Kandidat- och examensarbete

I slutet av utbildningen är det dags för examensarbetet eller exjobbet. Examensarbetet är ett bra sätt att tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och  en språngbräda ut i arbetslivet. Det är inte ovanligt att företaget eller organisationen som man skriver examensarbetet för, blir den första arbetsgivaren.

På högskoleingenjörsprogrammen, sjökapten, sjöingenjör och våra kandidatprogram omfattar examens-/kandidatarbetet 15 högskolepoäng. På civilingenjörs-, arkitekt-, och masterutbildningarna omfattar det 30 högskolepoäng, alternativt 60 högskolepoäng. Examensarbetet redovisas skriftligt i en rapport och genom muntlig redovisning.

Gör du ditt kandidat- eller examensarbete i samarbete med ett företag eller en annan organisation, är det bra att känna till vad som gäller inom immaterialrätt, patent och sekretess.

 

Kandidatarbete

Våra kandidatprogram samt de tre första åren på civilingenjörs- och arkitektutbildningarna avslutas med ett kandidatarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Kandidatarbetet är ett självständigt arbete och genomförs normalt på någon av Chalmers  institutioner. Redovisning sker både muntligt och skriftligt med individuella graderade betyg på kandidatprogrammen och civilingenjörsprogrammen (icke-graderade betyg på arkitektprogrammet). Den skriftliga rapporten skrivs normalt på svenska. 

Master's thesis

Examensarbetet som avslutar masterutbildningen kallas Master's thesis och redovisas skriftligt och muntligt på engelska. Läs mer om vad som gäller för din Master's thesis på den engelska sidan.​


Särskild information med anledning av covid-19-pandemin

Detta gäller för examens- och kandidatarbeten: 
  • Examens- och kandidatarbeten som genomförs på företag kan fortsätta där så länge företaget tillåter det. Om företaget inte längre tillåter att examensarbetet genomförs hos eller med dem, kontakta din handledare.​ 
  • För att kunna dokumentera att du klarat de obligatoriska momenten i ditt examensarbete måste du skapa ett digitalt arbetskort (för examensarbete 15 hp) eller ett Work Card (för examensarbete 30 och 60 hp).
    Instruktioner hur du gör finns på kommande sidor

​​​

Sidansvarig Publicerad: må 17 jan 2022.