Pedagogiskt stöd

Chalmers erbjuder flera stödinsatser som passar alla studenter. Några av anpassningarna erbjuds endast till dig med en dokumenterad och varaktig funktionsnedsättning och beslut ges i ett Nais-besked. Har du en funktionsnedsättning ansöker du om pedagogiskt stöd via systemet Nais. Till ansökan ska ett läkarintyg eller en annan utredning som styrker den varaktiga funktionsnedsättningen bifogas.​

Via den här länken ansöker du om pedagogiskt stöd i Nais

Anteckningsstöd

För att få anteckningsstöd behöver du ett beslut i ett Nais-besked. Du kan få hjälp av en kurskamrat som antecknar och delar med sig av sina anteckningar. Din kurskamrat får arvode från högskolan. För att vi ska veta vilka kurser du behöver anteckningsstöd i, behöver du fylla i formuläret i länken nedan. Detta gör du inför varje termin och du söker för samtliga kurser under terminen. Vi kommer därefter höra av oss till dig så fort vi har hittat en anteckningsstödjare åt dig. Vill du byta anteckningsstödjare eller har frågor i övrigt, maila anteckningsstod@chalmers.se

Via den här länken ansöker du om anteckningsstöd​

Mentorsstöd

För att få mentorsstöd behöver du ett beslut i ett Nais-besked. En mentor ger dig stöd att strukturera och planera dina studier. Vanligtvis träffas ni 1-2 timmar en gång i veckan. 

Anpassad salsexamination

För att få anpassad salsexamination behöver du ett beslut i ett Nais-besked. Vilka anpassningar som ska göras anges i Nais-beskedet. Du kan få möjlighet till förlängd tentamenstid, att tentera i ett mindre rum eller alternativ examinationsform.​ 

Nais-beslutet innefattar inte duggor. Vid en dugga måste student kontakta sin examinator för att fråga om möjlighet till anpassning.  Duggor organiseras av respektive examinator och det är examinator som beslutar om och tillgodoser anpassningen. Examinator bör på förfrågan se studentens Nais-besked innan beslut fattas och studenten behöver kontakta examinatorn i god tid innan datumet för duggan.​

Bibliotekets lässtudio

I biblioteket på Johanneberg samt i Kuggen på Lindholmen kan man boka en lässtudio. Bibliotekens lässtudio är en datorarbetsplats i en ljus och lugn miljö som är utrustad med olika läshjälpmedel. Lässtudion kan bokas för upp till 4 timmar per dag. Studenten bokar lässtudion genom att e-posta biblioteket: support.lib@chalmers.se​ eller genom att boka en tid i informationsdisken på respektive bibliotek. För att få tillgång till lässtudion behöver du ett beslut i ett Nais-besked.

​Boka en bibliotekarie

Via biblioteket kan studenter också få hjälp med informationssökning, referenshantering och publicering. Vid behov av extra hjälp kan studenten boka​ en timma med någon av bibliotekarierna. Exempel på hjälp som erbjuds är att lära sig att skriva referenser i litteraturlistan, publicering av avhandling eller komma igång med litteratursökning inför en uppsats.

​Chalmers writing centre

Studenter som behöver stöd med skrivprocess kan boka sessioner på Chalmers Writing Centre. Chalmers Writing Centre erbjuder 45 minuters handledningssessioner som kan bokas individuellt eller i grupp. Vid dessa sessioner erbjuds hjälp med att bland annat strukturera en rapport, förbättra grammatik och andra språkrelaterade utmaningar. Men även hur man arbetar med argument och referenshänvisning i text, förbereder presentationer, skapar förståelse för olika uppdrag och kontrollerar att rapporten är läsbar. Här kan du boka sessioner: 

Länk till Chalmers writing centre

Fysiska anpassningar och hjälpmedel

Detta är individuella stödinsatser som vid behov ges av FUNKA. För att få tillgång till individuella stödinsatser behöver du​ ett beslut i ett Nais-besked.

​​Ljudinspelning

Ett enkelt sätt för att göra undervisningen mer tillgänglig är att låta studenter spela in föreläsningen för eget bruk. På Chalmers är det föreläsaren som beslutar om ljudupptagning, fotografering, filmning och liknande inspelning av föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer får förekomma.​ Fråga alltid föreläsaren i god tid innan föreläsningen om vad som är tillåtet.

Mattesupport

Mattesupporten är för studenter på Chalmers eller studenter som går en kurs på naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Mattesupporten ges både vid huvudbiblioteket, Johanneberg och i Kuggen, på Lindholmen. Ingen föranmälan krävs, och supporten ges under större delen av läsåret ​

Talböcker och övriga läshjälpmedel

På Chalmers bibliotek finns möjlighet att få tillgång till kurslitteratur i form av talböcker, punktskriftsböcker och e-böcker. Ett Legimuskonto krävs för nedladdning av talböcker och för att kunna logga in. Detta kan student/doktorand ansöka om via biblioteket. Utöver dessa finns flera mjukvaror som Chalmers har licens på som kan laddas ned till studentens privata dator. 

Studera med allergi

Du som studerar på Chalmers och har allergi som påverkar din möjlighet att vistas i lokaler med luftburet allergen kan få stöd. Stödet anpassas efter dina behov, och kan exempelvis vara intyg för att tentera i ett mindre rum. Du behöver visa upp ett intyg från sjukvården för att få tillgång till stöd. Chalmers lokaler har inga allergifria zoner, men behöver du hjälp att informera studiekamrater och lärare, så kan vi hjälpa dig.

Tysta läsesalar och vilrum

I länken nedan hittar du information om våra tysta läsesalar och vilrum som du gärna får använda vid behov.
Dessa rum finns både på Johanneberg och Lindholmen.
​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 12 aug 2022.