Så ansöker du om examen

När alla kurser som ska ingå i examen är slutrapporterade och klara är du varmt välkommen att ansöka om examen. Observera att du ska göra en ansökan per önskad examen. Om du önskar att ta ut kandidat-, master- och civilingenjörsexamen alternativt arkitektexamen, måste du alltså göra en ansökan för varje examen. Vid ansökan görs kontroll av kårobligatoriet och är allt betalt kan du ansöka. När beviset är utfärdat skickas det till adressen som finns angiven i Ladok. Det är viktigt att adressen i Ladok är uppdaterad för att examensbevisen ska hitta rätt. Glöm inte att ange c/o adress om du inte är skriven på adressen. 

Handläggningstid

Chalmers har som mål att utfärda examina inom de rekommenderade två månaderna men detta förutsätter att ansökan är komplett när den ankommer Examen. Det vill säga, alla underlag vad gäller eventuella tillgodoräknanden och dispenser ska då finnas dokumenterade i våra system. Handläggningen påbörjas när ansökan är komplett. Ofullständig ansökan kan komma att förlänga handläggningstiden. Handläggningstiden kan även bli både kortare och längre beroende på arbetsbelastning. Ansöker du om examen precis vid terminsslut är handläggningstiden vanligtvis längre.

Kontrollera dina resultat

De kurser och examensarbete som ingår i din examen ska vara rapporterade med slutbetyg. Om något resultat saknas eller är felaktigt ska du kontakta ansvarig institution. Kontrollera dina resultat i Studentportalen/Mina resultat och intyg eller kontakta Studentcentrum för ett registerutdrag.

Ansök på webben

När allt är kontrollerat och du är redo att ansöka så görs det genom tjänsten "Ansök om examen/utbildningsbevis" här på Studentportalen. Du kan logga in med ett aktivt CID eller eduID.

Ansök om examen/utbildningsbevis​​

Har du inga möjligheter att ansöka digitalt kan du kontakta Examen på examen@chalmers.se . Ange gärna vad som krånglar.

Kårobligatorium

Chalmers har kårobligatorium och när du ska ansöka om examen kontrolleras att alla avgifter är betalda. Om den digitala kontrollen inte gick igenom uppmanas du att kontakta Kårexpeditionen på desk@chalmersstudentkar.se

Sidansvarig Publicerad: fr 20 maj 2022.