Två eller flera examina

Till den som uppfyller kraven för examina med helt eller delvis samma kurser kan två eller flera examina utfärdas.

Om en studerande med en och samma kombination av kurser uppfyller villkoren för såväl yrkesexamen som generell examen skall den examen utfärdas som önskas av den studerande. Ansöker den studerande om både yrkesexamen och generell examen utfärdas ett examensbevis för varje examen.

Civilingenjörs-/arkitektexamina

Två eller flera civilingenjörs-/arkitektexamina kan utfärdas endast om samtliga examenskrav för respektive utbildningsprogram uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig åt med minst 60 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng från avancerad nivå.

Högskoleingenjörsexamina

Två eller flera högskoleingenjörsexamina kan utfärdas endast om samtliga examenskrav för respektive utbildningsprogram uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig åt med minst 45 högskolepoäng.

Masterexamina

Två eller flera masterexamina i samma eller olika huvudområden kan utfärdas endast om samtliga examenskrav uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig åt med minst 30 högskolepoäng.

Magisterexamina

Två eller flera magisterexamina i samma eller olika huvudområden kan utfärdas endast om samtliga examenskrav uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig åt med minst 15 högskolepoäng, detta krav är uppfyllt om examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng.

Kandidatexamina

Två eller flera kandidatexamina i samma eller olika huvudområden kan utfärdas endast om samtliga examenskrav uppfylls, och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig åt med minst 45 högskolepoäng.

Högskoleexamina

Två eller flera högskoleexamina kan utfärdas endast om samtliga examenskrav uppfylls och separata examensarbeten utförs. Ingående kurser måste skilja sig med minst 30 högskolepoäng.

Sidansvarig Publicerad: to 15 okt 2015.