Examina på forskarnivå

Chalmers har rätt att utfärda generella examina på forskarnivå för licentiatexamen och doktorsexamen.
För mer information om vad som krävs för forskarexamina se Chalmers lokala examensordning - forskarnivå

Chalmers intranät hittar forskare mer information om sina studier och hur man läser till och får ut sin examen.

Sidansvarig Publicerad: må 06 dec 2021.