​Behandling av personuppgifter i studentarbeten

​Om d​u behandlar personuppgifter i studentarbeten är det en del saker du bör tänka på.  I nedanstående dokument finns en vägledning för vad du bör tänka på vad gäller personuppgifsbehandling och GDPR.  

Checklista

Innan jag påbörjar insamling eller användning av personuppgifter*  i mitt studentarbete har jag:
 • Klarlagt mina faktiska behov av att samla in personuppgifter
 • Dokumenterat ändamålen för min personuppgiftsbehandling 
 • Stämt av behov av personuppgifter och ändamål med min handledare 
 • Klargjort frågan om personuppgiftsansvar med min eventuella praktikplats/exjobb och handledare
 • Läst in mig på de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling
 • Säkerställt sätt att undvika behandling av känsliga personuppgifter
 • Säkerställt lagring av personuppgifter i Chalmers godkända lagringstjänster
 • Vidtagit åtgärder till skydd mot obehörig åtkomst till insamlade personuppgifter (ex. lösenordsskydd till dator, bestämt kring lagringen i Chalmers godkända lagringstjänster)
 • Vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES: Säkerställt med Chalmers dataskyddsombud vilka skyddsåtgärder som krävs innan överföringen
 • Justerat och anpassat samtyckesblankett med information om behandlingar av personuppgifter 
 • Inhämtat samtycke genom användning av justerad samtyckesblankett från alla personer som omfattas av studentarbetet.
*Exempel på personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, bild, video, personnummer, ID-nummer, IP-adress, platsinfo, användarbeteenden (t.ex. i trafiksituationer), åsikter i enkätsvar, hälsodata, nationalitet. Den viktiga frågan att ställa sig är: Går uppgiften att koppla till en viss individ?​
​​​

Sidansvarig Publicerad: må 28 feb 2022.