Presentationer av studentarbeten

På Chalmers finns ett antal olika ämnesområden och ännu fler studentarbeten kopplade till de varierande ämnena.

Gå och lyssna på ett intressant studentarbete. I kalendern hittar du datum, tid och plats för alla presentationer.

Kalender: presentationer av exjobb och studentarbeten

Publicerad: ti 10 maj 2016.