Etik i kandidat- och examensarbete

Läsåret 2017/18 tillkom ett lärandemål för kandidatarbetet för civilingenjörer (undantaget Arkitektur och teknik): bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten.

Här finns korta filmer och referenslitteratur om etik som stöd i kandidatarbetet. (Observera att undertexter inte fungerar i Mozilla Firefox.) Filmerna kan även användas som stöd i projektkurser.

Stöd från riktlinjerna

Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning, bilaga 7 riktlinjer

Filmer om etik

Film 1: Introduktion till etiskt tänkande
Film 2: Genomförande, hur bör vi genomföra vårt projekt?
Film 3: Utfall, varför bör vi genomföra vårt projekt?

Referenslitteratur för ytterligare läsning

Teknik och etik - Sven Ove Hansson
​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 29 jan 2021.