Vad händer när jag skickat in ansökan?

För att handläggningen av din examensansökan ska gå smidigt är det viktigt att ansökan är komplett.  Det är först när ansökan är komplett som handläggningen börjar. Det innebär att du måste kontrollera att allt du läst stämmer innan du ansöker om examen.

Har du läst andra kurser än de som ingår i programplanen är det viktigt att du har en dokumenterad dispens som är beslutad och registrerad i våra system. Detsamma gäller tillgodoräknanden av studier från andra lärosäten. Besluten tas och dokumenteras i våra system av din utbildningssekreterare.

När Examen har mottagit din ansökan börjar processen med att granska den. Vi granskar ansökningarna i datumordning efter ansökans ankomst. Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit in. Behöver du styrka att du läst på Chalmers innan din examen är utfärdad kan du skriva ut ett resultatintyg så länge. Du skapar ett intyg över dina kurser via tjänsten Skapa resultatintyg på Min startsida.

Hur lång tid tar det att få examensbeviset?

Universitetskanslersämbetets rekommendation är att ett examensbevis bör utfärdas inom 8 veckor. För det mesta håller Chalmers tidsramen men ibland tar det längre tid. Under sommaren är söktrycket högt vilket fördröjer hanläggningstiden. Om examensansökan inte är komplett eller om studieplanen behöver kompletteras fördröjs handläggningen.

Vid kontakt med Examen skriv för- och efternamn, personnummer och program i mejlet. Du kontaktar Examen på examen@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: to 09 sep 2021.