Examina på forskarnivå

Chalmers har rätt att utfärda generell examina på forskarnivå för licentiatexamen och doktorsexamen.
För mer information om vad som krävs för forskarexamina se Chalmers lokala examensordning - forskarnivå

Forskare har sin egen Studentportal; Doktorandportalen där du hittar mer information.

Sidansvarig Publicerad: to 14 feb 2019.