Så ansöker du om examen

När alla kurser som ska ingå i examen är slutrapporterade och klara är du varmt välkommen att ansöka om examen. Observera att du ska göra en ansökan per önskad examen, om du önskar att ta ut kandidat-, master- och civilingenjörsexamen måste du alltså göra en ansökan för varje examen. Efter kontroll av kårobligatoriet skickas det sen till den adress du anger i din ansökan om examen.

Ange alltid din adress i din ansökan om examen. Det är ytterst viktigt att adressen i din ansökan stämmer för att examensbevisen ska hitta rätt. Glöm inte att ange c/o adress om du inte är skriven på adressen. 

Handläggningstid

Chalmers har som mål att utfärda examina inom de rekommenderade två månaderna men detta förutsätter att ansökan är komplett när den ankommer Examen. Det vill säga, alla underlag vad gäller eventuella tillgodoräknanden och dispenser ska då finnas klara hos Examen.
Observera
 Handläggningen påbörjas när ansökan är komplett. Ofullständig ansökan kan komma att förlänga handläggningstiden. Handläggningstiden kan även bli både kortare och längre beroende på arbetsbelastning. Ansöker du om examen precis vid terminsslut är handläggningstiden vanligtvis längre.

Ange alltid din adress i din ansökan om examen. Det är ytterst viktigt att adressen i din ansökan stämmer för att examensbevisen ska hitta rätt. Glöm inte att ange c/o adress om du inte är skriven på adressen. 

Kontrollera dina resultat

Kontrollera dina resultat i Studentportalen på Min väg mot Examen eller kontakta Studentcentrum för ett registerutdrag. De kurser och examensarbete som ingår i din examen ska vara rapporterade med slutbetyg. Om något resultat saknas eller är felaktigt ska du kontakta ansvarig institution.

Lämna in ansökan

När allt är kontrollerat och du är redo att skicka in ansökan så görs det genom tjänsten "Ansök om examen" här på Studentportalen. När du har skickat in din ansökan kan du se att den är registrerad och vilken handläggare du fått via tjänsten "Se ansökan". Observera att du ska göra en ansökan per önskad examen, om du önskar att ta ut kandidat-, master- och civilingenjörsexamen måste du alltså göra en ansökan för varje examen.


Du som inte längre har tillgång till Studentportalen skickar in en ansökningsblankett via post eller besöker vårt Studentcentrum som vanligt.
Blanketten hittar du här, och den skickas till:
Antagning och Examen, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg 

Publicerad: on 03 nov 2010. Ändrad: on 06 sep 2017