Examen som Chalmers utfärdar

I Chalmers lokala examensordning anges de examina som Chalmers har rätt att utfärda, vilka krav som ställs för respektive examen samt vilka huvudområden som finns. Nuvarande examensordning gäller från 1 juli 2007 men uppdateras årligen.

Läs gärna mer i Chalmers lokala examensordning - grund- och avancerad nivå

Läs gärna mer i Chalmers lokala examensordning - forskarnivå

Yrkesexamen och generell examen är två typer av examina inom grundutbildningen. En yrkesexamen skall vanligtvis följa kraven och strukturen för en programplan, exempel på detta är en civilingenjörsexamen. En generell examen kan uppnås antingen genom att läsa kurser eller ett program, förklaringar på generella examen och yrkesexamen finner du nedan.

Generella examen

En generell examen är en allmän examen som ställer krav på huvudområde och fördjupningsnivå. Högskoleverket ger följande definition: Det är en icke yrkesbestämd examen som uppnås efter högskoleutbildning med viss inriktning, varav en del inom ett huvudsakligt område, fastställt av berört lärosäte. Du kan ta ut en generell examen efter att ha läst något av Chalmers program. Se examensordningarna för lokala krav för respektive generell examen.

Generella examen på grundnivå:

Högskoleexamen

Kandidatexamen

Generella examen på avancerad nivå:

Magisterexamen

Masterexamen

Generella examen på forskarnivå:

Licentiatexamen

Doktorsexamen


Yrkesexamen

Yrkesexamen är en examensform för utbildningar som leder fram till särskilda yrken. Som tidigare nämnts är ett exempel på en yrkesexamen en civilingenjörsexamen, och här finns det till skillnad från en generell examen mer detaljerade krav på specifikt innehåll. Yrkesexamen uppnås efter att studenten läst enligt programplan och kommer ofta med olika former av legitimations- eller behörighetskrav. I varje utbildningsplan framgår kraven för respektive utbildning. Se även examensordningen för grund- och avancerad nivå för Chalmers lokala krav för respektive yrkesexamen.

Endast i undantagsfall, och efter en omfattande genomgång av de akademiska meriterna gjord av utbildningssekreteraren för programmet, kan en student med en kandidatexamen från ett annat lärosäte erhålla en yrkesexamen på avancerad nivå på Chalmers.

Yrkesexamen på grundnivå:

Högskoleingenjörsexamen

Sjöingenjörsexamen

Sjökaptensexamen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (ett undervisningsämne)

Yrkesexamen på avancerad nivå:

Arkitektexamen

Civilingenjörsexamen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (två undervisningsämnen)


Chalmers examenstruktur:

En civilingenjörsexamen (yrkesexamen) bygger på en generell kandidat- och masterexamen, läst enligt bestämd programplan för respektive startår samt en kurs i människa-teknik-samhälle (mts) och en kurs i miljö och hållbar utveckling (mhu). Tillsammans bildar dessa kriterier kravet för en civilingenjörsexamen på Chalmers. Om du läser en kandidat eller en master som avviker från programplanen leder dessa examen inte till en civilingenjör. Avvikelser från programplanen innebär att du inte per automatik är berättigad en yrkesexamen, istället har du möjlighet att ta ut två generella examen genom en kandidat- och masterexamen. Vid komplettering av det obligatorium som saknas tillhörande programplan kan eventuellt en civilingenjör tas ut vid ett senare tillfälle. Detta sker i samråd med programmets utbildningssekreterare. Observera att avvikelser från programplanen inte innefattar tillgodoräknanden eller dispenser gjorda av Chalmers utbildningsstöd då beslut som dessa är till för att programplanen ska kunna fullföljas.

​​

Sidansvarig Publicerad: ti 06 apr 2021.