer att byta examinator så måste du fylla i blanketten på nytt, få den underskriven och skicka in igen. Ange att du ska byta examinator i ditt mail.
thesisregistration@chalmers.se​

Jag behöver byta kurskod för mitt examensarbete, vad gör jag?
Om bytet beror på att du bytt examinator så får du läsa informationen under frågan ovan. Om bytet inte beror på detta ska du skicka ett mail och ange varför du måste byta kod.
Underskrift av blankett för examensarbete på högskoleingenjörsprogram:
Med blanketten godkänner examinator och programansvarig att studenten/studenterna genomför ett examensarbete inom ett område/ämne. 

Underskrift av blankett för examensarbete på Sjökapten, Sjöingenjör samt Sjöfart och logistik:
Med  blanketten godkänner examinator och programansvarig att studenten/studenterna genomför ett examensarbete inom ett område/ämne. 

Underskrift av blankett för examensarbete på civilingenjör-, arkitekt- och masterprogram:
Både examinator och masterprogramansvarig måste skriva på blanketten, för att intyga att examensarbetet godkänns inom det masterprogram som du är antagen till.

Hur gör jag själva registreringen?
När din blankett kommit in, och om allt stämmer, så läggs det in i Ladok att du förväntas göra ditt examensarbete. 
Du får sedan ett mail när detta är gjort, i det uppmanas du att själv gå in och registrera dig (precis som vid annan kursregistrering). Registreringen av examensarbetet i Ladok kan tidigast göras tre veckor innan det startdatum som du angett på blanketten. 

Vänligen notera!
Genom att skicka in den ifyllda blanketten för registrering av ditt examensarbete bekräftar du att du har tagit del av ovanstående information på den här webbsidan och förstått vad du behöver tänka på när du fyller i blanketten.
Vad du fyller i kan påverka din ansökan om studiemedel.

Sidansvarig Publicerad: on 08 sep 2021.