Så ansöker du om examen

När alla kurser som ska ingå i examen är slutrapporterade och klara är du varmt välkommen att ansöka om examen. Observera att du ska göra en ansökan per önskad examen, om du önskar att ta ut kandidat-, master- och civilingenjörsexamen måste du alltså göra en ansökan för varje examen. Efter kontroll av kårobligatoriet skickas det sen till den adress du anger i din ansökan om examen.


När ditt ärende visas som avslutat, är examen utfärdad. Observera att examensbeviset/n skickas 1-2 veckor senare från Examensenheten. Det beror på att den obligatoriska kåravgiften kontrolleras av Studentkåren innan examensbeviset/n kan skickas till dig. Under sommaren har både Studentkåren och Examensenheten stängt. Om din/a examen utfärdas veckan innan sommarstängningen kommer examensbeviset/n därför kanske skickas först i mitten/slutet av augusti.

Ange alltid din adress i din ansökan om examen. Det är ytterst viktigt att adressen i din ansökan stämmer för att examensbevisen ska hitta rätt. Glöm inte att ange c/o adress om du inte är skriven på adressen. 

Handläggningstid

Chalmers har som mål att utfärda examina inom de rekommenderade två månaderna men detta förutsätter att ansökan är komplett när den ankommer Examen. Det vill säga, alla underlag vad gäller eventuella tillgodoräknanden och dispenser ska då finnas klara hos Examen.
Observera Handläggningen påbörjas när ansökan är komplett. Ofullständig ansökan kan komma att förlänga handläggningstiden. Handläggningstiden kan även bli både kortare och längre beroende på arbetsbelastning. Ansöker du om examen precis vid terminsslut är handläggningstiden vanligtvis längre.

Kontrollera dina resultat

De kurser och examensarbete som ingår i din examen ska vara rapporterade med slutbetyg. Om något resultat saknas eller är felaktigt ska du kontakta ansvarig institution. Kontrollera dina resultat i Studentportalen/Mina resultat och intyg eller kontakta Studentcentrum för ett registerutdrag.

Ansök på webben

När allt är kontrollerat och du är redo att ansöka så görs det genom tjänsten "Ansök om examen" här på Studentportalen som länkar dig till Ladok för studenter. När du har skickat in din ansökan kan du se att den är registrerad och vilken handläggare du fått via tjänsten "Se ansökan". Observera att du ska göra en ansökan per önskad examen. Om du önskar att ta ut kandidat-, master- och civilingenjörsexamen måste du alltså göra tre ansökningar.

Ansök om examen​​

Du som inte längre har ett aktivt Chalmers-CID och tillgång till Studentportalen kan använda dina inloggningsuppgifter från antagning.se/universityadmissions.se. Använd samma länk som ovan men under ”Välj lärosäte” välj www.universityadmissions.se och logga in. Du kan också välja eduID om du har sådana inloggningsuppgifter.

Har du inga möjligheter att ansöka digitalt kan du kontakta Examen på examen.stodet@chalmers.se . Ange gärna vad som krånglar.

Publicerad: on 21 aug 2019.