Examina på forskarnivå

Chalmers har rätt att utfärda generell examina på forskarnivå för licentiatexamen och doktorsexamen.

För mer information om vad som krävs för forskarexamina se Chalmers lokala examensordning >>

Publicerad: to 08 okt 2009. Ändrad: fr 09 sep 2016